Verkeersveiligheid

Ik woon in Schaarbeek en ik stel net zoals Pieter Fannes van Collectief 1030/0 een toename vast van het aantal wegpiraten in onze gemeente. Net als hij betreur ik de recente dramatische ongevallen ('Als één groot autosalon: zo is Schaarbeek ingericht', Knack nr. 26). De oorzaken van de toename zijn vooral te zoeken bij de straffeloosheid en bij de machocultuur onder sommige jongeren. Maar wat ook niet helpt, zijn de absurde snelheidsbeperkingen tot 30 kilometer per uur, en de ontelbare anti-automaatregelen, waardoor veel automobilisten in Schaarbeek iets harder op het pedaal durven te duwen om de verloren tijd op te halen. Ik betreur dat Collectief 1030/0 de recente ongevallen gebruikt om op basis van zijn viscerale anti-autoreligie een absurde veralgemening van de zone 30 te verdedigen. Daarmee wordt de kleine minderheid van roekeloze hardrijders niet gestraft, wel de meerderheid van de goedmenende automobilisten.
...

Ik woon in Schaarbeek en ik stel net zoals Pieter Fannes van Collectief 1030/0 een toename vast van het aantal wegpiraten in onze gemeente. Net als hij betreur ik de recente dramatische ongevallen ('Als één groot autosalon: zo is Schaarbeek ingericht', Knack nr. 26). De oorzaken van de toename zijn vooral te zoeken bij de straffeloosheid en bij de machocultuur onder sommige jongeren. Maar wat ook niet helpt, zijn de absurde snelheidsbeperkingen tot 30 kilometer per uur, en de ontelbare anti-automaatregelen, waardoor veel automobilisten in Schaarbeek iets harder op het pedaal durven te duwen om de verloren tijd op te halen. Ik betreur dat Collectief 1030/0 de recente ongevallen gebruikt om op basis van zijn viscerale anti-autoreligie een absurde veralgemening van de zone 30 te verdedigen. Daarmee wordt de kleine minderheid van roekeloze hardrijders niet gestraft, wel de meerderheid van de goedmenende automobilisten. Jean Schrans, Schaarbeek Als 84 procent de Belgen vindt dat de erfbelasting te hoog is, wie is Sacha Dierckx, wetenschapper van denktank Minerva, dan om te zeggen dat zij ongelijk hebben ('Erfenisbelasting is een van de meest rechtvaardige en progressieve belastingen', Knack.be)? Dat de grote vermogens aangepakt moeten worden, lijdt geen twijfel. In die zin is het idee om de erop geïnde erfbelastingen te gebruiken om een collectief investeringsfonds op te richten zeker een stap in de goede richting. Maar dat woningen en spaargeld van een groot deel van de bevolking aan erfbelasting worden onderworpen is niet minder dan gelegaliseerde diefstal. Het hoeft niet te verbazen dat het overgrote deel van de bevolking, links zowel als rechts georiënteerd, er dezelfde mening opna houdt. Jan Rombouts, Schilde Het feit dat organisaties en mensen zich met postjes bezighouden is een fenomeen dat doorheen de geschiedenis in alle lagen van de samenleving voorkomt ('Postjespolonaise', Knack nr. 27). Wat belangrijk en prioritair is, is het feit dat de persoon die het postje bekleedt zijn beleid, zijn rol en zijn verantwoordelijkheden schriftelijk definieert, toelicht en concreet uitvoert. Hedwig Beernaert, Brakel Niet te verwonderen dat politici als zakkenvullers beschouwd worden ('Het maandloon van een parlementslid', Knack nr. 27). De hardwerkende man of vrouw kan die wanverhoudingen niet begrijpen. Politiek draait meestal om geld. Moeten wij daarvoor naar de stembus? Hoelang zal de samenleving dat nog slikken ? Mia Lingier De negatieve berichtgeving van de voorbije maanden maakt ons bezorgd ('Gerechtsdeurwaarders beschuldigen collega's van gesjoemel', Knack nr. 20). Over heel het land zetten titularis-, kandidaat- en ook stagiair-gerechtsdeurwaarders zich dagelijks in voor het behoud van het justitieel bestel en de rechtsorde. Men vergeet dat hier naast veel theoretische bagage ook heel wat engagement aan te pas komt. De gerechtsdeurwaarder verricht soms moeilijke, onpopulaire en harde taken in het belang van de wet en van de maatschappij. Standvastigheid staat hier centraal. Wat betekent de rechtsstaat nog wanneer een vonnis niet uitgevoerd kan worden? Zonder de gerechtsdeurwaarder als hoeksteen van de tenuitvoerlegging verliest het Belgisch recht alle praktische relevantie en vervalt men in een chaotische wetteloosheid. Anderzijds veruitwendigt het engagement van de moderne gerechtsdeurwaarder zich ook in een bemiddelende houding. Bij een tussenkomst wordt steeds rekening gehouden met de situatie op het veld, waarbij op empathische wijze een gepaste menselijkheid aan de dag gelegd wordt, zonder daarbij de belangen van de schuldeiser/opdrachtgever te vergeten. Communicatie en respect staan hier centraal. In die zin strookt het beeld van de boeman totaal niet meer met de realiteit. De gerechtsdeurwaarder werkt inderdaad niet gratis - hij of zij beoefent een vrij beroep, zodat de verdiensten afhankelijk zijn van de geleverde prestaties en van de wettelijke tarieven. Bovendien vormt de financiële gezondheid van een gerechtsdeurwaarderskantoor ook een waarborg voor diens onafhankelijkheid, zodat de kwaliteit van de dienstverlening vlekkeloos kan blijven. Als de gerechtsdeurwaarders van morgen willen wij ons blijven inzetten voor een efficiënt maar eerlijk justitieel bestel, met integriteit hoog in het vaandel. In die zin willen wij het vertrouwen, dat de wetgever in ons gesteld heeft, elke dag opnieuw verdienen en verdedigen. In het belang van de rechtsstaat moet het debat over de toekomst van de tenuitvoerlegging echter wel genuanceerd gevoerd worden, zonder te vervallen in makkelijke platitudes. Hendrik De Clerck, voorzitter Nationale Vereniging van Kandidaat en Stagiair Gerechtsdeurwaarders (NVKSG) In het artikel 'Snottebellen, Borat-kostuums en Colombiaanse cols' (Knack nr. 27) schrijft Jef van Baelen dat Sky zeven van de laatste acht edities van de Ronde van Frankrijk won. Een blik op de erelijst van de Tour leert dat dit niet klopt. Bradley Wiggings was de eerste Sky-winnaar in 2012, daarna volgden vier keer Chris Froome en vorig jaar Geraint Thomas. Alleen Vincenzo Nibali in 2014 stak een voetje tussen die reeks. Opgeteld zijn dat zes overwinningen in de laatste zeven jaar. Joost Libbrecht