Kinderen van het verzet

Het zeer serene artikel 'Kinderen van het verzet getuigen' (Knack nr. 42) heeft mij, als kind van verzetslui van het eerste uur in het geheim leger, bijzonder geboeid. Mijn vader was reserveofficier en is na de terugtrekking van het Belgisch leger onmiddellijk toegetreden tot het geheim leger, dat door ex-officieren was gesticht. Samen met mijn moeder was hij actief in de regio Gent. Na de bekende 'aanslag van de Papegaaistraat' in Gent werd hij door de Gestapo gearresteerd en gefolterd en afgevoerd naar het concentratiekamp van Neuengamme in Noord-Duitsland, waar hij opnieuw zwaar is mishandeld.
...

Het zeer serene artikel 'Kinderen van het verzet getuigen' (Knack nr. 42) heeft mij, als kind van verzetslui van het eerste uur in het geheim leger, bijzonder geboeid. Mijn vader was reserveofficier en is na de terugtrekking van het Belgisch leger onmiddellijk toegetreden tot het geheim leger, dat door ex-officieren was gesticht. Samen met mijn moeder was hij actief in de regio Gent. Na de bekende 'aanslag van de Papegaaistraat' in Gent werd hij door de Gestapo gearresteerd en gefolterd en afgevoerd naar het concentratiekamp van Neuengamme in Noord-Duitsland, waar hij opnieuw zwaar is mishandeld. Anders dan mevrouw Kiebooms en meneer Heimans heb ik in mijn jeugd wel veel verhalen gehoord over de concentratiekampperiode van mijn vader. Ook omdat talrijke lotgenoten geregeld bij ons langskwamen. Mijn vader heeft zich ingezet om de herinnering aan die droevige periode levend te houden. Hij vond dat die niet mocht worden vergeten, om een herhaling te voorkomen. Hij was ook voor re-integratie van de collaborateurs in onze gemeenschap, maar hij was geen voorstander van algemene amnestie. De bevrijders hadden volgens hem onmiddellijk een militair bestuur moeten instellen om de excessen van de volkswoede te vermijden. Er zijn te veel persoonlijke vetes uitgevochten en er werd om louter persoonlijke verrijking geplunderd. Dat was niet waarvoor hij gestreden had. Patriek Poelman, Drongen Jaren geleden ben ik zelf op het nippertje ontsnapt aan een moordpoging van mijn toenmalige partner ('De vriend van Laure leek vrolijk en charmant. Maar hij was gevaarlijk', Knack nr. 41). Die was goed opgeleid, hoogbegaafd en had een goede positie in de maatschappij. Achter gesloten deuren was het een ander verhaal. De aantallen die u vermeldt, mogen aangevuld worden met de vrouwen die net als ik een of meerdere pogingen hebben overleefd. Fysiek overleefd, want vaak zijn die vrouwen 'vermoord' in hun kracht en levensvreugde en hebben ze jarenlang vele klachten. Het zou helpen als er in de scholen degelijk relationeel en seksueel onderwijs wordt gegeven, schrijft u. Ik heb zelf meer dan 20 jaar voor de klas gestaan in het secundair onderwijs en relationele en seksuele opvoeding gegeven. Het begint evenwel niet in de scholen maar thuis, waar kinderen ouders zien die als man en vrouw niet kunnen communiceren, niet in verbinding staan met zichzelf en hun onverwerkte trauma's op elkaar uitwerken. Dikwijls heb ik daarvan de gevolgen gezien in de klas, in de vorm van leer- en gedragsmoeilijkheden. Naam en adres bekend bij de redactie Het Gemeentelijk Havenbedrijf schreeuwt bij monde van zijn ceo, Jacques Vandermeiren, van de daken dat Antwerpen een duurzame haven is en 'corporate social responsibility' hoog in het vaandel heeft ('Schendt België het VN-wapenhandelverdrag', Knack nr. 42). Misschien moet het zich dan ook in dit soort zaken maatschappelijk engageren. Feit blijft dat die wapenuitvoer of -doorvoer vanuit België moet stoppen, maar dat de transit niet kan worden verhinderd tenzij men alle schepen met 'gevoelige' goederen voor Saudi-Arabië aan boord de toegang tot onze havens weigert. Gunther Ginckels Theoloog Didier Pollefeyt stelt in 'Is God rechts?' (Knack nr. 42): 'De NVA verdedigt de kerststal alleen om de vorm en niet meer om wat erin te zien is: een gezin op de vlucht.' Met alle respect, maar de theoloog zou beter nog eens het evangelie van Lucas nalezen. Het gezin Maria en Jozef verbleven in de stal omdat er geen plaats in de herberg was. Ze waren volgens Lucas letterlijk 'op reis naar hun eigen stad' om zich in te schrijven voor de volkstelling die was verordend door keizer Augustus. Van het verblijf in de kerststal een immigrantenverhaal maken, is totaal verkeerde informatie verspreiden.Bart Pattyn, Zonnebeke Onderzoeksjournaliste Maria Ressa doet met haar visie in het artikel 'Wat bij ons gebeurt, zal ook bij jullie gebeuren' (Knack nr. 41) de waarheid geen geweld aan. Integendeel zelfs. De enorme technologische vooruitgang en digitale ontwikkeling creëren een groot potentieel aan communicatiemiddelen, waar we gretig gebruik van maken. Veelal beseffen we niet dat we onze zo gegeerde privacy te grabbel gooien. Het gedrag van de internetbezoeker wordt in bepaalde richtingen gestuurd. Fakenewsberichten en andere praktijken die mensen op grote schaal misleiden, of erger, tegen elkaar opzetten, zijn schering en inslag. Journalisten en nieuwsmedia die de desinformatie willen aanpakken, moeten worden gelauwerd. Bovendien moeten we als gebruiker van de sociale media kritischer worden in ons doen en laten. Vorming, opleiding en onderwijs kunnen ons daarin ondersteunen. In 'Vlaanderen loopt op alle terreinen achter' ( Knack nr. 42) wordt professor Wim Van Lancker verkeerd geciteerd. Er staat: 'Er wordt wel voorzien in een nieuw systeem van kinderbijslag, het zogenaamde Groeipakket, maar wat dat concreet inhoudt blijft vaag.' Dat systeem is al van kracht sinds 1 januari dit jaar. Het correcte citaat is: 'Het Groeipakket? Het regeerakkoord beschrijft gewoon wat dat is.' Onze excuses. De redactie