Bart Maddens reageert: Klimaat

Knack-journalist Jeroen de Preter schrijft dat het klimaatdebat in Vlaanderen verstrengeld is geraakt met het identitaire ('Alleen de bedrijfswereld is in staat om met echte oplossingen te komen', Knack 39). Hij verwijst daarbij naar mijn kritiek op 'Sign for my Future'. Nochtans, zo schrijft hij, deden de initiatiefnemers alle moeite om uit politiek of ideologisch vaarwater te blijven. Dat laatste is pertinent onjuist. 'Sign for my Future' pleitte uitdrukkelijk voor een federale klimaatwet, en dus voor een feitelijke herfederalisering van het klimaatbeleid. Daarmee nam de organisatie een Belgischgezind standpunt in. Dat standpunt werd in Vlaanderen vooral gedeeld door Groen en in mindere mate ook door de SP.A. De andere partijen waren voorstander van een betere samenwerking tussen de verschillende overheden, zonder herfederalisering. Het is natuurlijk het volste recht van 'Sign for my Future' om in dit debat een Belgischgezind standpunt in te nemen, maar dan moet men niet beweren dat men politiek neutraal is. Anders gezegd, al...