Rutten en Almaci

In het dubbelinterview met partijvoorzitsters Gwendolyn Rutten (Open VLD) en Meyrem Almaci (Groen) (Knack nr. 17) zegt die laatste dat Vlaanderen meer zijn best moet doen. Oké, maar niemand - en zeker de groenen niet - rept over de bomenkap langs snelwegen en spoorwegen, om van het Essersbos nog te zwijgen. En Rutten moet zwijgen over Verhofstadt: de 'sale en lease back'-operatie van 2003 kost ons nu nog hopen geld. Als laatste dit: willen de politici de files oplossen, dan moeten ze investeren in openbaar vervoer. Maar dat impliceert veel minder inkomsten qua accijnzen en belastingen. Dus doen ze het niet, maar wij zullen wel moeten rekeningrijden. Als je leugens maar genoeg herhaalt, worden ze waarheid.
...