Congo/ 1

Koning Filip heeft zijn spijt betuigd. Dat is heel jammer. Want als vorst van een land spreekt hij eigenlijk nooit op persoonlijke titel, maar ook altijd een beetje namens mij. En ik ben het daar niet mee eens. Ik kan geen spijt hebben over iets wat ik niet gedaan heb. Het zal koning Filip niet onbekend zijn dat Leopold II net als alle andere vooraanstaande Europeanen van zijn tijd de wereldkaart bekeek als een kans om de wit gebleven vlekken in te vullen en daar profijt uit te halen, en dat hij die kans heeft benut zonder meer scrupules aan de dag te leggen dan toentertijd gebruikelijk was.
...

Koning Filip heeft zijn spijt betuigd. Dat is heel jammer. Want als vorst van een land spreekt hij eigenlijk nooit op persoonlijke titel, maar ook altijd een beetje namens mij. En ik ben het daar niet mee eens. Ik kan geen spijt hebben over iets wat ik niet gedaan heb. Het zal koning Filip niet onbekend zijn dat Leopold II net als alle andere vooraanstaande Europeanen van zijn tijd de wereldkaart bekeek als een kans om de wit gebleven vlekken in te vullen en daar profijt uit te halen, en dat hij die kans heeft benut zonder meer scrupules aan de dag te leggen dan toentertijd gebruikelijk was. Maar de tweede koning der Belgen is gestorven in 1909, en het voormalige Belgisch Congo is onafhankelijk sinds 1960. De meeste zwarte (en blanke) deelnemers aan de recente beeldenstorm in dit land zijn (veel) te jong om de verfoeilijke kolonisatie ook maar even te hebben meegemaakt. En ik vraag me af wat ze hebben ondernomen om de situatie in het huidige Congo te verbeteren. Het is bekend dat daar nog veel werk is. Wat mij betreft, doet de kleur van een mens er niet toe en heeft iedereen recht op een fatsoenlijk leven. Racisme is dom en fout. Maar om die evidentie te bevestigen, hoeven koning Filip en ik niet door het stof te gaan voor een beperkt aantal mensen die de media naar hun hand hebben weten te zetten. Of voor een deel van de Vlaamse intelligentsia dat graag een soort morele superioriteit put uit het neerhalen van ouders en voorouders. De straat waar ik woon is genoemd naar een Belgische pater die met nog tientallen andere mensen is omgebracht in Buta, in het onafhankelijke Congo van 1965. Ik eer zijn nagedachtenis. Koning Filip heeft zijn spijt betuigd. Ik doe dat niet. Omdat ik niet schuldig ben. Ik hoop dat we eind jaren zestig, begin jaren zeventig de gewetensdwang van het kerkelijke instituut niet hebben afgeschud om nu de erfzonde weer in te voeren. Mark Ooms, VRT-journalist in ruste Het is goed dat koning Filip in een brief aan de Congolese bevolking de gruweldaden van weleer erkent. Maar zal de Congolese president Félix Tshisekedi dezelfde stap zetten richting België? ('Congo oordeelt milder over Leopold II dan België', Knack nr. 26). Tussen september 1956 en juli 1967 verbleven mijn ouders, mijn broer en ik in Katanga, meer bepaald in Likasi (voorheen Jadotstad). Mijn vader werkte bij Union Minière du Haut Katanga. De jaren ná 1960 waren de woeligste. We zijn twee keer gevlucht. Er was voortdurend de angst om iets verkeerds te doen, hoe futiel dat ook mocht zijn. Er zijn blanken vermoord, vrouwen en kinderen werden niet ontzien. Religieuzen van eender welke congregatie die prachtig werk verrichtten met respect voor de Congolezen, werden gefolterd tot de dood. Krijgen hun familieleden spijtbetuigingen? Congo is een prachtig land met overwegend fijne mensen, maar ik ga nooit meer terug. Denise Duthoy, Schoten Meestal krijgen soldaten een veeg uit de pan, nooit de generaals uit de politiek ('Ik ben jullie witte merel', Knack nr. 27). Zowel Roger Kesteloot, de aftredende directeur-generaal van De Lijn, als vele andere die bekwaam zijn en die het goed menen, kregen het hard te verduren. Ze werden van alle kanten ingeperkt, en al zeker financieel. Als ze dat durfden aan te kaarten, waren ze meteen een paar miljoen armer. Uw journalist Stijn Tormans geeft een goede en gedegen beschrijving van de symptomen bij De Lijn. Alles wat hem stoort, stoort ook mij. Maar om de problemen van de vervoersmaatschappij op te lossen moet je niet op de tram blijven staan. Je moet je helikopter nemen en erboven gaan hangen: dan zie je het totaalplaatje. Als je van bovenaf naar beneden kijkt, dan stel je de juiste vraag: waarom? Pas als je de oorzaken kent, kun je de problemen oplossen. Mieke Van den Berghe, woordvoerder van twee regeringen-Dehaene en een halve regering-Verhofstadt Knack-journalist Stijn Tormans beschrijft heel duidelijk de problemen. Is er onwil bij de regeringsleiders, of zijn ze zo dom dat ze het niet begrijpen? Maar ja, die mensen gebruiken nooit het openbaar vervoer. Christiane Lodewijckx Wij ontvingen nog talrijke soortgelijke reacties. Het artikel 'Hier mag niet over gezwegen worden' ( Knack nr. 27) vermeldt verscheidene typisch Belgische achterpoortjes en werkwijzen om ongestraft langs de kassa te passeren voor coronahulp. Dat zet bij velen kwaad bloed. Men is wat te lichtzinnig en te gul te werk gegaan, met alle gevolgen van dien. De burger zal nog jaren diep in zijn portemonnee moeten tasten om de schuldenberg mee af te bouwen. Het komt er nu opaan de malafide personen en bedrijven op te sporen en de steun terug te vorderen. Die middelen kunnen dan in andere sectoren en in onze economie geïnvesteerd worden. Ik denk in de eerste plaats aan de gezondheidszorgsector. Het personeel nu paaien met een eenmalige premie, of liever aalmoes, is een slag in het gezicht. Paul Van Herck, Vosselaar Guido Moons meent dat ik 'op een eenzijdige manier naar iemand als Leo Vindevogel kijk' ('Het Laatste Woord', Knack nr. 28). Hij heeft blijkbaar mijn artikel 'Leo Vindevogel: de politicus en de mythe van zijn proces' niet gelezen. Hij kan het vinden in mijn boek Op zoek naar een natie. Het ontstaan van Vlaanderen binnen België. Lode Wils