De Lijn

Het artikel 'Tot u spreekt de loser van tram 8' (Knack nr. 36) geeft op een menselijke manier de kafkaiaanse situatie weer waarin de reiziger van De Lijn én de maatschappij zelf verzeild zijn geraakt. De politiek is voor 100 procent verantwoordelijk voor deze situatie. Als je liever voor een goede 10 procent van de bevolking voor een paar miljard vrijstellingen van belastingen reserveert om salariswagens mogelijk te maken, kun je die niet uittrekken voor een degelijk openbaar vervoer dat ten voordele is van iedereen. Inderdaad zie je zelden of nooit een politicus op een trein, tram of bus. Wel zie je politiek benoemde figuren in de raden van bestuur en de directiecomités.
...