Bewindvoering (1)

Dagelijks horen wij meerdere ervaringen van familiale bewindvoerders. En van ouders die niet de kans kregen om de bewindvoering voor hun zoon of dochter met een handicap op te nemen. Omdat hun vrederechter van mening is dat een advocaat-bewindvoerder het beter zou doen ('Ik werd gedegradeerd van moeder tot assistent. Het was om te huilen', Knack nr. 39). Ook wij stellen vast dat nog te veel vrederechters bij het aanstellen van een advocaat-bewindvoerder uitgaan van 'vertrouwen tot het tegendeel bewezen wordt', terwijl er bij het aanstellen van familiale bewindvoerders vertrokken wordt van 'wantrouwen tot het tegendeel bewezen wordt'.
...