Dirk Van Duppen

Mag ik 'merci' zeggen voor de indrukwekkende bijdrage van Walter Pauli over zijn 'jeugdidool' Dirk Van Duppen (Knack nr. 14)? Een brok Vlaamse - Belgische - politieke geschiedenis waar wellicht nog maar weinigen iets van afweten. Zelf heb ik dat verhaal meegemaakt als Wetstraatjournalist van wat toen nog de BRT-radionieuwsdienst was. Een 'dienst' waar iemand als Dirk Van Duppen a priori niet ter sprake kwam, een partij die 'uiteraard' niet vermeld werd in de journaals, we werden inderdaad niet geacht ons bezig te houden met een stelletje rode gasten en dan alleen nog maar in Antwerpen. Het verhaal dat Walter Pauli nu schreef, komt dus meer dan op tijd, zeker voor al wie een beetje interesse heeft voor de achtergronden van het politieke gebeuren.
...

Mag ik 'merci' zeggen voor de indrukwekkende bijdrage van Walter Pauli over zijn 'jeugdidool' Dirk Van Duppen (Knack nr. 14)? Een brok Vlaamse - Belgische - politieke geschiedenis waar wellicht nog maar weinigen iets van afweten. Zelf heb ik dat verhaal meegemaakt als Wetstraatjournalist van wat toen nog de BRT-radionieuwsdienst was. Een 'dienst' waar iemand als Dirk Van Duppen a priori niet ter sprake kwam, een partij die 'uiteraard' niet vermeld werd in de journaals, we werden inderdaad niet geacht ons bezig te houden met een stelletje rode gasten en dan alleen nog maar in Antwerpen. Het verhaal dat Walter Pauli nu schreef, komt dus meer dan op tijd, zeker voor al wie een beetje interesse heeft voor de achtergronden van het politieke gebeuren. Marc Platel, oud-journalist BRT-radionieuwsdienst Over het ontstaan van covid-19 bestaan heel veel hypothesen, maar het is zeker dat virussen van gastheer kunnen veranderen en evenzeer gemaakt en gewijzigd kunnen worden. Hoe dan ook is de wereld in oorlog tegen een onzichtbare biologische vijand waarop niemand voorbereid was. Nochtans was de NBC-oorlogvoering (Nuclear, Biological and Chemical Warfare) reeds vele decennia bij de NAVO ingeburgerd. De Medische Dienst van het Belgisch leger, nu gereduceerd tot 'Medische component', was in 1980 bij de Eerste Golfoorlog, toen ons ten onrechte werd voorgehouden dat Saddam Hoessein chemische wapens bezat, een autoriteit in NBC zodat de NAVO een Belgisch veldhospitaal opvorderde om hulp te verlenen. Deze Golfoorlog was zo snel ten einde dat het nooit tot een ontplooiing kwam, maar de faam van het Belgisch leger bleef behouden. Een discrete hogere officier, geneesheer, verbonden aan het Heymans Instituut van de UGent werd internationaal als onbetwiste autoriteit geraadpleegd. En vandaag, in 2020, zijn we in een biologische oorlog verwikkeld. En wie komt niet meer ter sprake als deskundige? Juist: defensie. Een systematische afbouw, het afschaffen van opleiding en materiaal, het vernietigen van respect door politieke 'deskundigen' heeft ertoe geleid dat defensie een banale ambulancedienst geworden is. De actuele ramp kan toch niet anders dan ideeën geven aan wereldveroveraars om met een letaal virus en een vooraf geïmmuniseerd leger zonder slag of stoot beslag te leggen op de hele wereld en haar minerale en natuurlijke rijkdom? Politici of pacifisten zullen hierbij niet ontzien worden. Dit moet het denken over de toekomst van Defensie veranderen. Geneesheer-majoor b.d. H.E. Van Kets, ex-2e bevelhebber 1 HESM (semi-mobiel evacuatiehospitaal) Uw senior writer heeft overschot van gelijk om op de politieke verantwoordelijkheid van Sophie Wilmès en Maggie De Block te wijzen in 'Mannen maken plannen' (Knack nr. 14). Zijn conclusie dat het nu oorlog is, en dat ze dus niet moeten aftreden, kan ik niet volgen. Zij zijn wel degelijk aansprakelijk. Onze parlementaire democratie krijgt al vele klappen: een minderheidsregering (25%) bevolkt met schaamteloze, vooral liberale postjespakkers, het parlement buitenspel gezet en meerdere regeltjes die onze persoonlijke vrijheid aantasten. De ervaren minister De Block heeft het natuurlijk slimmer bekeken: zij gebruikt minister Philippe De Backer als bliksemafleider, zeer nuttig als uiteindelijk het (nu afwezige) parlement toch de politieke verantwoordelijkheid zou behandelen. In de Vlaamse regering is de toestand zo mogelijk nog erger. Jarenlang protesteert de welzijnssector tegen het tekort aan personeel, middelen, omkadering, zonder resultaat. Ontgoocheling, moedeloosheid en wanhoop bij verantwoordelijken en personeel, naast tomeloze inzet en bekommernis, zijn de meest voorkomende uitingen die ik tegenkom. Het coronavirus legt de tekorten en nalatigheden met de desastreuze gevolgen daarvan zonder pardon bloot. Oudere mensen zijn niet prioritair. De houding van de huidige minister van Welzijn Wouter Beke tart elke verbeelding. Hij belooft dagelijks, reeds vier weken lang, beterschap. Hij heeft uiteindelijk een tienpuntenplan dat alles zal oplossen. Hij heeft een taskforce en een crisismanager, om zich in te dekken, mocht het te erg worden. Maar de politieke verantwoordelijkheid opnemen voor dit wanbeleid, o nee! Een maatschappij die haar ouderen verwaarloost, kan nog moeilijk beschaafd genoemd worden (het vierde gebod). Fons Famaey, gewezen directeur Sociale Zaken, Stad Antwerpen Men zou de cijfers duidelijker moeten opsplitsen naar categorie: leeftijd, comorbiditeit. Het is algemeen bekend dat onder de jongere populatie die geen medische voorgeschiedenis heeft, de mortaliteit erg laag is in tegenstelling tot de oudere populatie (> 65 jaar). Als men nu extra inspanningen zou leveren om de ouderen te beschermen en de jongere generatie langzaam terug aan het werk zou laten, dan loopt men weinig risico voor de jongere actieve populatie en creëert men een groepsimmuniteit. Op die manier kan men voorzichtig de economie weer opstarten, terwijl men de oudere populatie in woonzorgcentra volledig afschermt. Dat zal in principe leiden tot een drastische daling van overlijdens in de woonzorgcentra en het accepteren van een gering aantal overlijdens bij de jongere populatie. Geert Spincemaille In 'Een kaarsje tegen corona' (Knack nr. 15) is een fout geslopen. Het inwonertal van de Indiase staat Maharashtra is volgens de Indian Census nu 126 miljoen en niet 260 miljoen zoals in het artikel vermeld staat. Onze excuses. De redactie