De Witte

Met veel plezier heb ik het artikel 'Jeugdige zottigheid kittelde hem in de armen en de beenen' (Knack nr. 45) over Ernest Claes en zijn De Witte gelezen. Jammer genoeg zijn herdrukken voor andere 'oudere auteurs' niet weggelegd. Je kunt ze, met wat geluk, alleen in tweedehandsboekenwinkels terugvinden. Herdrukken van de boeken van Walschap, Streuvels, Van Isacker, Timmermans, Lampo, Gilliams, Lebeau en Gijsen zouden voor veel verwoede lezers welkom zijn. Het zal bij een wens blijven, vermoed ik, daar een dergelijk project voor een uitgeverij niet lucratief is.
...

Met veel plezier heb ik het artikel 'Jeugdige zottigheid kittelde hem in de armen en de beenen' (Knack nr. 45) over Ernest Claes en zijn De Witte gelezen. Jammer genoeg zijn herdrukken voor andere 'oudere auteurs' niet weggelegd. Je kunt ze, met wat geluk, alleen in tweedehandsboekenwinkels terugvinden. Herdrukken van de boeken van Walschap, Streuvels, Van Isacker, Timmermans, Lampo, Gilliams, Lebeau en Gijsen zouden voor veel verwoede lezers welkom zijn. Het zal bij een wens blijven, vermoed ik, daar een dergelijk project voor een uitgeverij niet lucratief is. Frans De Baets In 'De gezondheidszorg regionaliseren lost niets op' (Knack nr. 46) wijzen Patricia Popelier en Dave Sinardet er terecht op dat de regionalisering van de gezondheidszorg geen antwoord biedt voor ernstige problemen die optreden bij een gezondheidscrisis zoals wij die nu kennen. België, een zakdoek groot op de wereldkaart, is te klein om voordeel te hebben bij een nog grotere versnippering van bevoegdheden. Een overdracht van bevoegdheden aan het federale niveau zou ervoor kunnen zorgen dat er goedkoper, efficiënter, en beter bestuurd zou worden in de toekomst. Marlene De Smedt In 'Breek desnoods de vensters uit, maar ventileer' (Knack nr. 45) raadt professor Jose-Louis Jimenez ons aan het huis flink te ventileren om het coronavirus te vlug af te zijn. Het is een aanbeveling die al langer gepromoot wordt. Maar valt in België de buitenlucht wel zo te prefereren op de binnenlucht? Als je even nagaat hoeveel mensen, kinderen zelfs, lijden aan aandoeningen van de luchtwegen, heb ik de stille indruk dat er toch iets schort aan onze buitenlucht. Vera Jacobs, Merksem Als afstand houden en een masker dragen tot een significante reductie van het aantal coronabesmettingen leiden, dan is covid-19 in se een dropletinfectie en dan zijn afstand houden en een masker dragen de enige twee voorzorgsmaatregelen die ertoe doen. Wil dat zeggen dat je geen covid-19 kunt krijgen via contact of via aerosolen? Nee, dat wil zeggen dat de courante transmissie via droplets verloopt. Elk nauw contact, met of zonder masker, vormt een risico op besmetting, want ook symptoomloze covid-19-patiënten kunnen besmette droplets verspreiden. Iedereen kan besmet worden en diegenen die het meest risicogedrag vertonen worden het vaakst besmet en vormen zo de grootste bron voor besmettingen. Niet alleen de intensiteit van blootstelling is belangrijk, ook de blootstellingsduur. Zet een grote groep mensen in een slecht verluchte ruimte gedurende langere tijd samen met enkele besmette mensen en dan is het niet uitgesloten dat mensen op grotere afstand via aerosolen besmet raken. Maar in de regel verloopt de transmissie van covid-19 via droplets. Het is de enige verklaring voor het verloop van deze pandemie. Yvon Bories, Collegelid van de Hoge Gezondheidsraad Coronacrisis & economie Paul De Grauwe merkt terecht op dat het politieke en monetaire beleid tijdens de Grote Depressie faliekant fout en contraproductief was ('Kosten van massale overheidssteun zijn relatief laag', Knack nr. 43). Maar wat we nu zien, baart evenzeer zorgen, want de slinger lijkt geheel de andere kant uit geslagen onder impuls van het gratisgeldbeleid. Volgens De Grauwe is het geen enkel probleem om centrale banken massaal geld te laten bijdrukken en zo een top-downsteunbeleid uit te rollen voor bedrijven en de consument- burger. Zijn argument is dat dit in tijden van crisis geheel gerechtvaardigd is. Het risico bestaat evenwel dat men die massale steun blijft rechtvaardigen wanneer onze economieën blijven kwakkelen en we in een constante recessie belanden. Davy Geysens, Gent Ik heb mij kandidaat gesteld om als vrijwilliger bij te springen bij het Rode Kruis. Ik ben gepensioneerd, heb veel vrije tijd en snak naar een beetje contact, maar ik volg de opgelegde maatregelen strikt op. Mijn kandidatuur werd afgewezen, want ik ben een risicogeval, 64 jaar. De contradictie kan niet groter zijn: verplicht werken tot 67 maar voor vrijwilligerswerk ben je vanaf 64 afgeschreven. Zelfs om als contacttracer (met alle diploma's en ervaring op zak) in aanmerking te komen ben je afgeschreven. Voor mij hoeft het allemaal niet meer. Luc Leupe Het artikel 'De zanger die op Laura Gemser wacht' (Knack nr. 45) is geschreven zoals Lieven Tavernier het wellicht zelf zou schrijven, nostalgie ademend en spits geformuleerd. Zelf leerde ik tot mijn schande Lieven Tavernier pas kennen toen ik enkele jaren geleden tijdens een nachtelijke autorit het nummer Sleutels hoorde en er onmiddellijk van in de ban was. Wild googelend ontdekte ik dat Jan De Wilde Jan De Wilde is dankzij het genie van Lieven Tavernier. Als zestiger deel ik de nostalgie voor de jaren zeventig, de muziek en de films van die periode, en onderging ik als adolescent de zoete impact van Emanuelle, weliswaar nog in de huid van Sylvia Kristel. Ik deel de smeekbede van Stijn Tormans om dringend bekendheid te verschaffen aan bescheiden, maar lucide mensen zoals Lieven Tavernier. Ludo Verdonck, Leuven In de rubriek winnaars/verliezers met als winnaar Jim Ratcliffe (Knack nr. 45) is een fout geslopen. Het bericht suggereert dat Ineos slechts 10 hectare aan bos zal compenseren. Het gaat evenwel om 55 hectare. Onze excuses. De redactie