Artsen

Het is een fabeltje dat de ereloonsupplementen, die trouwens meer en meer gereglementeerd zijn, gebruikt worden om de deficits van de ziekenhuizen te compenseren ('Natuurlijk kan een arts leven met minder dan 700.000 euro per jaar', Knack nr. 7). Waarom kan er geen testproject worden opgezet met ziekenhuizen en specialisten om de impact te meten van de invoering van een forfaitair ereloon? Verbeteringen moeten groeien van onderuit, met een brede rondetafelconferentie met alle actoren. De voorstellen van de vier eminenties kunnen een aanzet zijn, maar zullen de ereloonkoterij volgens mij alleen vergroten en minder transparant maken. Het risico op een geneeskunde met twee snelheden is echter reëel.
...

Het is een fabeltje dat de ereloonsupplementen, die trouwens meer en meer gereglementeerd zijn, gebruikt worden om de deficits van de ziekenhuizen te compenseren ('Natuurlijk kan een arts leven met minder dan 700.000 euro per jaar', Knack nr. 7). Waarom kan er geen testproject worden opgezet met ziekenhuizen en specialisten om de impact te meten van de invoering van een forfaitair ereloon? Verbeteringen moeten groeien van onderuit, met een brede rondetafelconferentie met alle actoren. De voorstellen van de vier eminenties kunnen een aanzet zijn, maar zullen de ereloonkoterij volgens mij alleen vergroten en minder transparant maken. Het risico op een geneeskunde met twee snelheden is echter reëel. Bruno Vandekerckhove, orthopedisch chirurg, voormalig diensthoofd AZ Sint Jan Brugge, Member Orthoclinic Brugge Ik heb tonnen respect voor het deskundige en empathische discours van Wim Distelmans, maar ik heb onbegrip voor het wereldvreemde standpunt van Ariane Bazan in 'Misschien komt er toch nog iets goed uit het verschrikkelijke euthanasieproces' (Knack nr. 6). Voor Bazan moet euthanasie onmogelijk gemaakt worden bij psychisch lijden. Ze geeft zelf toe dat het onderzoek naar bio-markers voor psychiatrische aandoeningen nergens staat en dat er een probleem is met de draagkracht van de psychiatrie. Ik maak vanaf de eerst rij mee hoe iemand die al vijftien jaar wil sterven steeds opnieuw bot vangt bij inmiddels acht verschillende psychiaters, die meestal al na de eerste consultatie deze patiënt opgeven omdat hij zogezegd niet wil meewerken. Zij maken dus geen gebruik van hun jarenlange expertise om toch minstens te proberen 'een gat in de muur' te zoeken. Alle vertrouwen in de psychiatrie is hier volledig weg, dat is de realiteit! Henri Geerts Mijn man heeft twintig jaar gekampt met een zware depressie. De laatste acht jaar van zijn leven had hij ook de progressieve ongeneeslijke ziekte van Parkinson. Hij leverde een heroïsche strijd, samen met psychiaters, psychologen en therapeuten. En later ook met de neuroloog, en uiteraard de assistentie van de huisdokter. Alles is geprobeerd en ik verwijt geen enkele dokter iets: ze hebben allemaal hun uiterste best gedaan. Niets mocht echter baten. Toen ondanks al zijn inspanningen zijn levenskwaliteit afnam, gaf hij zijn strijd op. Toen ging het pijlsnel achteruit. Hij dacht aan zelfdoding, maar dat heb ik kunnen tegenhouden. In tegenstelling tot wat psychologe Bazan zegt, zou ik dat traumatiserend voor mezelf en de (klein-)kinderen hebben gevonden. Mijn man heeft uit liefde voor zijn gezin gekozen voor euthanasie. De vier dokters zijn niet over één nacht ijs gegaan. Ze hadden gewoonweg niets meer om de finale aftakeling tegen te gaan. Ik, die hem dagelijks gevolgd heb, en ook de kinderen en kleinkinderen begrepen zijn beslissing. We moesten nog zes weken wachten omdat er ook psychisch lijden was. Die periode was soms verschrikkelijk maar ook heel mooi. Al diegenen van wie hij nog afscheid wilde nemen, hebben hem hun liefde en dankbaarheid kunnen tonen. Hij is vredig in mijn armen gestorven, in het bijzijn van onze kinderen en schoonkinderen en de oudste kleinkinderen (en van de huisdokter en een LEIFarts). Achteraf zeiden allen dat iedereen op een zo mooie manier zou moeten kunnen sterven. Rita Remy,Borgerhout Cannabis is een manifeste trigger van psychosen (Factchecker: 'Cannabis kan je seksleven een boost geven', Knack nr. 6). Een vierde van alle mensen heeft een gen dat psychosegevoelig is, maar niemand weet a priori of hij of zij drager is van zo' gen. Door gespecialiseerde kweek is het percentage Tetrahydrocannabinol (THC) veel hoger in de wiet van tegenwoordig. Die THC wordt niet uitgeplast, zoals een pint bier, maar stapelt zich op in het vet en dus ook in het vet van de hersenen. Ik ken twee patiënten die na één keer cannabisgebruik een epilepsieaanval kregen. Hebt u het verslavend effect al eens in acht genomen? Hoeveel zitten er op verslavingsafdelingen? En hebt u al gehoord van wietgebruikers die opnieuw gaan bedplassen? Leuk om te vrijen in beddenlakens nat van de urine. Speel niet met fake news over drugs door onvolledige informatie te geven en laat adolescenten in hun ontluikende seksleven niet dromen van cannabis. Cannabis verhoogt de zintuiglijke prikkels, net als LSD en andere drugs. Maar: 'Drink provokes the desire but it takes away the performance.' Dat wist Shakespeare al. Lieve Van Ermen, cardioloog In het interview met Jozef Deleu ('Het is goed dat Jan Jambon werd uitgejouwd', Knack nr. 7) werd herhaaldelijk verwezen naar het tijdschrift Ons Erfdeel. Sinds begin dit jaar zijn het blad en de gelijknamige site van naam veranderd: het blad heet nu de lage landen, de site https://www.de-lage-landen.com/. De redactie In het artikel over jachtmisdrijven (Knack nr. 6) werd gesteld dat twee kleine zwanen in Arendonk geschoten waren. De autopsie wees uit dat de hagelkorrels in het dode dier al enige tijd in zijn lichaam zaten, waardoor het niet recent werd geviseerd. Onze excuses. Wat er wel met de dieren is gebeurd, is onduidelijk. De redactie