Euthanasie (1)

'Een voorstel over voltooid leven tast het weefsel van de samenleving aan. Een samenleving hoort de dood niet te omarmen', zegt filosoof Willem Lemmens in 'Wat betekent dat precies, voltooid leven?' (Knack nr. 45). De samenleving zal heus niet uiteenvallen wanneer hier en daar iemand vindt dat hij er niet meer toe doet en dat de balans voor hem erg negatief geworden is. Dat hoeft niet noodzakelijk wegens lichamelijk aftakelen en pijn te zijn. Onze maatschappij heeft geen efficiënte oplossing voor de enorme vereenzaming van ouderen. Ja, er bestaan rusthuizen, maar vele ouderen willen daar liever niet naartoe. Ook daar blijft er buiten de hulp en zorg die ze kunnen krijgen nog een zee van tijd en eenzaamheid over. De vereenzaming zit structureel ingebakken in onze individualistische kapitalistische maatschappij. Als die geen afdoende oplossing kan bieden, heeft ze ook niet het recht euthanasie te verbieden.
...

'Een voorstel over voltooid leven tast het weefsel van de samenleving aan. Een samenleving hoort de dood niet te omarmen', zegt filosoof Willem Lemmens in 'Wat betekent dat precies, voltooid leven?' (Knack nr. 45). De samenleving zal heus niet uiteenvallen wanneer hier en daar iemand vindt dat hij er niet meer toe doet en dat de balans voor hem erg negatief geworden is. Dat hoeft niet noodzakelijk wegens lichamelijk aftakelen en pijn te zijn. Onze maatschappij heeft geen efficiënte oplossing voor de enorme vereenzaming van ouderen. Ja, er bestaan rusthuizen, maar vele ouderen willen daar liever niet naartoe. Ook daar blijft er buiten de hulp en zorg die ze kunnen krijgen nog een zee van tijd en eenzaamheid over. De vereenzaming zit structureel ingebakken in onze individualistische kapitalistische maatschappij. Als die geen afdoende oplossing kan bieden, heeft ze ook niet het recht euthanasie te verbieden. Luc Pauwels, bijna 88 Soortgelijke reactie ontvingen we van Albert De Schrijver, 88 jaar uit Asse De keren dat ik euthanasie heb uitgevoerd, was dat steeds aan het eind van een 'groeiproces'. Dat kan enkele dagen tot zelfs jaren duren. Ik heb ook altijd de familie bij de gesprekken betrokken, en eventueel de naaste omgeving (de verzorgers, de pastor, ...). Dat geeft de arts én de omgeving de mogelijkheid de situatie beter te begrijpen, en om te gaan met hun eigen gevoelens. Als dat groeiproces gerespecteerd wordt, zijn er achteraf nooit problemen met de nabestaanden. Integendeel, ik kreeg geregeld berichten van familieleden om te bedanken voor het waardige levenseinde van hun geliefde vader of moeder. Heb ik ooit geweigerd om euthanasie uit te voeren? Nee. Is het ooit gebeurd dat na een vraag er toch geen euthanasie is uitgevoerd? Ja, meermaals: na de gesprekken met patiënt en familie wordt door de patiënt soms beslist toch geen euthanasie uit te voeren, en wordt gekozen voor palliatieve zorg. Vandaar het immense belang van goede communicatie. Filosoof Willem Lemmens gaat hélemaal door de bocht waar hij beweert dat er geen euthanasiewetgeving nodig was, want 'dat gebeurde soms vroeger ook al, iedereen wist dat'. Dat gebeurde inderdaad, maar dan stond de arts volledig buiten de wet en stelde hij zich bloot aan vervolging voor moord. Dokter Jan Verbiest, La Roche-en-Ardenne President Macron heeft groot gelijk wat de toetreding van nieuwe landen tot de EU betreft ('We staan aan de rand van de afgrond', Knack nr. 46). De Europeanen leiden aan uitbreidingsmoeheid en toch stelt de Europese Commissie voor alle Balkanlanden die erom verzoeken - Albanië, Kosovo, Noord-Macedonië, Montenegro en Servië - in de Unie op te nemen. Volgens Macron moet de EU evenwel eerst diepgaand worden hervormd. Een voorlopige oplossing voor de Balkanlanden zou hun deelname aan een gemeenschappelijke Balkanmarkt kunnen zijn, opgericht met de hulp van de EU. Tony Van der Haegen, Ter Hulpen Het instituut van de partij staat niet in onze grondwet en leeft dus enkel voort dankzij de zelfbediening van onze volksvertegenwoordigers ('De democratie wordt gekraakt', Knack nr. 45). De inefficiëntie van het particratische systeem staat een gedragen dialoog over ideeën in de weg. Het klopt echter niet dat 'wij in Vlaanderen het nog niet zien'. Veel burgers houden met hun proteststem het systeem in stand, maar een groeiende groep initiatiefnemers (Piratenpartij, Burgerlijst, Pro, Collectif Citoyen, Agora,...) en hun lijsten pleiten wel voor deze hervorming. Onderschreven door kandidaten van de Piratenpartij, Burgerlijst en PRO Het artikel 'Een IPCC-expert is nog geen klimaatdeskundige' (Knack nr. 45) bevat een verkeerde voorstelling van de feiten door VRT-journalist Amra Dorjbayar. Ik geef graag wat meer uitleg. VN-Klimaatpanel IPCC heeft 3 verschillende Werkgroepen waarvoor een expert reviewer zich kan aanmelden. Elke werkgroep heeft een apart formulier voor potentiële kandidaten. Elk formulier heeft enkele verplicht in te vullen vakken voor diploma en expertise. Journalist Amra Dorjbayar heeft zich aangemeld bij Werkgroep 2, over de socio-ecomische gevolgen van klimaatverandering. Het formulier dat hij heeft ingevuld vraagt expliciet om te bevestigen dat je voldoende expertise hebt om te functioneren als expert reviewer voor de gekozen onderwerpen. Amra Dorjbayar is 'master sociologie' met expertise in data management. Hij is dus mogelijk een geschikte kandidaat om te dienen als expert reviewer voor Werkgroep 2, die gaat over de socio-economische impact. Ik ben expert reviewer voor Werkgroep 1, die gaat over 'The Physical Science Basis'. Gezien mijn vakkennis ben ik de perfecte kandidaat expert reviewer voor werkgroep 1. Alle commentaren en IPCC antwoorden zullen apart worden gepubliceerd in een annex van het volgende Assesment Report 6 in 2021. Ik doe het voor de wetenschap. Ferdinand Meeus De minister heeft gelijk ('Ben Weyts wil taalkennis van kleuters testen, Groen waarschuwt voor 'taalwoestijn', Knack.be)! Kinderen die aan de lagere school beginnen met een taalachterstand hebben niet dezelfde kansen. Het is dus een goed idee om het peil van de taalkennis vast te stellen. Of dat met een éénmalige test moet gebeuren, is een andere zaak. Meerdere toetsmomenten zijn een beter idee. Maar ik pleit zeker ook voor voldoende inbreng van de leerkracht. Hij of zij is dagelijks met de kinderen aan het werk en zijn of haar beoordeling is dus cruciaal.