Verkiezingen 19/ 1

Waarom hebben zo veel jongeren voor een partij als Vlaams Belang gestemd? ('Tijd om in de spiegel te kijken', Knack nr. 22). Hoe valt te verklaren dat binnen dezelfde generatie een deel wekenlang op straat komt om van de politiek een klimaatplan te eisen, en een ander deel zich laat meesleuren door halve waarheden en hele leugens? Hoe komt het dat, terwijl de twee landsdelen een tegenovergestelde richting uitgaan, een unitaire lijst vooruitgang boekt? Hoe komt het dat een partij die 'verandering' beloofde zonder er nog maar een aanzet van te hebben getoond, toch de grootste bleef? En vooral, hoe geloofwaardig is het woord 'democratisch' in het discours van een partij die het vernielen van een van de basisprincipes van de democratie voorstaat?
...

Waarom hebben zo veel jongeren voor een partij als Vlaams Belang gestemd? ('Tijd om in de spiegel te kijken', Knack nr. 22). Hoe valt te verklaren dat binnen dezelfde generatie een deel wekenlang op straat komt om van de politiek een klimaatplan te eisen, en een ander deel zich laat meesleuren door halve waarheden en hele leugens? Hoe komt het dat, terwijl de twee landsdelen een tegenovergestelde richting uitgaan, een unitaire lijst vooruitgang boekt? Hoe komt het dat een partij die 'verandering' beloofde zonder er nog maar een aanzet van te hebben getoond, toch de grootste bleef? En vooral, hoe geloofwaardig is het woord 'democratisch' in het discours van een partij die het vernielen van een van de basisprincipes van de democratie voorstaat? Welnu, de jeugd die ons zo verwonderde met de 'ruk naar rechts' is heel actief op sociale media. Daar kunnen ongenuanceerde boodschappen veelvuldig worden verspreid. Daar kan een sfeer van samenhorigheid worden gecreëerd, of zelfs een geruststellend clangevoel worden opgewekt. Misschien moeten we ons toch eens bezinnen over de manier waarop we die communicatievorm gebruiken en beheren. Suzanne van Well De traditionele partijen, waaronder de SP.A, moeten niet verrast zijn over de verkiezingsuitslag en het succes van het Vlaams Belang, want ze willen niet luisteren naar de Vlaamse kiezer. Louis Tobback en aanverwanten liggen aan de basis van de teloorgang van de traditionele partijen. Zij hebben altijd voorrang gegeven aan hun eigen postjes, en hebben de wensen van de Vlaming onderschat en miskend. Hedwig Beernaert, Brakel Het is ontluisterend om te lezen hoe de migratiepolitiek volledig is omgeslagen in Denemarken ('In het getto van Kopenhagen', Knack nr. 22). Het is zoals met de uitdrukking 'dat je met bepaalde vrienden geen vijanden nodig hebt': zo heb je blijkbaar met bepaalde sociaaldemocraten ook geen extreemrechts nodig. Wie multiculturalisme per se wil uitbannen, zal op termijn ook geen pluralisme meer aanvaarden. Het is niet onmogelijk dat de socialisten of de christendemocraten in Vlaanderen dezelfde kant opgaan na het eclatante succes van rechts en radicaal-rechts bij de verkiezingen. Vooral de socialisten zijn hier vatbaar voor, omdat ze zowat vereenzelvigd worden met de vandaag zo verguisde multiculti. Davy Geysens, Gent De invalshoek van Hendrik Vos in 'De Europese lidstaten werken steeds meer samen. Het is van moetens' (Knack nr. 21) is een verademening. Zonder te vervallen in mooipraterij beschrijft Vos de EU zoals ze is: een vorm van noodzakelijke institutionele vernieuwing waarbij de lidstaten - de eigen nationale politici, dus - nog veel te weinig op hun verantwoordelijkheid worden gewezen wanneer de gewenste Europese oplossingen uitblijven. Michiel Humblet Ik heb bedenkingen bij wat wetenschapster Rosanne Hertzberger zegt in 'Wij beseffen niet hoe irrationeel we zijn' ( Knack nr. 19). Zij heeft het verkeerd wanneer ze zegt dat meditatie uit haar verband is gerukt, en niets meer te maken heeft met wat ze in de oosterse traditie was. Volgens haar is meditatie 'een verheerlijking van het ik' geworden. Waar baseert zij zich op? Ze geeft als voorbeeld de ceo van Twitter, Jack Dorsey. Ik ken de man niet, maar wat te denken van Mindvalley (ontstaan in Silicon Valley), Impact Theory, School of Greatness, London Real. Zij zien meditatie nooit als eigenwijs of egocentristisch. Ik heb tien jaar in China gewoond om er tai chi te studeren, ik heb meditatie van Chinese meesters geleerd. Ik ben geen boeddhistische monnik, maar ik weet wél waar meditatie voor staat in de oosterse filosofie. Ik kan de revolutie die nu ontstaat in de hele westerse wereld alleen maar toejuichen. Ik hoop op een dag de filosofie van tai chi door te kunnen geven. Niet zoals die nu wordt gegeven, om oude mensen toch in beweging te krijgen, maar als de kunst om een balans te creëren in het lichaam. Kathy De Leye, ceo Firematch Global In 'Wij gooien niet alles op één hoop' (Knack nr. 23) stond dat Jan Verheyen woordvoerder is van Fost Plus. Dat was niet correct. Jan Verheyen is woordvoerder van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Onze excuses. De redactie