Jan Van Duppen/ 1

Bart De Wever heeft dus aangeboden om de urne van Dirk Van Duppen bij te zetten op het ereperk van het Schoonselhof ('Intern had de PVDA alle kenmerken van een sekte', Knack nr. 22).
...

Bart De Wever heeft dus aangeboden om de urne van Dirk Van Duppen bij te zetten op het ereperk van het Schoonselhof ('Intern had de PVDA alle kenmerken van een sekte', Knack nr. 22).De vraag blijft waarom hij dat deed. Hij noemt zulke mensen doorgaans met het nodige dedain 'gutmenschen'.Rik Eneman Amada heeft sterke en zwakke momenten gekend, hoop en teleurstelling, en natuurlijk ook menselijk falen. Maar Amada is erin geslaagd zichzelf opnieuw uit te vinden als PVDA, met een minder ideologische maar nog steeds sterk linkse boodschap, en is nu een factor van betekenis geworden in de Belgische politiek. Robby Mast Als ik de taakomschrijvingen lees in 'Voor wie applaudisseren we eigenlijk?' (Knack nr. 22) zou een HBO5-verpleegkundige, in tegenstelling tot een verpleegkundige met een bachelordiploma, geen aandacht hebben voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met patiënt en familie, geen klinische inschattingen maken, geen pijn verlichten, niet preventief werken en aan gezondheidsopvoeding doen. Als docent, werkzaam in beide opleidingen, weet ik dat dit echt niet overeenkomt met wat HBO5-verpleegkundigen kennen en kunnen. Ik stel wel vast dat de discussie over het onderscheid tussen beide profielen al heel mijn loopbaan (meer dan 30 jaar) meegaat, zonder duidelijke eindconclusie. De verschillen tussen beide profielen hebben volgens mij vooral te maken met vaardigheden als kritisch en breder denken, en team- en organisatiemanagement. Piet Heylen, Sint-Katelijne Waver Mijn dochter zit in het derde jaar verpleegkunde. Zij is de eerste van de generatie die er vier jaar over zal moeten doen. Voor de aanvang van haar studie werd de studenten beloofd dat het vierde jaar vooral uit betaalde stages zou bestaan. Ondertussen is duidelijk dat dit niet meer zo is. De opleiding is inderdaad op een bijzonder hoog niveau. Naast psychologie, sociologie, recht, enzovoort moeten ze ook alle pathologieën kennen. Nu, in combinatie met de verschillende stages, moeten ze het gebruik van alle medicatie met bijwerkingen kennen, een POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) maken over enkele doelen die ze zichzelf stellen, een zelfreflectiedossier van ongeveer 35 pagina's opmaken en een project indienen rond iets wat volgens hen op de dienst verbeterd kan worden. Ik durf gerust te zeggen dat de opleiding veel te intensief is en dat over het nut van al die verslagen eens ernstig mag worden nagedacht. Erik Dewulf Het is goed dat de overheden ondersteunende maatregelen uitwerken voor getroffen sectoren. Voor mij gaat het in de eerste plaats om mensen. Toch mag niet vergeten worden dat die coronasteun ooit wel zal moeten gefinancierd worden. Volgens berekeningen zou het nu al gaan over meer dan 50 miljard euro steun. Vroeg of laat komt die factuur er aan. Er zijn maar twee mogelijkheden: een crisisfiscaliteit en besparingen. Volgens professor Paul De Grauwe bestaat deze crisisfiscaliteit erin dat alle inkomens boven de 4500 euro per maand een tijdelijke bijkomende inspanning leveren. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Sommige partijen, vooral langs de linkse zijde, zijn dit idee niet ongenegen. Maat tot op vandaag durft geen enkele partij zijn nek uit te steken. En toch zal er moeten betaald worden. Martin Boudry, Oostnieuwkerke Het artikel 'Geef drugsdealers een taakstraf in een vluchtelingenkamp' (Knack nr. 22) begon ik met grote belangstelling te lezen, maar mijn interesse werd al snel getemperd door een aantal eenzijdige uitspraken van antropoloog Teun Voeten. 190 van de 200 havenarbeiders in 't Kot zouden beschaamd naar de grond kijken als er over drugsproblemen wordt gesproken. Het stelt me enorm teleur dat ons beroep nog maar eens door het slijk wordt gehaald. Er zijn heel wat havenarbeiders die het wel goed menen en dagelijks paraat staan om onze Antwerpse economie op een eerlijke manier draaiende te houden. Paul De Beuckelaer, een teleurgestelde havenarbeider Paul Van Damme bracht wel mooie foto's aan, maar de bespreking van de 'foute boel in Congo' is ontmoedigend voor een oud-koloniaal ('Foute foto's', Knack nr. 21). Excessen en machtsmisbruik zijn nog steeds gebruikelijk in België en in Congo. Helaas stellen we vast dat 'de koloniaal' de oorzaak zou zijn en excuses zou moeten aanbieden. Waarom niet de edele lieden van de Brusselse bourgeoisie met hun toenmalige bedrijven, met hun politieke vertakkingen vermelden? Zij waren de 'poenpakkers' en de onderdrukkers. Nu nog steeds worden volkeren door grote bedrijven als slaven gebruikt in hun productieproces. Over de koloniaal die met een minimale opleiding in de brousse werd gedropt, zonder ijskast, zonder water, zonder wc, zonder enige huisvesting, zonder voedsel: daar vind je geen relaas over, geen gepubliceerde foto's. Zijn die verhalen niet schofferend genoeg? Helaas zijn onze oud-kolonialen nooit aan het woord, en hun verhalen sterven een langzame dood. Marc Maris, Hasselt