Meditatie

Ik was heel blij dat eindelijk een gerenommeerd arts meditatie au serieux neemt. In onze nuchtere, empirische samenleving wordt meditatie vaak weggelachen ('Het effect van meditatie is even groot als dat van antidepressiva', Knack nr. 12). Ik ben leraar Engels en Nederlands in het secundair onderwijs in het KA in Halle, en sinds dit schooljaar ook leraar meditatie. Het vak mindfulness is als soort van uitdiepingsvak ingericht en ik merk enorm veel enthousiasme en ernst bij de leerlingen. Je voelt dat er bij hen echt behoefte is aan momenten van rust en afsluiting van prikkels. Ik ben voorstander van meer aandacht voor meditatie in onze samenleving en in het onderwijs!
...

Ik was heel blij dat eindelijk een gerenommeerd arts meditatie au serieux neemt. In onze nuchtere, empirische samenleving wordt meditatie vaak weggelachen ('Het effect van meditatie is even groot als dat van antidepressiva', Knack nr. 12). Ik ben leraar Engels en Nederlands in het secundair onderwijs in het KA in Halle, en sinds dit schooljaar ook leraar meditatie. Het vak mindfulness is als soort van uitdiepingsvak ingericht en ik merk enorm veel enthousiasme en ernst bij de leerlingen. Je voelt dat er bij hen echt behoefte is aan momenten van rust en afsluiting van prikkels. Ik ben voorstander van meer aandacht voor meditatie in onze samenleving en in het onderwijs! Joël Hollenberg De hele brexitsaga waarover Vlaams minister-president Geert Bourgeois klaagt in 'De afgelopen vijf jaren waren de mooiste van mijn carrière' (Knack nr. 12), heeft inderdaad een zeer negatieve weerslag op onze werkgelegenheid en economie. We mogen evenwel nooit uit het oog verliezen dat dit het directe gevolg is van een nationalistische politiek met haar hang naar mythische soevereiniteit. Lijdt zijn N-VA niet aan dezelfde ziekte? Is dit niet het verhaal van de pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet? Stephaan Taccoen, Brugge Sinds de gedaalde onderwijskwaliteit het nieuws haalde, wijzen beschuldigende vingers in alle richtingen en probeert zowel rechts als links er politieke munt uit te slaan. Wat mij ook nu weer opvalt, en wat me stoort, is dat sommigen als argument voor kwalitatief goed onderwijs louter wijzen op 'onze grijze hersencellen als onze enige grondstof'. Alsof het vormen van dat brein alleen maar van economisch belang is. Een samenleving is meer dan een economische markt, en burgers zijn meer dan producenten en consumenten. Problemen en conflicten in onze samenleving zijn lang niet allemaal van economische of technische aard. Begrijpend lezen, een van de pijnpunten in ons onderwijs, heeft voor het goede samenleven een ruimer belang dan alleen het kunnen lezen en begrijpen van technische handleidingen. Luc Meeusen,Brecht Cambodjaanse jongeren weten inderdaad weinig over de genocide die de Rode Khmer organiseerde en de naar schatting meer dan 2 miljoen doden die daarbij vielen ('De doden blijven spoken', Knack nr. 13). In België krijgt die geschiedenis ook weinig aandacht. In februari 1981 was Buitenlandse Zaken al op de hoogte van de ' Killing Fields'. Dat belette minister van Buitenlandse Zaken Leo Tindemans en zijn opvolger Mark Eyskens (telkens CVP) niet om de Belgische regering te adviseren om in de Verenigde Naties partij te kiezen voor de Rode Khmer. Met de hulp van België werd een van de grootste genocidaire organisaties jarenlang als de vertegenwoordigers van het Cambodjaanse volk erkend. Noch Tindemans, noch Eyskens heeft zich daar ooit voor geëxcuseerd. Henry Vangael,Portimão Huren blijkt het nieuwe greenwashing ('Huren is het nieuwe kopen', Knack nr. 12). Ongetwijfeld spelen milieuoverwegingen bij sommigen een rol om voortaan te huren, maar bij de Zweedse meubelgigant IKEA is dat eerder onwaarschijnlijk. Na twee jaar loopt het huurabonnement af, is voor de fabrikant de buit binnen, en zullen de zo goed als nieuwe meubelen op een overvolle tweedehandsmarkt terechtkomen - of nog waarschijnlijker: gewoon vernietigd worden. Ook een swapfiets is vooral een gemakkelijkheidsoplossing voor wie het zich financieel kan veroorloven en geen tijd of zin heeft om een lekke band te herstellen. Daar is op zich niets mis mee, maar laten we onszelf niet wijsmaken dat de nieuwe huurcultus een wezenlijke bijdrage levert aan een duurzamere economie en samenleving. Robert Speijer,Kessel-Lo 34 gevechtsvliegtuigen F-35 besteld voor 4 miljard euro. Een enorm bedrag voor een vliegtuigtype dat helemaal niet op punt staat, als dat ooit al het geval zal zijn ('De F-35 schiet naast doel', Knack nr. 13). Een keuze voor een Europees model was tenminste nog een loyale geste geweest naar onze buurlanden toe en had ons kunnen laten instappen in een Europees defensieproject. Zonde van ons belastinggeld. Marlene De Smedt In 'Misschien is enige mate van geweld onvermijdelijk' (Knack nr. 13) zegt Alain Badiou dat we moeten breken met het kapitalisme en opnieuw de eisen van het communisme moeten inwilligen. Dat toont hoe het juist niet moet in deze hopeloos verdeelde wereld. Zouden we niet beter een maatschappij bedenken waarin zowel de politiek als de economie ten dienste zal staan van alle mensen, en iedereen ernaar zal streven om de planeet te beschermen? Hoe kan het out- of-the-boxdenken de eenheid van de mensheid, het vertrouwen en de samenwerking in de wereld verankeren, om zodoende de wereld te transformeren? Is dat niet een veel dringender vraag? Karin Mahieu Om zijn beweringen over de genocide gestalte te geven zoekt Jean Flammé steun bij gerenommeerde experts als Alison Des Forges, de toenmalige Rwanda-deskundige van Human Rights Watch ('De vraag is: was dit wel een genocide?', Knack nr. 12). Des Forges was, in tegenstelling tot wat Flammé suggereert, wel degelijk overtuigd van een geplande genocide op de Tutsi's. Zij was een van de eerste deskundigen die het geweld als zodanig kwalificeerde en later werd zij de belangrijkste getuige-deskundige van het Rwandatribunaal. Dat zal Flammé toch niet zijn ontgaan? Jos van Oijen Wanneer je jongens verbiedt om met autootjes te spelen, omdat zoiets gezien wordt als mannelijk, is voor mij de grens overschreden ('In Zweedse scholen mogen jongens niet meer met auto's spelen', Knack nr. 13). Laat kinderen zélf kiezen waarmee ze willen spelen. Gelijkheid wil niet zeggen dat jongens en meisjes dezelfde interesses en belangen moeten hebben, maar dat iedereen gerespecteerd wordt voor wie hij of zij is. Ruben Schots Dat er miljoenen alcoholverslaafden zouden zijn in België is heel hard bij de haren getrokken ('Drie miljoen Belgen hebben een moeilijke relatie met alcohol', Knack nr. 12). Drugs zijn - zeker bij jongeren - een veel groter probleem, dat ook nog eens een veel grotere impact op onze samenleving heeft. Kijk maar naar wat er in Antwerpen aan het gebeuren is. Eddy Feys