Onderwijs (1)

In 'Waarom moet je weten hoe je cappuccino spelt als je het zo kunt opzoeken?' (Knack nr. 4) gaat het ook over zinsontleding. Het is een dwaalgedachte dat je alleen maar wat systematische uitleg moet geven als jongeren fouten maken: een systeem kan enkel als systeem geleerd worden, niet aan de hand van anekdotische fouten tegen de correcte zinsbouw. Mijn eigen jarenlange ervaring met grammaticaonderricht, weliswaar in het hoger onderwijs, is dat studenten zich net uitgedaagd voelden door een vak waar alles logisch in elkaar zit. De roeping van vorming en onderwijs is de jongere uit te dagen, en boven zichzelf te laten uitstijgen. Alleen dan zullen jongeren het onderwijs weer leuk gaan vinden.
...