Bewindvoering/ 1

De vrees om een deel van het erfdeel mis te lopen zet kinderen ertoe aan hun ouders onder bewindvoering te plaatsen ('Hoeveel zakgeld krijgt úw vader?', Knack nr. 8). Als ouders niet meer in staat zijn hun financiële zaken te behartigen of autonoom te leven, is het dan niet meer dan normaal dat ze op hun kinderen kunnen rekenen om het over te nemen? Maar het wantrouwen tegenover eigen broers of zussen is soms te groot om dat mogelijk te maken. Ik vind dat een beschamende realiteit.
...