Afvalverwerking

Als een bottle to bottle-recyclage zou leiden tot een ineenstorting van de recyclagemarkt, waar zijn Fost Plus, zijn leden en zijn medestanders dan mee bezig geweest de afgelopen dertig jaar ('Worden uw petflessen echt gerecycleerd?', Knack nr. 11)? Met een fake systeem op poten te zetten en burger en beleid een neus te zetten? Fost Plus is ontstaan om de wetgeving op de terugnameplicht te omzeilen. Dat was geen vraag van de burgers, noch van het beleid, maar wel van de verpakkingsindustrie.
...

Als een bottle to bottle-recyclage zou leiden tot een ineenstorting van de recyclagemarkt, waar zijn Fost Plus, zijn leden en zijn medestanders dan mee bezig geweest de afgelopen dertig jaar ('Worden uw petflessen echt gerecycleerd?', Knack nr. 11)? Met een fake systeem op poten te zetten en burger en beleid een neus te zetten? Fost Plus is ontstaan om de wetgeving op de terugnameplicht te omzeilen. Dat was geen vraag van de burgers, noch van het beleid, maar wel van de verpakkingsindustrie. Een gemeente of - bij bevoegdheidsoverdracht - een intercommunale heeft wel degelijk een monopolie in verband met afvalinzameling. Zonder gemeentelijk toelating mag je geen afval inzamelen, je mag zelfs geen klerencontainers plaatsen. Dit is dus een pijnlijke slag in het water van Fost Plus. Een vzw is een juridische term en betekent enkel en alleen dat je geen winst mag uitkeren aan je aandeelhouders. Vzw betekent al helemaal niet dat je niet een bepaald belang zou mogen nastreven. De meeste milieuorganisaties zijn vzw's en streven 'per definitie' een milieu- en natuurbelang na. De gedachte dat een vzw sowieso geen 'commercieel of ander belang' heeft, wordt overigens heel mooi ontkracht door twee vzw's die steeds voor Fost Plus in de brand springen. Fevia Vlaanderen vzw zegt op te treden 'als woordvoerder van de Vlaamse voedingsbedrijven' en Comeos vzw 'behartigen de belangen van handel en diensten'. Moet er nog zand zijn. Luc De Rooms, Axi-vzw Filosoof Gerard Bodifee klaagt terecht onze te luide maatschappij aan ('Ik schiet elke dag tekort', Knack nr. 10). Ik ben blij dat Knack meer en meer zulke atypische stemmen aan het woord laat. Hopelijk komt de bewustwording dan op gang dat geluid de tweede grootste oorzaak is van ziekten in onze maatschappij, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) leert. Naam en adres bekend bij de redactie Het dubbelinterview 'Ja, de technologie kan ons redden' (Knack nr. 9) toont aan dat technologie maar een klein stukje van een complexe puzzel is. We mogen er niet alles van verwachten. De professoren toetsen de technologieën telkens aan één criterium: zijn ze economisch rendabel? Daarmee leggen ze impliciet de macht over onze 'redding' in handen van een systeem dat niet de gezondheid van mens of natuur als doel heeft, maar het verhogen van winstcijfers. Zo bevestigen ze (wellicht onbedoeld) dat het pas waardevol is 'ons te redden' als daar geld aan te verdienen valt. Dat hernieuwbare energie, zélfs als ze 100 procent rendabel zou zijn, ons niet minder kwetsbaar maakt, toont het coronavirus mooi aan. Wereldwijd vervoer van mensen en goederen is goed voor de vliegtuigsector en grote bedrijven, maar vormt een risico voor onze gezondheid en onze lokale economische autonomie. Mogelijk verhogen we onze kans op overleven dus door niet meer te vliegen, maar laat net dat geen optie zijn in het economische model dat de experts hanteren. Hoe verstandig is het eigenlijk om voor onze redding in eerste instantie naar technologie te kijken? Zijn sociale innovaties niet minstens zo cruciaal? In elk geval moeten wetenschappers de schotten tussen disciplines leren overstijgen. Misschien is dat wel de meest dringende innovatie om in deze complexe tijden te kunnen overleven. Anne Snick, Club van Rome-EU Chapter De hachelijke situatie aan de grens tussen Turkije en Griekenland is nog maar het topje van de ijsberg ('Europa wil wel, maar kan niet', Knack nr. 11). Het stond in de sterren geschreven dat de vluchtelingenproblematiek zou ontsporen. De deal die de EU met Erdogan gesloten had om Syrische vluchtelingen zelf op te vangen - met riante financiële steun overigens - was al bij al nog niet zo slecht. De termijn van de deal is verstreken en Europa heeft in die tijd weinig of niets ondernomen om werkbare oplossingen uit te werken. Het is alsof alleen de brexit de EU heeft beziggehouden. Turkije probeert nu op de kap van de duizenden aan hun lot overgelaten vluchtelingen geld van de EU af te troggelen. Erdogan speelt zo misschien wel met vuur, want het ticket voor toetreding tot de EU zou wel eens verbeurd verklaard kunnen worden. Maar als Europa niet snel ingrijpt, zullen de gevolgen niet te over zien zijn. Paul Van Herck, Vosselaar Het artikel 'Dit is wat hoogdringend moet gebeuren' (Knack nr. 10) is zeer interessant, maar de slotsom zou kunnen zijn dat ook experten dit kafkaiaanse zootje niet opgelost krijgen. België is nog ver weg van een federale oplossing! De voorstellen op het vlak van financiën en begroting vond ik hoopgevend. Het stukje over asiel en migratie trof mij het meest: de humanistische academische inbreng is ondermaats en selectief: zoek de mensen uit waarmee je wat kunt doen, en stuur de rest maar terug naar huis, de sukkelaars. Naar huis? Welk thuis hebben die mensen nog? Voor de academici is de prioriteit dat er een federale regering komt, maar inhoudelijk kan men van hen weinig hulp verwachten. Viona Westra, Herent