Ine Van Wymersch

In 'Welkom in Absurdistan' (Knack nr. 14) geeft de nieuwe procureur des Konings Ine Van Wymersch een stand van zaken in haar gerechtelijk arrondissement. Ze legt de vinger op de vele wonden bij justitie, gerecht en politie. Je kunt je afvragen hoe zulke toestanden mogelijk zijn in de 21e eeuw. Maar wat wil je, als er steeds meer bespaard wordt op personeel, infrastructuur en middelen.
...

In 'Welkom in Absurdistan' (Knack nr. 14) geeft de nieuwe procureur des Konings Ine Van Wymersch een stand van zaken in haar gerechtelijk arrondissement. Ze legt de vinger op de vele wonden bij justitie, gerecht en politie. Je kunt je afvragen hoe zulke toestanden mogelijk zijn in de 21e eeuw. Maar wat wil je, als er steeds meer bespaard wordt op personeel, infrastructuur en middelen. Het is lovenswaardig dat Ine van Wymersch en haar team echt gedreven zijn om, ondanks de penibele situatie waarin ze moeten werken, kwaliteitsvol werk af te leveren. Hopelijk straalt hun optimisme ook af op andere werkplekken binnen justitie en politie. Paul Van Herck, Vosselaar Zolang de schaduw van Johan Vande Lanotte over de SP.A blijft hangen en zijn pupil John Crombez met een oplossing als 'een klimaatfonds' op de proppen komt om de opwarming van onze planeet tegen te gaan, zal de partij achteruit blijven boeren ('Kan de hoop van links komen? Ik vraag het mij af', Knack nr. 15). Nu wordt blijkbaar ook gehoopt een 'Bourgondische coalitie' naar Antwerps model in Vlaanderen uit te kunnen rollen. Wie zit daar in godsnaam op te wachten? Het derde schepenambt voor de SP.A in Antwerpen is trouwens nog steeds niet in-gevuld. De Antwerpse socialist ziet die coalitie duidelijk niet zitten, volkomen terecht overigens. Er is al jaren behoefte aan een grote sociaaldemocratische partij in dit land, maar met de SP.A zal het duidelijk niet lukken. Eddy Lauwers, Bornem Dat mensen sneller aan het werk gaan door werkloosheidsuitkeringen te beperken in de tijd, is een fabel ('Importarmoede? Schrijf maar op: de interviewees rollen lachend over de vloer', Knack nr. 15). Daarenboven is een werkloze in België verplicht gepast werk te aanvaarden, of hij wordt bestraft. De argumentatie van Ive Marx en van politici zoals Zuhal Demir houdt dus geen steek. De enige reden waarom de beperking in de tijd in andere landen wel wordt toegepast, is dat politici er niet tegen opzien mensen in de armoede te duwen. Ive Marx verwijst ook naar het Nederlandse model van flexibiliteit. Maar flexibiliteit is alleen een ander woord voor extreme uitbuiting. Bert Herregods, Gent Volgens het artikel 'Wat heeft de Europese Unie de voorbije jaren voor u gedaan?' (Knack nr. 15) zijn wij ons onvoldoende bewust van de invloed van de Unie op ons leven. We kunnen de vraag stellen waarom dat zo is. Als die prestaties indrukwekkend zouden zijn, zouden wij dat heus wel weten en de Unie steunen. Het artikel begint met een waslijst uit de Europese regelgeving. We mogen niet vergeten dat een van de oorzaken van de brexit juist de afkeer van de bevolking is van al die regels en regeltjes. Een basisprincipe moet zijn dat het geen zin heeft regels of wetten te creëren als je ze niet kunt afdwingen. Hier wringt het schoentje nogmaals, want de uitvoering van al die Europese regels wordt gedelegeerd aan de individuele leden van de Unie, die daar naar eigen goeddunken mee omgaan. Eddy Schuerwegen Ik lees in 'Uitgeperst voor uw fruit', (Knack nr. 14) dat 'de milieuschade veroorzaakt door het gebruik van sproei- en meststoffen in sommige gevallen zou oplopen tot 3400 kilo per hectare tuinbouwgrond'. Door sproei- en meststoffen op één hoop te gooien bewijst men een gebrek aan landbouwtechnische kennis. Dergelijke verklaringen stellen de land- en tuinbouwsector in het algemeen - niet alleen in Almería - in een slecht daglicht. Hilaire Van Geem, Aalst Onze files zijn mede te verklaren door de specifieke karaktertrekken van de Vlaming ('Rekening', Knack nr. 15). In andere landen gaan de werknemers wonen in de omgeving waar ze werken. Je hebt dan plaatselijke files in de steden zelf, die je kunt oplossen met een goed openbaar vervoer. Maar de Vlaming is honkvast, houdt niet van verhuizen en past zich moeilijk elders aan. Vlamingen willen meestal ook niet in appartementen wonen. Hij moet dus de auto in om naar zijn werk te rijden, samen met de duizenden vrachtwagens en nu ook de bestelwagentjes van de e-commerce, de laatste nagel aan de doodskist van onze mobiliteit. Renaat Horemans, Mol - In de Factchecker van 27 maart beoordeelde Knack de claim 'In bepaalde Zweedse scholen mogen jongens niet meer met auto's spelen' als onwaar. Na publicatie liet Guy Van Sanden per e-mail weten dat hij het 'originele artikel' dacht te hebben teruggevonden waarop zijn claim steunt en stuurde dat toe. Het gaat om een stuk uit 2012, op de website van het online magazine Slate. Nader onderzoek daarvan noopt tot het bijstellen van de conclusie tot grotendeels onwaar. Mocht Van Sandes claim in de verleden tijd staan - op bepaalde scholen in Zweden mochten jongens niet meer met auto's spelen - dan klopte hij. Maar die geschetste situatie is intussen achterhaald. De update van het stuk vindt u online op Knack/factchecker. - In 'Mijn leraren gaven mij gelukkig voortdurend ongelijk' (Knack nr. 15) staat dat Lodewijk XVI in 1792 werd terechtgesteld. Dat moet januari 1793 zijn. Onze excuses. De redactie