De regering-De Croo/ 1

In 'Abortus en euthanasie komen onvermijdelijk weer ter sprake' (Knack nr. 41) poneert Karel De Gucht het volgende: 'Deze regering vertrekt vanuit een grondig onderhandeld akkoord.' Alle waarnemers spreken juist van een vaag akkoord. Alle moeilijke dossiers worden doorgeschoven naar 2024 of later, naar de volgende regering dus. Gaan de mensen naar de stembus om een regering te krijgen die beslissingen vijf jaar later uitvoert? Wil men daarmee het vertrouwen van de bevolking winnen? Ik steun Karel De Gucht wel volmondig in zijn standpunt over abortus en euthanasie. De houding van de CD&V leidt inderdaad tot inhumane toestanden.
...

In 'Abortus en euthanasie komen onvermijdelijk weer ter sprake' (Knack nr. 41) poneert Karel De Gucht het volgende: 'Deze regering vertrekt vanuit een grondig onderhandeld akkoord.' Alle waarnemers spreken juist van een vaag akkoord. Alle moeilijke dossiers worden doorgeschoven naar 2024 of later, naar de volgende regering dus. Gaan de mensen naar de stembus om een regering te krijgen die beslissingen vijf jaar later uitvoert? Wil men daarmee het vertrouwen van de bevolking winnen? Ik steun Karel De Gucht wel volmondig in zijn standpunt over abortus en euthanasie. De houding van de CD&V leidt inderdaad tot inhumane toestanden. Paul Bauwens, Damme ArcoClaim, de belangenvereniging van Arco-spaarders, drong er afgelopen weken bij de Vivaldi-partijen op aan het Arco-dossier weer ter harte te nemen. Maar nee, geen spoor daarvan in het regeerakkoord. De frustratie bij de vele Arco-spaarders wordt nu nog versterkt door het aanstellen van Annelies Verlinden, advocaat in de zaak van de Arco-coöperanten, als CD&V-minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen in de nieuwe regering. Dit getuigt van bitter cynisme en is een slag in het gezicht van de Arco-gedupeerden. Lode Goyens, Genk Ik had als Vlaming het geluk op te groeien in een tweetalig nest (zie 'Het is nooit goed genoeg', Knack nr. 40). Tijdens mijn middelbare studie (1968, de periode van Leuven Vlaams/Walen buiten) werd ik bij elk taalfoutje door de klastitularis voor heel de klas belachelijk gemaakt. Ik moest horen dat een tweetalige opvoeding maar niets was. Strafstudies volgden elkaar op. Van daaruit groeide bij mij de motivatie om de Nederlandse taal foutloos te beheersen en te spreken. Die drive gaf ik door aan mijn kinderen. Als je én een Germaanse én een Romaanse taal meekrijgt, sta je bijzonder sterk om heel wat andere talen te leren. Respect en verdraagzaamheid zijn ver zoek in onze maatschappij vandaag. Ik heb hartpijn voor al die nieuwkomers die zo hun best doen om te integreren en het Nederlands behoorlijk te spreken en dan herhaaldelijk geconfronteerd worden met zo weinig begrip voor hun inspanningen. Josine de Moffarts Als werknemer van een Frans-Belgisch bedrijf had ik geen specifieke behoefte om Nederlands te leren. Toch besloot ik Nederlandse les te volgen om het Vlaamse landsdeel te leren kennen. Vlaanderen bied je daarvoor tal van mogelijkheden. Je hebt bijvoorbeeld de NT2-cursussen (Nederlands voor anderstaligen), maar daar is het niveau gewoon te laag. Dat heeft alles te maken met de gemiddelde scholingsgraad van de nieuwkomers, maar het is zeer frustrerend voor de hooggeschoolden. De overgrote meerderheid raakt niet verder dan gewone CVO-cursussen (Centrum voor Volwassen Onderwijs). Het reusachtige cijfer van 80.000 NT2-inschrijvingen zal nooit vertaald worden in een vergelijkbaar aantal mensen die Nederlands beheersen. Er bestaat ook geen algemene test zoals in Spanje of Frankrijk om het niveau te meten. Men stuurt je gewoon door naar het volgende niveau. Daardoor ontstaat een kloof binnen de groep, en de leraar geeft de les op maat van de zwakste. Een vreemde taal leer je het best door ze te spreken. Als je regelmatig Nederlands spreekt, verdwijnen de taalfouten vanzelf. De vraag is met wie? Als de Vlamingen horen dat je anderstalig bent, word je stelselmatig gedwongen om Engels te spreken. Ook als je nadrukkelijk vraagt om Nederlands te spreken. Zelfs toen ik N-VA-lid was, werd ik op de partijevenementen door sommige leden in het Engels aangesproken. Hoe de anderstaligen in deze omstandigheden Nederlands zullen leren, is me een raadsel. Respect voor de taal begint bij de moedertaalsprekers, niet bij de anderstaligen. Stanislav Melekhin Regelmatig verschijnen in de media doemberichten over de beuk, recent ook in Knack ('De beuk is gedoemd om te verdwijnen', Knack nr. 40). Op de website van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek wordt een overzicht gegeven van de huidige wetenschappelijke kennis, waaruit blijkt dat de beuken in onze bossen niet meer problemen hebben dan andere inheemse soorten, zoals eiken. In het open landschap, in een verstedelijkte omgeving en langs de randen van bossen hebben bomen meer last van extreme hitte en langdurige droogte dan in gesloten bos, waar de gevolgen tot nu toe beperkt zijn. Deze eenzijdige berichtgeving kan als kwalijk gevolg hebben dat beheerders grote openingen kappen in gesloten beukenbossen, om andere boomsoorten aan te planten die even gevoelig zijn. Door fors te kappen verdwijnt bovendien het koele microklimaat van beukenbossen en ondervinden de overblijvende beuken nog meer stress. Zo dreigt de teloorgang van beuken een zichzelf vervullende voorspelling te worden. Luc De Keersmaeker en Kris Vandekerkhove, senior onderzoekers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) In het interview met Karel De Gucht (Knack nr. 41) staat in de biografie op pagina 31 dat Karel De Gucht geboren is op 27 januari 1944. Dat moet 27 januari 1954 zijn. Onze excuses. De redactie In het artikel 'De ernst van de situatie dringt niet door' (Knack 41) werd Jean-Pascal van Ypersele omschreven als 'bemiddelaar voor België op de besluitvormende vergaderingen voor het klimaatverdrag van het VN-klimaatpanel IPCC'. Professor Van Ypersele (UCLouvain) wenst te benadrukken dat het IPCC niet verward mag worden met het secretariaat van het VN-Klimaatverdrag dat de COP's (Conferences of the Parties) samen met een gastland organiseert. Het IPCC levert wetenschappelijke informatie aan. Het onderhandelt niet over politieke akkoorden en neemt geen besluiten. Onze excuses. De redactie