Recht van antwoord

'In het artikel 'Waarom jagen we niet harder op het geld van criminelen?' verschenen in Knack nr. 9 van 26 februari 2020 (p. 41) las ik de volgende passus: 'Voor de financiële crisis van 2008 had een topman van het COIV er niet beter op gevonden dan een deel van het geld (van het COIV, nota) te beleggen in Griekse overheidsobligaties. Dit heeft de instelling een flinke duit gekost en sindsdien wordt er niet langer in beleggingen geïnvesteerd.'
...

'In het artikel 'Waarom jagen we niet harder op het geld van criminelen?' verschenen in Knack nr. 9 van 26 februari 2020 (p. 41) las ik de volgende passus: 'Voor de financiële crisis van 2008 had een topman van het COIV er niet beter op gevonden dan een deel van het geld (van het COIV, nota) te beleggen in Griekse overheidsobligaties. Dit heeft de instelling een flinke duit gekost en sindsdien wordt er niet langer in beleggingen geïnvesteerd.' Ik voel mij door deze zinnen impliciet aangewezen omdat ik van september 2006 tot september 2010 directeur was van het COIV en als dusdanig verantwoordelijk voor de beleggingen van de instelling. De aangehaalde passus is een broodjeaapverhaal, dat door geen enkel objectief gegeven kan worden gestaafd omdat het gewoon niet waar is. Ik kan u hierbij formeel bevestigen dat gedurende de periode waarin ik de instelling leidde, geen enkele belegging in Griekse overheidsobligaties gebeurde, noch door mijzelf, noch door enig andere 'topman' van het COIV, voor wie ik verantwoordelijkheid droeg en tot op heden - met fierheid - nog steeds draag. Mijn beleggingsbeleid heb ik in detail uitgelegd op p. 98 tot 100 van het boek Misdaadgeld Misbruikt, dat ik samen met Eric Pompen schreef (uitgeverij Vrijdag, 2012). In de afgelopen tien jaar ben ik op dit beleid nooit aangesproken geweest. F. Desterbeck, eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent Professor Marc Cools vindt het geen gek idee om de politie te regionaliseren: enkel de gerechtelijke politie, speciale interventieteams en de luchtsteun blijven federaal, de overige korpsen worden opgesplitst in de drie regio's, waaronder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ('Een Vlaamse politie zou voordelig kunnen zijn', Knack nr. 10). Hij verantwoordt dit voorstel door te wijzen op de noodzaak om de politie dichter bij de burger te brengen. Maar een geregionaliseerde organisatie brengt de politie niet vanzelf dichter bij de burger. De Antwerpse politie is een interventiepolitie, de wijkwerking werd er afgebouwd. Dat korps behield ook een eigen 'special force' en kocht zelfs pantserwagens aan. De aanbevelingen van het Vast Comité P om het anders te doen, hadden geen gevolg. In wat de lokale politie doet of moet doen, blijft het lokale beleid een doorslaggevend element. Dat heeft soms een averechts gevolg: de door de Antwerpse burgemeester gevoerde oorlog tegen drugs maakte de samenwerking met de federale politie zo goed als onmogelijk. De politie is afhankelijk van het bestuurlijk beleid en van het strafrechtelijk beleid. Zoals de zaken nu staan, is dat voor een groot deel afhankelijk van het persoonlijk beleid van diegenen die het in handen hebben: de burgemeester voor het bestuurlijke en de justitieminister voor het gerechtelijke. De grote verliezer in deze herverdeling van de bevoegdheden is de onderzoeksmagistratuur. Zowel de procureurs als de onderzoeksrechters hebben daardoor een behoorlijk deel van hun gezag en hun leiding op de gesplitste gerechtelijke actie verloren. Ook aan deze evolutie, de overmacht van de uitvoerende op de andere machten, zal een regionalisering van de politie en justitie niets wijzigen. Walter De Smedt, gewezen lid comités P en I De volledige tekst van deze reactie kunt u lezen op www.knack.be In 'Ik ben niet pessimistisch over Europa' (Knack nr. 9) beweert Marc De Vos dat Nederland het op een aantal vlakken veel beter doet dan België. In werkelijkheid doet Nederland het ook op heel wat vlakken veel slechter. De commercialisering en privatisering van de zorgverstrekking heeft in Nederland tot een sterke achteruitgang van de kwaliteit en service en een sterke verhoging van de prijs geleid. Hulpbehoevenden worden soms regelrecht gepluimd. We zien de afgelopen jaren ook een sterke stijging van Nederlandse studenten aan de Belgische universiteiten, omdat studeren aan een Nederlandse universiteit voor kinderen uit gezinnen met een bescheiden inkomen nog nauwelijks betaalbaar is. En op cultureel vlak is er in Nederland een regelrechte kaalslag geweest. Sinds het muziekonderwijs in Nederland grotendeels geprivatiseerd is betalen muziekstudenten er nu meer voor minder kwaliteit. Roger Liekens, Kessel-lo Het is erg verdienstelijk maar onbegrijpelijk dat de hoofdzetel van de NAVO en van de Europese Unie zich nog steeds in Brussel bevinden, terwijl wij er maar niet in slagen om na negen maanden een regering te vormen ('Het land is boos', Knack nr. 9). Terwijl de twee grootste partijen in beide landsdelen zich gevaarlijk arrogant, koppig en onverantwoordelijk gedragen, zouden de andere politieke partijen eindelijk eens staatsmanschap moeten tonen en zowel de N-VA als de PS een lesje in democratie leren. Waarom geen Coronaregering van nationale eenheid vormen? Ja, zelfs met Ecolo en Groen, die tijdens de laatste staatshervorming, zonder enig eigenbelang, zich als echte staatslui hebben gedragen! En ja, zelfs met de PVDA en de PTB, want ik heb veel meer vertrouwen in politici die zichzelf kunnen wegcijferen in het belang van hun partij dan in racisten. Als ze zich allemaal iets minder dogmatisch en iets meer pragmatisch gedragen, dan kan het. De problemen die zich aandienen, zijn van dien aard dat er dringend en onverwijld een federale regering moet worden gevormd, het liefst zonder dwarsliggers. Flor Keveryn,Hemiksem