Jan Jambon/ 1

In het artikel 'De ceo van de Vlaamse Beweging is kandidaat-premier' (Knack nr. 19) laten de auteurs Bart Tommelein, tussen 1985 en 1990 voorzitter van de Volksuniejongeren (VUJO), het volgende zeggen: 'Ergens in 1987 had Jambon zonder me in te lichten een vlammend opiniestuk geschreven voor ons ledenblad WIJ, tégen eventuele deelname van de Volksunie (VU) en Hugo Schiltz aan een Belgische regering. Ik heb toen de persen laten stilleggen.'
...