Samenleving

Helemaal akkoord met het pleidooi voor stille restaurants ('Gezocht: stille restaurants', Knack nr. 25). Het deed me aan een ander fenomeen denken. Al jaren vind ik het doodjammer dat een museumbezoek blijkbaar niet mogelijk is zonder storende geluiden van groepen die door een gids rondgeleid worden, en ook van afgespeelde films in aparte zaaltjes. Al meer dan eens ben ik om die reden al letterlijk uit een tentoonstellingsruimte gevlucht. Ik kan best begrijpen dat sommige mensen graag uitleg willen krijgen van een gids of naar de bijbehorende films willen kijken en luisteren. Maar kunnen jullie er niet eens voor pleiten dat een (klein) deel van de openingstijden van musea en tentoonstellingen vrij is van rondleidingen en filmgeluiden?
...