Lode Wils

Als er over het Vlaams-nationalisme gesproken wordt, steigert Lode Wils en staat hij op zijn gelijk ('Ik hoop dat Bart De Wever niet de Boris Jeltsin van Vlaanderen wordt', Knack nr. 25). Voor hem is het Vlaams-nationalisme een etterbuil die zo vlug mogelijk weggesneden dient te worden. Daar valt volgens hem niets goeds van te verwachten. In een andere publicatie schreef hij ooit dat wanneer de Vlaams-nationalisten aan de macht zouden komen, we hier Joegoslavische toestanden zouden kennen. Tot zover de door Wils gecreëerde mythe. In het interview verwijst hij ook naar mijn biografie over Leo Vindevogel. Ik heb het daar inderdaad over een 'gerechtelijke moord' en een 'showproces'. Dat was het ook. De oorlogsburgemeester van Ronse stond er voor een jacobijnse volksrechtbank die maar één straf kende: de doodstraf. Heeft de Leuvense emeritus hoogleraar ooit het door Jan Verroken uitgebrachte stenografisch verslag van dat proces gelezen? Las hij ooit de vele artikelen van wijlen journalist Louis De Lentdecker over het proces Vindevogel? Ik neem aan van niet. And...

Als er over het Vlaams-nationalisme gesproken wordt, steigert Lode Wils en staat hij op zijn gelijk ('Ik hoop dat Bart De Wever niet de Boris Jeltsin van Vlaanderen wordt', Knack nr. 25). Voor hem is het Vlaams-nationalisme een etterbuil die zo vlug mogelijk weggesneden dient te worden. Daar valt volgens hem niets goeds van te verwachten. In een andere publicatie schreef hij ooit dat wanneer de Vlaams-nationalisten aan de macht zouden komen, we hier Joegoslavische toestanden zouden kennen. Tot zover de door Wils gecreëerde mythe. In het interview verwijst hij ook naar mijn biografie over Leo Vindevogel. Ik heb het daar inderdaad over een 'gerechtelijke moord' en een 'showproces'. Dat was het ook. De oorlogsburgemeester van Ronse stond er voor een jacobijnse volksrechtbank die maar één straf kende: de doodstraf. Heeft de Leuvense emeritus hoogleraar ooit het door Jan Verroken uitgebrachte stenografisch verslag van dat proces gelezen? Las hij ooit de vele artikelen van wijlen journalist Louis De Lentdecker over het proces Vindevogel? Ik neem aan van niet. Anders zou hij niet beweren dat Vindevogel de doodstraf kreeg omdat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog soldaten had geronseld. Nee, daarvoor kreeg hij niet de doodstraf. De communistische weerstand van Ronse en omgeving eiste zijn kop, en de toenmalige katholieke partij, de CVP, met mannen als Gaston Eyskens en Frans van Cauwelaert - de 'lieveling' van Wils - lieten Vindevogel als een baksteen vallen. Hij werd letterlijk opgeofferd om de rust in de regio te laten weerkeren. De voormalige ACW-man, die Wils ooit was, wil maar niet toegeven dat Vindevogel door zijn partij onheus behandeld werd. Pieter Jan Verstraete N-VA-ideoloog Joren Vermeersch gebruikt meermaals het woord 'racisme' om feiten zoals economische discriminatie, raciale vooringenomenheid en uitsluiting uit de weg te gaan ('Black Lives Matter vervalt in het rassendenken dat het zegt te bestrijden', Knack nr. 25). Door 'racisme' als het allesopvretende woord te misbruiken in zijn discours ontkent hij alle andere, subtielere vormen van uitsluiting en discriminatie. Die vormen vreten vaak meer aan het zelfbeeld en de daadkracht van de - zoals hij zelf zo vaak opwerpt - 'individuele gevallen' die daar het slachtoffer van zijn. Bart Huysmans, Antwerpen Het algemene beeld dat tegenwoordig over de Belgische kolonisatie wordt opgehangen ('we zijn allemaal racisten en uitbuiters') is niet juist. Historicus Joren Vermeersch brengt daar de juiste correctie aan. Hij is tenminste zo moedig om dat te doen. Leo Lodewyckx, Kontich Nu delen van de bevolking zich menen te moeten uitleven, het virus verzuipen en daarbij het advies volgen van de president van Wit-Rusland, heb ik toch even diep ademgehaald om mijn woede te ventileren. Onze bestuurders zijn een bevolkingsgroep compleet vergeten, ze zitten namelijk nog altijd opgehokt: onze oudere medemensen ('De Vlaming gaat pas naar het rusthuis als het echt niet anders kan', Knack nr. 26). Ik word direct met de situatie geconfronteerd, en kan niet anders stellen dat wat onze ouderen wordt aangedaan mensonterend is. Voor alle duidelijkheid: ik heb alle respect voor de mensen uit de zorg, die in deze absurde tijden hun uiterste best doen om de fysieke en de morele integriteit van de bewoners van woonzorgcentra zo goed mogelijk in stand houden. Wat in mij omgaat, is dubbele woede: tegenover al die onbezonnen lui, maar vooral tegenover onze bestuurders. Onze leiders menen Sinterklaas te moeten spelen met cheques en tegemoetkomingen allerhande, maar onze dierbaren werden alweer vergeten. In het hele discours zijn nauwelijks pogingen gedaan om een draaiboek uit te werken rekening houdend met de specifieke wensen van deze bevolkingsgroep. Wij accepteren veel, maar wij hebben behoefte aan een warme knuffel van onze familie. Herman Barrez In 'Ik vind het zelfs een marxistisch idee' (Knack nr. 25) beweert Martine Reynaers, ceo van multinational Reynaers Aluminium, dat het argument om vermogenden ook zichtbaar te laten bijdragen om uit de crisis te komen een waardeloos argument is. Ik vind dat daarentegen een elementaire vorm van sociale rechtvaardigheid. Het feit dat zij naar de vroegere Sovjet-Unie verwijst - de klassieke dooddoener -, bewijst dat ze geen serieuze argumenten tegen een vermogensbelasting heeft. Roger Liekens,Kessel-lo Ik wil erop wijzen dat de meeste verhuurders geen vooroordeel hebben ten overstaan van een vreemde naam. En als dat wel zo is, is het door hun ervaringen ('Testen, testen, testen', Knack nr. 25). Zij zijn meestal bang om problemen te krijgen. Dat de liberaal Bart Somers praktijktests promoot, is helemaal het tegenovergestelde van waar het liberalisme voor staat: de vrijheid van het individu. Geen enkele burger weet nog waar de partijen echt voor staan. Zou de politiek nu eens eindelijk de oorzaak kunnen aanpakken van al deze problemen, namelijk de inburgering? G. Smet Mijn ouders en ik - ik was toen elf jaar - zijn indertijd vertrokken naar Congo. Zij waren schrijnwerkers-meubelmakers. Ze zijn van nul af aan begonnen en hebben daar een zaak opgebouwd, zonder slavernij. Waarom laat men in de media ook niet eens de blanken aan het woord? Niemand spreekt over wat de blanken daar hebben verwezenlijkt qua infrastructuur. Toen was die zeer modern, vandaag blijft er niets van over. Regenat Julien Maes, Herentals