Debat Het Grote Gelijk/1

Op 4 mei namen bijna 2000 Vlamingen en Brusselaars deel aan Het Grote Gelijk. Honderd duo's gingen in debat tijdens een speciaal evenement in de KVS in Brussel. Via dit initiatief werd ik in contact gebracht met iemand die het tegengestelde had geantwoord op een aantal politiek-maatschappelijke vragen. Met veel belangstelling las ik de korte antwoorden van mijn gesprekspartner. Ongetwijfeld zag hij het ook: er waren politieke meningsverschillen, maar tegelijk veel gelijkenissen qua interesses en leefsituatie. Een medeliefhebber van gezelschapsspelen, dat kan geen lastige mens zijn!
...