ADHD

In het artikel 'ADHD-kinderen komen vaak in een negatieve spiraal terecht' (Knack nr. 5) worden naar mijn gevoel de gevaarlijke bijwerkingen van methylfenidaat, dat het hoofdbestanddeel vormt van Rilatine en soortgelijke geneesmiddelen, niet voldoende sterk in de verf gezet.
...

In het artikel 'ADHD-kinderen komen vaak in een negatieve spiraal terecht' (Knack nr. 5) worden naar mijn gevoel de gevaarlijke bijwerkingen van methylfenidaat, dat het hoofdbestanddeel vormt van Rilatine en soortgelijke geneesmiddelen, niet voldoende sterk in de verf gezet. Methylfenidaat is ook een drug, met alle gevaren van dien bij oneigenlijk gebruik bij jongvolwassenen. Ik werd zelf jaren geleden geconfronteerd met leerlingen die Rilatine moesten nemen. Als ik toen had geweten over welke soort medicatie het ging, zou ik nooit op luchthartige toon geïnformeerd hebben of ze hun pilletje hadden ingenomen. Noëla Reypens In zijn reactie op het nieuwe dementieplan van de Vlaamse regering verwijst Jurn Verschraegen, directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, naar de initiatieven van de thuisbegeleidingsdienst van Foton in Brugge en naar de cursus voor mantelzorgers georganiseerd door Gentse ziekenhuizen ('Je moet mantelzorgers bij de hand nemen', Knack nr. 4). Wij willen graag benadrukken dat naast deze twee initiatieven er ook meer dan twintig Infopunten Dementie in de provincie West-Vlaanderen operationeel zijn of in de opstartfase zitten. De Infopunten delen allemaal dezelfde doelstelling: ze bieden informatie en deskundige ondersteuning aan - kosteloos, op vraag én op maat - aan alle inwoners uit hun gemeente die nog thuis wonen en op een manier in aanraking komen met dementie. Alle expertise inzake dementie werd overigens jarenlang opgebouwd in de praktijk van de ouderenzorg en ruimer welzijnszorg. En dát is nu net de sterkte van deze Infopunten: dankzij de lokale expertise binnen bestaande samenwerkingsverbanden kunnen deze Infopunten gratis en heel gericht - buurtgericht - werken. Dankzij het regionaal Expertisecentrum Dementie Sophia, dat al deze lokale Infopunten Dementie op regelmatige basis samenbrengt in een intervisiegroep, kunnen de betrokken 'referentiepersonen dementie' ervaringen, kunde en kennis delen. Hanneleen De Seranno, Coördinator Ethiek en Dementie, Woonzorggroep GVO Advocaten en journalisten hebben het voorgesteld als een proces van katholieke tegenstanders versus vrijzinnige voorstanders van euthanasie, met herhaalde insinuaties over beïnvloeding die nooit hard werden gemaakt ('Misschien komt er toch nog iets goeds uit het verschrikkelijke euthanasieproces', Knack nr. 6). Alsof men geen vragen mag stellen bij het gebrek aan duidelijkheid in de wet, zonder meteen als 'oerconservatief' te worden weggezet. Alsof men niet in bepaalde situaties euthanasie kan overwegen zonder meteen een 'industrie' te moeten heten. Kunnen we in Vlaanderen qua levensbeschouwelijk gesprek en respect stilaan de 19e eeuw niet achter ons laten? Luc Meeusen, Brecht Jaren geleden werd ik heel erg psychisch ziek en depressief naar aanleiding van jarenlang hondenlawaai bij maar liefst vijf verschillende buren. Gesprekken met die buren en het inschakelen van de wijkagent haalden niets uit. Ik kon jarenlang niets meer: niet meer helder denken, niet meer schrijven, niks, enkel me opsluiten in huis met oordoppen in, om gek te worden. Op sommige momenten kreeg ik zelfdodingsgedachten, waar ik echter niet aan toegaf. Ten einde raad heb ik me laten opnemen in de psychiatrie in Brugge. Ik kan begrijpen dat er mensen zijn die dermate psychisch lijden dat ze enkel nog een uitweg zien in de dood. Wat zich in het hoofd kan afspelen is voor de buitenwereld helaas onzichtbaar en maakt een beoordeling soms heel moeilijk. Naam en adres bekend bij de redactie Ik ben me bewust van het feit dat er ook jagers zijn die natuurbeheer erg serieus nemen, maar zolang er cowboys rondlopen die het allemaal niet zo nauw nemen met de wetgeving, huiver ik bij elk artikel dat over jacht gaat ('Een wolvin is sneller vervangen dan een voetbaltrainer', Knack nr. 6). Met de regelmaat van de klok komen jachtwachters, die worden verondersteld de jachtwet te doen naleven, zelf in een slecht daglicht te staan! De dood van wolvin Naya is hierbij de spreekwoordelijke druppel die iedereen heeft wakker geschud. Naarmate het onderzoek vordert, komen de jagers toch meer in beeld. Ik juich dan ook het initiatief van de minister toe om meer natuurinspecteurs in te zetten, alleen mag dat niet ten koste gaan van de efficiëntie van andere diensten binnen het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Patrick Luyten Eens te meer blijkt dat de 'politieke incorrectheid' bij de Franse socialisten anders wordt geïnterpreteerd dan bij ons ('Het einde van de rode emir', Knack nr. 5). Dat nepotisme en cliëntelisme bij de PS onontbeerlijk is voor stemmenwinst werd al langer vermoed. Ondertussen gijzelt deze partij al meer dan acht maanden ons land. Charles Vergauwen, Deurne Een hartverwarmend interview, maar ook zo triest ('Ik zal toch stillekes moeten afronden', Knack nr. 4). Een opsteker in deze harde tijden, waarin menselijkheid haast wordt weggezet als 'zwakte', terwijl het juist dat is wat we nodig hebben. Anne-lies Vanmechelen