Mensen van het jaar

Net zoals het medisch personeel en het zorgpersoneel behoort ook het poetspersoneel tot de ware helden van deze crisis. Ik heb veel respect voor Sidi Mohamed Naifi en zijn collega's ('Ik probeer zo weinig mogelijk op de patiënten te letten', Knack nr. 50). Achter de schermen en in alle stilte zetten zij zich in tijdens deze vreselijke pandemie. Fijn dat Ann Peuteman ook hun het woord geeft.
...

Net zoals het medisch personeel en het zorgpersoneel behoort ook het poetspersoneel tot de ware helden van deze crisis. Ik heb veel respect voor Sidi Mohamed Naifi en zijn collega's ('Ik probeer zo weinig mogelijk op de patiënten te letten', Knack nr. 50). Achter de schermen en in alle stilte zetten zij zich in tijdens deze vreselijke pandemie. Fijn dat Ann Peuteman ook hun het woord geeft. Wilfried Lagaeysse Met belangstelling keek ik uit naar het dubbelinterview waarin kernfysicus Nathal Severijns van de KU Leuven en Benjamin Clarysse van Bond Beter Leefmilieu de degens kruisen over de geplande kernuitstap van minister Tinne Van der Straeten (Groen). De kernfysicus pleit voor het behoud van kernenergie in de energievoorziening van de toekomst. De BBL-vertegenwoordiger verdedigt een resolute keuze voor hernieuwbare energie. Moderne gascentrales die op termijn op waterstof kunnen draaien, ziet hij als noodzakelijk in een overgangsperiode. Beide experts geven heen en weer valabele argumenten waar iedereen die het debat volgt uit kan leren.Dat is belangrijk, want kernenergie is een thema waarover de emoties hoog oplaaien en voor- en tegenstanders, vaak zonder veel kennis van zaken, kiezen voor hun grote gelijk. Een pluim voor Knack, dus. Jammer wel dat de titel - 'Deze regering is even onverantwoordelijk als al haar voorgangers' - de inhoud van het artikel geenszins dekt. Minister Van der Straeten verdient beter met haar door vriend en vijand erkende expertise en inzet. Eddie Boelens, Strombeek-Bever Als man van een werkneemster van de kerncentrale van Doel ken ik het reilen en zeilen van een centrale en weet ik ook wel wat over kernenergie. Met zijn betoog tegen filosoof Maarten Boudry gaat professor Pieter Leroy naar mijn gevoel intellectueel in de fout ('Kernenergie', Het Laatste Woord, Knack nr. 49). Waarom zegt Leroy niet dat er gascentrales geopend zullen moeten worden, centrales die echte CO2-bommen zijn? Dat we er zelfs daarmee niet zullen komen, en dus dure elektriciteit uit Frankrijk (van kernenenergie afkomstig, nota bene) zullen moeten kopen? Dat Nederland, Frankrijk en de Scandinavische landen en zelfs Duitsland wel degelijk plannen hebben om kerncentrales van de vierde generatie te bouwen? Het kernafvalprobleem is een fictief probleem dat alleen door de groenen in stand gehouden wordt, vanwege hun ideologische afkeer van alles wat met atomen te maken heeft. Als deze regering doorgaat met haar plan, dreigen wij over enkele jaren het 'sukkeltje' van Europa te worden op het gebied van schone energievoorziening. Inderdaad, veel milieuvraagstukken kunnen met nieuwe technologie opgelost worden, kerncentrales van de vierde generatie zijn veel veiliger, rendabeler en bovendien CO2-neutraal. Kernfusie, weliswaar nog in de experimentele fase, is wat mij betreft nog veelbelovender dan gelijk welk groen alternatief. Koen De Maeyer, Beveren Bij veel oudere mensen wordt de gele vlek (of macula), het stukje van ons netvlies dat instaat voor scherp zien, aangetast. In de westerse wereld is die aantasting zelfs de belangrijkste oorzaak van blindheid. Bijna een derde van de bevolking boven de 75 jaar wordt erdoor getroffen. Een doeltreffende behandeling voor ouderdomsblindheid (leeftijdsgebonden maculaire degeneratie of AMD) bestaat nog niet. Blindheid door die aandoening wordt veroorzaakt door 'drusen' of opstapelingen van niet door het lichaam afbreekbare versuikerde eiwitten in de gele vlek. Het artikel 'Nieuwe oogdruppels in zicht' (Knack nr. 47) vermeldt dat onze onderzoeksgroep die drusen bij muizen kan oplossen door oogdruppels die het fructosamine-3-kinase bevatten. Die informatie is onvolledig en niet correct. De muizen werden behandeld met een ooginjectie die fructosamine-3-kinase bevat. De drusen van de behandelde muizen losten inderdaad volledig op. De fructosamine-3-kinasedruppels waarvan sprake in het artikel werden ook met succes op menselijk weefsel met drusen getest. Die experimenten geven goede vooruitzichten op een behandeling van patiënten met AMD, hetzij door injectie, hetzij door oogdruppels. Prof. dr. Joris Delanghe, vakgroep Diagnostische wetenschappen, en prof. dr. Elisabeth Van Aken, vakgroep Hoofd en Huid, Universiteit Gent Laat ik Evert Venema, muziekprogrammator van Radio 1, bij dezen proficiat wensen met zijn consequente houding. Na negen afgewezen cd's heeft hij nu ook mijn recente album Verloren in de tijd en de twee singles daaruit gebannen op Radio 1 ('De zanger die op Laura Gemser wacht', Knack nr. 45). Knap dat Venema moedig de goedkeuring van anderen voor mijn werk naast zich neerlegt, mensen met allicht een minder goede smaak dan de zijne, maar toch: Jan De Wilde, Raymond van het Groenewoud, Kris De Bruyne, Thé Lau, De Dijk, Gabriel Ríos, Stef Kamil Carlens, Roland Van Campenhout, Neeka, The Bony King, Patrick Riguelle, Isolde Lasoen en Remco Campert hebben mijn songs opgenomen. Bent Van Looy en Henny Vrienten nodigden me als gast uit op de Radio 1 Sessies. Ik ben niet vergeten dat Venema bij zijn aantreden muzikanten als Wannes Van de Velde, Kommil Foo en Zjef Vanuytsel niet meer goed genoeg voor Radio 1 vond. Ik herinner me ook dat in het jaar na Wannes' overlijden in het jaaroverzicht, de voorloper van De Lage Landenlijst, de presentator met dienst zei dat 'een man als Wannes helaas te weinig te horen is op Radio 1, de laatste tijd'. Aangezien ik behoorlijk oud ben en dus weldra Wannes zal volgen, vraag ik Evert Venema beleefd dat hij na mijn overlijden bovenstaand cynisme niet meer uit de kast haalt. Lieven Tavernier