Postelectoraal onderzoek

In 'De electorale omwenteling' (Knack nr. 2) laat Gwendolyn Rutten haar licht schijnen over de verkiezingsresultaten van de liberale partij. Als het werkelijk zo is dat de Open VLD in alle regeringen sinds 1999 te hard gefocust heeft op sociaal-economische dossiers, zoals mevrouw Rutten stelt, dan is de vraag waarom ze de wind niet in de zeilen heeft ook meteen beantwoord. Het land heeft er na al die lange jaren van liberale regeringsdeelname nog nooit zo beroerd voor gestaan. Verder vermeldt ze in haar reactie dat de Open VLD het ownership heeft over thema's als belastingen en de arbeidsmarkt. Dat zal voor de kiezer inderdaad de reden geweest zijn om haar partij links te laten liggen.
...

In 'De electorale omwenteling' (Knack nr. 2) laat Gwendolyn Rutten haar licht schijnen over de verkiezingsresultaten van de liberale partij. Als het werkelijk zo is dat de Open VLD in alle regeringen sinds 1999 te hard gefocust heeft op sociaal-economische dossiers, zoals mevrouw Rutten stelt, dan is de vraag waarom ze de wind niet in de zeilen heeft ook meteen beantwoord. Het land heeft er na al die lange jaren van liberale regeringsdeelname nog nooit zo beroerd voor gestaan. Verder vermeldt ze in haar reactie dat de Open VLD het ownership heeft over thema's als belastingen en de arbeidsmarkt. Dat zal voor de kiezer inderdaad de reden geweest zijn om haar partij links te laten liggen. Rik Connaerdt Beweren dat een levenslange gevangenisstraf een steriele foltering is, getuigt van een zienswijze die uitsluitend vanuit het belang van de veroordeelde vertrekt ('Schaf levenslange gevangenisstraf af: het is steriele foltering', Knack nr. 2). Het strafbeleid in België - slechts 1/3 van de straf wordt uitgezeten - is belachelijk laks. Bestraffing hoort een ontmoedigend effect te hebben op criminelen en is er ook om de maatschappij te beschermen. Daniël Goes De 'Brieven aan Tim Huwé' (Knack nr. 1) waren hartverwarmend, eindelijk iemand die een vroegere jounalistieke collega op een originele manier in herinnering bracht. Danny was mijn collega op de radionieuwsdienst van de BRT (nu VRT), waar hij de journalistieke stiel ingelepeld kreeg. Danny was niet meteen een bureaujournalist, wel integendeel, hij wilde het leven rondom hem in beweging zien. Zo was hij wellicht de eerste Vlaamse journalist die naar Bangladesh trok, een land waar de meesten onder ons nauwelijks meer van wisten dan dat het bestond. Tot het land geteisterd werd door zware watersnood. Danny wilde als journalist gaan kijken en vooral gaan helpen. Een goed voorbeeld blijkbaar, want later trok ook wijlen koning Boudewijn naar het getroffen land voor een heus staatsbezoek. Boudewijn reisde vandaar via Thailand naar China. Ondergetekende volgde voor de BRT-radio het koninklijk programma. In mijn valies: de herinnering aan Danny Huwé. Marc Platel, oud BRT-journalist Mooi, beklijvend artikel ('Geen wonder dat ik ween', Knack nr. 2). Het is heel erg wat Paul Severs overkomen is. Toch leeft hij een beetje verder via zijn muziek. Dat is een troost waar we ons moeten aan optrekken. Hopelijk komt er een herdenkingsevent zodat de fans elkaar nog eens kunnen ontmoeten. Anita Scheerlinck,Zottegem Professor Gita Deneckere heeft gelijk: het kindermisbruik gaat ver terug in de geschiedenis van katholiek Vlaanderen ('Ons vergeten verleden', Knack nr. 1). Ik denk zelfs dat het probleem eeuwenoud is. Ik ben het evenwel niet eens met de vermeende link met de Vlaamse identiteit, die hier wordt gesuggereerd. Dat er veel meer recente getuigenissen zijn uit Nederlandstalige hoek dan uit Franstalige, impliceert helemaal niet dat het fenomeen in Franstalig België minder zou voorkomen. In alle zogeheten 'Latijnse' landen (bv. Frankrijk, Italië, Spanje, Chili...) is de kwestie veel langer taboe gebleven dan bijvoorbeeld in de VS, Ierland, Duitsland, Oostenrijk, Nederland, en ook Vlaanderen. Die mentaliteitsgrens loopt dus dwars door België. Om dezelfde reden zijn er bijvoorbeeld naar verhouding veel meer homohuwelijken in Vlaanderen dan in Wallonië. Dat is gewoon een zaak van openheid versus taboe. Marc Van Uytfanghe, Zele Het uitgebreide artikel geeft eens te meer aan hoe ieders cultuur een mengelmoes is die door plaats, omstandigheden en anderen wordt beïnvloed. Er is geen uniforme Vlaamse geschiedenis die geldig is voor elke inwoner van de 5 Vlaamse provincies. Ik hoop maar dat, als er dan toch een canon wordt geschreven, men Latijnse letters en Arabische cijfers gebruikt, zoals we dat al eeuwen gewoon zijn. Dany Mertens De factchecker 'Windmolens stoten zwaar broeikasgas SF6 uit' (Knack nr. 1), wekt de indruk dat windmolens een sterk broeikasgas uitstoten. Dit is helemaal niet het geval: het gaat om hoogspanningsschakelaars, die overal in een hoogspanningsnet ingeschakeld worden (ook bij het transport van de energie van een windmolen naar een hoogspanningscabine) en waar SF6 gebruikt wordt om eventuele vonken te doven. Windmolens worden al genoeg gecontesteerd, bij gebrek aan kennis over lawaai, slagschaduw en andere 'problemen'. Dannie Wildro, actief lid van de werkgroep 'groene, hernieuwbare en duurzame energie' De protesten in Nicaragua kunnen allicht de mening vertolken van opposanten, met terechte of onterechte verzuchtingen en eisen ('In Nicaragua is niemand vrij', Knack nr. 2). Maar Daniel Ortega is wel verkozen door de Nicaraguanen. Vragen naar verkiezingen onder internationaal toezicht, zoals de vrijgelaten activiste Amaya Coppens, lijkt mij niet ten voordele van de Nicaraguaanse bevolking. Leen Swinnen In 'Regiojournalistiek wordt onvoldoende naar waarde geschat' (Knack nr. 2) staat een foute vertaling van een West-Vlaamse tekst van Flip Kowlier. In ' De Weekbode stoen under ne foto' betekent niet: 'In De Weekbode staan onder een foto', maar: 'In De Weekbode stond jullie foto'. Onze excuses. De redactie