Kernenergie/ 1

Ook ik ben helemaal geen voorstander van kernenergie en het bijbehorende nucleaire afval ('Tinne Van der Straeten, een energieminister in woelig water', Knack nr. 48). Maar bij een tekort aan elektriciteit in België zal Frankrijk ons graag helpen met heel dure stroom uit zijn kerncentrales. Mag ik de groenen vragen om tweemaal na te denken over de algehele sluiting van de kerncentrales?
...

Ook ik ben helemaal geen voorstander van kernenergie en het bijbehorende nucleaire afval ('Tinne Van der Straeten, een energieminister in woelig water', Knack nr. 48). Maar bij een tekort aan elektriciteit in België zal Frankrijk ons graag helpen met heel dure stroom uit zijn kerncentrales. Mag ik de groenen vragen om tweemaal na te denken over de algehele sluiting van de kerncentrales? Eric Ghekiere, Nazareth Het was pure waanzin om kerncentrales te bouwen vlak bij het grootste industriegebied van Vlaanderen en een grote stad. Zelfs een beperkt incident kan daar leiden tot een gigantische economische catastrofe. De kernramp van Fukushima heeft de kwetsbaarheid van 'veilige' centrales bewezen. Daarom is er voor België maar één juiste beslissing: stoppen met kernenergie, hoe sneller hoe beter. Eddy Verlinden Uw redacteur legt de vinger op de wonde ('Oud, arm en huurder? Een absolute ramp', Knack nr. 49). Appartementen rijzen als paddenstoelen uit de grond, bouwmaatschappijen zijn alleen maar uit op geldgewin. Men heeft geen oog voor voorzieningen voor ouderen. Nochtans is de vergrijzing al decennialang aan de gang. Walter Vandenbulcke Luc Van Gorp, topman van de Christelijke Mutualiteiten, stelt dat 'de groten loonverschillen tussen artsen niet zijn te verantwoorden' (Knack nr. 48). Als kinderarts, een van de financieel meest ondergewaardeerde specialiteiten, heb ik dat standpunt jaren horen verkondigen. Steeds veroorzaakte het een rimpeling in de geneeskundige poel en verdween het meteen weer onder water. Om daar iets aan te veranderen, zullen sterke lobbygroepen aan banden moeten worden gelegd. Frans De Baets, emeritus hoogleraar kindergeneeskunde, Universiteit Gent Het is ongehoord welke prijzen er in de ziekenhuizen worden aangerekend, om nog maar te zwijgen van de supplementen die door de artsen worden gevraagd. Verschillende regeringen hebben verklaard dat ze daar iets aan zouden doen, echter zonder resultaat. Minister Frank Vandenbroucke zegt nu opnieuw dat het systeem van de ziekhuizen herzien moet worden en dat de excessen moeten worden aangepakt. Ik ben nieuwsgierig of de professor het probleem zal oplossen. Hedwig Beernaert, Brakel In 'Hoe counter je vaccinatietwijfel' (Knack nr. 49) lees ik het volgende: 'Een antivaccinatiediscours vind je ook terug bij aanhangers van de antroposofieleer, waarop het steineronderwijs is gebaseerd.' Ik wil u graag wijzen op het statement van de internationale vereniging van antroposofisch georiënteerde artsen, de IVAA, in verband met vaccinaties. Antroposofische artsen hebben geen 'antivaccinatiediscours', maar wijzen wel op de vrije keuze van de ouders (in onder andere België althans), een keuze die moet kunnen gebeuren na voldoende uitgebreide informatie over de voordelen en ook de mogelijke nadelen van het toedienen van vaccinaties. Die informatieplicht ligt in handen van de overheid en haar verschillende administraties, en in die van de begeleidende arts(en) van de gezinnen. De uiteindelijke beslissing moet, in het geval van vaccinaties bij kinderen, bij de ouders liggen. Dat daarbij individuele filosofische en/of religieuze overtuigingen een rol kunnen spelen, moge duidelijk zijn, en is in een vrije democratische gemeenschap ook vanzelfsprekend. Marnix Schaubroeck, voorzitter Belgische Vereniging van Antroposofisch georiënteerde Artsen, Gent Interessant artikel van uw redacteur over Fernand Huts, de te benijden mecenas ('Kunstkloof', Knack nr. 48). Wat mij interesseert, is hoe hij zover is kunnen raken. Elders in Knack wordt hij omschreven als een eenvoudig man die zijn ingenieurs in vrijheid laat werken. Wat is er gebeurd na zijn rechtenstudie in Leuven, waar hij met pet en lint deelnam aan zowat alle betogingen die er in onze studententijd waren (we zijn leeftijdsgenoten): hij als lid van de Vlaams-nationalistische studentenunie (VNSU)? Zijn aanwezigheid in de Bahama Leaks, de Panama Papers, zijn Foundation in nota bene Jersey, zijn gegoochel met de zonnepaneelcertificaten in de Antwerpse haven... Zou het niet kunnen dat hij meer doet voor cultuur dan de Vlaamse regering, dankzij die Vlaamse regering? Viona Westra, Herent