Samenleving

Helemaal akkoord met het pleidooi voor stille restaurants ('Gezocht: stille restaurants', Knack nr. 25). Het deed me aan een ander fenomeen denken. Al jaren vind ik het doodjammer dat een museumbezoek blijkbaar niet mogelijk is zonder storende geluiden van groepen die door een gids rondgeleid worden, en ook van afgespeelde films in aparte zaaltjes. Al meer dan eens ben ik om die reden al letterlijk uit een tentoonstellingsruimte gevlucht. Ik kan best begrijpen dat sommige mensen graag uitleg willen krijgen van een gids of naar de bijbehorende films willen kijken en luisteren. Maar kunnen jullie er niet eens voor pleiten dat een (klein) deel van de openingstijden van musea en tentoonstellingen vrij is van rondleidingen en filmgeluiden?
...

Helemaal akkoord met het pleidooi voor stille restaurants ('Gezocht: stille restaurants', Knack nr. 25). Het deed me aan een ander fenomeen denken. Al jaren vind ik het doodjammer dat een museumbezoek blijkbaar niet mogelijk is zonder storende geluiden van groepen die door een gids rondgeleid worden, en ook van afgespeelde films in aparte zaaltjes. Al meer dan eens ben ik om die reden al letterlijk uit een tentoonstellingsruimte gevlucht. Ik kan best begrijpen dat sommige mensen graag uitleg willen krijgen van een gids of naar de bijbehorende films willen kijken en luisteren. Maar kunnen jullie er niet eens voor pleiten dat een (klein) deel van de openingstijden van musea en tentoonstellingen vrij is van rondleidingen en filmgeluiden? Christine De Waele Dries Van Langenhove en Jean-Marie Dedecker halen voor respectievelijk Vlaams Belang en N-VA een pak stemmen binnen, ook al beweren ze onafhankelijk te zijn. Uiteindelijk geeft dat een vertekend beeld als het gaat over de zetelverdelingen. Je bent bruin, rood, groen, oranje of geel maar niet wit, tot je verkozen bent om vervolgens duidelijk het programma van een partij te helpen uitvoeren en als het even kan nog vunziger te maken. Gewoon verbieden, die onafhankelijken. Jos Digneffe, Kermt Het interview met Herman De Bode is één langgerekte getuigenis van de onkunde, het amateurisme en de knulligheid die de N-VA kenmerkt ('De Vlaamse politici moeten het eindelijk eens hard spelen', Knack nr. 25). Van de met veel bombarie aangekondigde sociaal-economische herijking van het land tot en met haar natte communautaire dromen: er is niets van in huis gekomen. Op basis van zo'n zwakke balans is het mij een raadsel waarom De Bode toch nog blijft vasthouden aan 'de fabel van de natiestaat' zoals Timothy Snyder hem beschrijft in zijn recente boek De Weg naar Onvrijheid. De N-VA heeft toch al in ruime mate bewezen dat nationalistische fabels niet bestaan, laat staan eeuwig blijven duren. Stephaan Taccoen, Brugge De N-VA verkiest om lid te blijven van de fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) in het Europees Parlement. Opvallend is ook dat het Spaanse Vox deel zal uitmaken van deze Europese fractie. Ongelooflijk hoe de N-VA alweer principes laat varen om maar te kunnen zetelen. Deze alliantie durft weleens een loopje nemen met normen en waarden die wij allang niet meer ter discussie stellen. Het Europees Parlement kan onmogelijk de basis leggen van een sterk Europa. Niet te verwonderen dat de interesse van Jan Modaal voor deze instelling zo klein is. Martin Boudry, Oostnieuwkerke Het opiniestuk 'Jo Vandeurzen gaf misschien niet een heel erg bevlogen indruk, maar zijn beleid deed dat vaak wel' (Knack.be) schetst een waarheidsgetrouw beeld. Het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) heeft belangrijke bakens uitgezet in de gezondheidszorg. Er werd een solide basis gecreëerd, in overleg met het belangrijke middenveld. Op die fundamenten werd jaar na jaar verder gebouwd en werden nieuwe initiatieven genomen. Dat er uit bepaalde hoek kritiek is op het beleid van Vandeurzen valt niet weg te cijferen: sommige actoren in de gezondheidszorg klagen het teveel aan administratie aan, en te weinig betrokkenheid bij het beleid. Er zijn nog steeds pijnpunten zoals de lange wachtlijsten en ontoereikende budgetten in de gehandicaptenzorg en woonzorgcentra. Er is nog een lange weg te gaan om de doelstellingen van het departement WVG te realiseren. Aan de opvolger van Jo Vandeurzen om op zijn elan verder te gaan. Paul Van Herck, Vosselaar Als jager probeer ik een zekere ethiek te bewaren. Jammer genoeg moet ik bevestigen dat er fazanten en patrijzen worden gekweekt en uitgezet voor de jacht ('De penopauze van de patrijs', Knack nr. 24). In de afgelopen tien jaar ben ik op vier jachten in Vlaanderen en vier in Wallonië telkens geconfronteerd met het uitzetten van gekweekte fazanten (op alle acht) en patrijzen (op vijf), in sommige gevallen zelfs op de ochtend van de jacht. Dat aanvechten, zelfs bij de Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV), is hopeloos en ik ben dan ook noodgedwongen gestopt met deze vorm van 'jacht'. Eenmaal per jaar ga ik in Nederland op klein wild jagen. Het moet gezegd: daar kijkt men neer op deze praktijken en kan men werkelijk spreken van handhaving van het wildbestand met behulp van de jagers. Dat alles doet geen afbreuk aan het feit dat de afname van het kleinwildbestand in België voor het overgrote deel te wijten is aan habitatdegradatie, en daar is de jacht uiteraard niet verantwoordelijk voor. Naam en adres bekend bij de redactie Rusland en China hebben inderdaad grote belangen in Sudan en doen hun best om die veilig te stellen ('Nieuwe machtspolitiek in Afrika', Knack nr. 25). Maar er is geen militaire interventie van die landen in Sudan. Jonathan Holslag ziet in zijn obsessie om de invloed van Rusland en China als het grootste wereldgevaar af te schilderen waarschijnlijk al Russische troepen door Khartoem patrouilleren. Ik beschik over veel contacten ter plaatse en niemand kon me dit bevestigen. Het Midden-Oosten en Afrika zijn twee wereldoorlogen lang het strijdtoneel tussen supermachten geweest om de levensnoodzakelijke olie en grondstoffen te controleren. Die strijd is nooit gestopt. Alleen de agressors zijn van naam veranderd. Staf Henderickx, Londen