Architectuur (1)

Beide bouwmeesters zijn het er blijkbaar over eens dat hoogbouw dé oplossing is om de groeiende bevolking op te vangen ('Ik hoop dat Jambon de mobiscore niet weggooit', Knack nr. 51). Christian Rapp wil er nog over nadenken waar de woontorens mogen komen, Leo Van Broeck ziet ze liefst overal, als een symfonie en als het even kan vlak naast de kathedraal. De gevolgen voor de keuze van woontorens in een historische context zijn ronduit dramatisch en onherstelbaar.
...

Beide bouwmeesters zijn het er blijkbaar over eens dat hoogbouw dé oplossing is om de groeiende bevolking op te vangen ('Ik hoop dat Jambon de mobiscore niet weggooit', Knack nr. 51). Christian Rapp wil er nog over nadenken waar de woontorens mogen komen, Leo Van Broeck ziet ze liefst overal, als een symfonie en als het even kan vlak naast de kathedraal. De gevolgen voor de keuze van woontorens in een historische context zijn ronduit dramatisch en onherstelbaar. Karel Beeck, architect Ik wil wijzen op een belangrijke factor die mijns inziens onderbelicht blijft bij bouwmeester Leo Van Broeck, namelijk dat - naast fysieke - ook mentale gezondheid in hoge mate afhankelijk is van groene ruimte. Daarbij komt het er in de eerste plaats op aan het ziekteverwekkende effect van wonen in steden te bestrijden door groene open ruimten te creëren. Ik begrijp dan ook niet dat Christian Rapp in de overkapping van de Antwerpse Ring in de eerste plaats mogelijkheden ziet om woongelegenheden te bouwen en niet rept over het belang van een groot natuurreservaat/groene long. Gerrie Cools In 'Nieuwjaarsblues' (Knack nr. 1) schetst Walter Pauli een niet zo fraai stuk politieke geschiedenis, maar wel erg realistisch. Het is overduidelijk dat na 26 mei de impasse compleet is. De politieke verdeeldheid is haast zo groot als het begrotingstekort en zorgt ervoor dat een federale regering vormen een huzarenstuk, zo niet een onmogelijke opdracht is. Ernstige politici moeten nu op de barricaden springen om het zinkende Belgische schip te redden, zo niet steven we af op een gitzwarte zondag in 2024. Zitten we daarop te wachten? Paul Van Herck, Vosselaar De inzichten van econoom Willem Sas laten niets heel van de verhaaltjes die de N-VA uitbazuint over het confederalisme ('Het geld is níét op', Knack nr. 1). België bestaat helemaal niet uit twee verschillende economieën, wel integendeel, en wie ons het confederalisme wil opdringen, moet er eerlijkheidshalve bij vertellen dat dat gepaard zal gaan met een langgerekt, duur en slepend 'brexitachtig' scenario. Stephaan Taccoen, Brugge In 'De nonnen namen hun geheimen mee in het graf' (Knack nr. 1) wordt aangehaald dat de adoptieouders moesten betalen voor de afgestane kinderen. Ik betwist niet dat dat misschien weleens gebeurde, maar ik weet wel dat in een aantal gevallen zelfs na aanbod om een gift te doen die vraag werd afgewezen. Het klopt dus niet dat de Zusters Kindsheid Jesu inhalig waren. Edgard Hermans Ineos is een multinational die wereldwijd een van de grootste spelers is inzake de productie van plastic ('De gift aan Natuurpunt is een aflaat', Knack nr. 51). Dat zo'n bedrijf Natuurpunt mag sponsoren bij zijn aankoopbeleid, is alsof de vredesbeweging zich zou laten sponsoren door de wapenindustrie. Onbegrijpelijk. Johan Pieters, meer dan 35 jaar bestuursmandaten bij Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen, Natuurpunt en Natuurpunt Gent Het bos/broedgebied dat Ineos wil rooien is een braakliggend terrein, waarop wat bomen gegroeid zijn, dat voorbestemd is als industriegrond. Als we dat gebied willen behouden, zal er ergens anders gebouwd worden. In de wetgeving staat dat als er gekapt wordt, dat gecompenseerd moet worden. Ineos heeft dat gedaan, maar omdat het niet in de directe omgeving was, wou Ineos meer doen en ook lokaal bos laten aanplanten. Daardoor hebben we nu 160 hectare authentiek, biodivers bos veilig kunnen stellen. Als je het niet eens bent met de wetgeving, moet je daaraan iets doen, niet op Natuurpunt schieten. Natuurpunt heeft door de jaren een werkbare relatie opgebouwd met het Antwerpse havenbedrijf. Daardoor is er heel veel tijdelijke en permanente natuur ontstaan en is de Antwerpse haven uitgegroeid tot een voorbeeld van hoe groen een haven kan zijn. Als de haven niet mag inbreiden, zal ze uitbreiden naar de schaarse landbouwgronden die nog rond Antwerpen liggen: de gronden die volgens dezelfde roepers gebruikt moeten worden voor korteketeneconomie. Paul Wijnen, vrijwilliger Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen Ik vrees dat de Pia-crowdfunding een precedent heeft gecreëerd voor meer onrechtvaardigheid in de marktbeschikbaarheid van dure geneesmiddelen ('We hebben vooral onszelf een goed gevoel bezorgd', Knack nr. 51). De hele actie heeft de doordachte prijsbepalings- en terugbetalingsmechanismen ondermijnd en heeft onze (Belgische en Europese) geneesmiddelenagentschappen in snelheid gepakt.De voortdurende diabolisering van de farma-industrie is ronduit populistisch. Waarschijnlijk is dat de meest gereguleerde bedrijvigheid, zowel ethisch als inzake performantie, met oneindig veel checks-and-balances. Wereldwijd zijn er (onder hoge druk!) dagelijks miljoenen gemotiveerde werknemers, academici én gezondheidswerkers - en niet te vergeten: vrijwillige patiënten - aan de slag om nieuwe en verbeterde genees- en preventieve middelen te ontwikkelen voor zoveel mogelijk levende wezens (mens en dier). Het is zinloos om de farmacommunity te verachten. Christine Lauwers, Schilde Het Verdrag van Versailles trad in werking op 10 januari 1920 en niet op 10 januari 1919 zoals in het artikel 'Wij horen bij de best beschermde minderheden ter wereld' (Knack nr. 1) staat. Onze excuses. De redactie