Onderwijs (1)

In 'Waarom moet je weten hoe je cappuccino spelt als je het zo kunt opzoeken?' (Knack nr. 4) gaat het ook over zinsontleding. Het is een dwaalgedachte dat je alleen maar wat systematische uitleg moet geven als jongeren fouten maken: een systeem kan enkel als systeem geleerd worden, niet aan de hand van anekdotische fouten tegen de correcte zinsbouw. Mijn eigen jarenlange ervaring met grammaticaonderricht, weliswaar in het hoger onderwijs, is dat studenten zich net uitgedaagd voelden door een vak waar alles logisch in elkaar zit. De roeping van vorming en onderwijs is de jongere uit te dagen, en boven zichzelf te laten uitstijgen. Alleen dan zullen jongeren het onderwijs weer leuk gaan vinden.
...

In 'Waarom moet je weten hoe je cappuccino spelt als je het zo kunt opzoeken?' (Knack nr. 4) gaat het ook over zinsontleding. Het is een dwaalgedachte dat je alleen maar wat systematische uitleg moet geven als jongeren fouten maken: een systeem kan enkel als systeem geleerd worden, niet aan de hand van anekdotische fouten tegen de correcte zinsbouw. Mijn eigen jarenlange ervaring met grammaticaonderricht, weliswaar in het hoger onderwijs, is dat studenten zich net uitgedaagd voelden door een vak waar alles logisch in elkaar zit. De roeping van vorming en onderwijs is de jongere uit te dagen, en boven zichzelf te laten uitstijgen. Alleen dan zullen jongeren het onderwijs weer leuk gaan vinden. Willy Vandeweghe, vast secretaris KANTL Ik heb een hekel aan debatten over taal die beginnen en eindigen bij spelling en daarbij spelling, als het even kan, versmallen tot het al dan niet beheersen van de zogeheten dt-regel - een regel waar vooral Nederlandsonkundige leraars hoog mee weglopen. Dat het schrijven van kromme zinnen of het maken van taalfouten vele malen erger is dan het begaan van een dt-fout staat buiten kijf. De voorbeelden waar José Vandekerckhove naar verwijst, vind ik karikaturaal. Niemand haalt twee punten weg voor een paar spelfouten in een werkstuk dat getuigt van inzicht, taalbeheersing, stilistische brille enzovoort. Wie het wel doet of gedaan heeft, vergist zich of heeft onvoldoende nagedacht over zijn taak als leraar Nederlands. Yvan De Maesschalck Dat het 'leesclubmodel' enorm veel intrinsieke voordelen heeft in tegenstelling tot een klassieke literatuurles wordt zeker bewezen door de enorme belangstelling die ook in Vlaanderen de Nederlandse Stichting Senia genereert. Hoog tijd dus om binnen de onderwijsmuren een soortgelijk initiatief te ontwikkelen. Peter Visser, assistent didactiek filosofie/filosoferen (UA) Robotisering en automatisering zijn meer dan ooit aan de orde ('De robot: vriend of vijand?', Knack nr. 5). Door robotisering of automatisering kunnen jobs verdwijnen, maar ik ben geen doemdenker. Ik geloof niet dat robots met artificiële intelligentie ons morgen alles uit handen zullen nemen. We mogen zelfs blij zijn dat ze ons bij dagelijkse, zware taken het werk makkelijker maken. Ook in de gezondheidszorg wordt dankbaar gebruik gemaakt van robotisering, ten voordele van de patiënt en de zorgverlener. Paul Van Herck Indien een regering in lopende zaken geen gedegen antwoord kan bieden op het duidelijke signaal van een groot deel van de bevolking, laat dan het parlement een comité van experts aanstellen om mee aan de kar te trekken en concrete maatregelen uit te werken. Dan kan er tegen de verkiezingen van mei een to do-list klaarliggen die kan worden opgenomen in het nieuwe regeerakkoord. Johannes Baelde, Sint-Andries Het is geweldig dat de jeugd de echte, dringende problemen aankaart. Politici proberen steeds de aandacht af te wenden naar andere en minder urgente problemen als zij in de vuurlinie komen. Dankzij de actie van de scholieren kan dat niet meer. Jaag ze geen angst aan, maar ga voor verandering en reik oplossingen aan! Piet Weltjens Geert Bourgeois liet zich nooit betrappen op platvloerse uitspraken, die tegenwoordig eerder regel dan uitzondering zijn ('Een leeuw van stand', Knack nr. 4). Een dossiervreter pur sang, een grote meneer. Voor mij zeker de grootste naoorlogse Vlaamse politicus, zonder wie de N-VA nooit had bestaan. Gert Versyp, Ertvelde In 'Wat zaten die oostfronters daar verdomme te doen?' (Knack nr. 4) poneert historicus Frank Seberechts het volgende: 'Het valt me op dat wij geen enkele cultuur hebben om het verzet te herdenken, laat staan dat we er waardering voor hebben'. In schrille tegenstelling tot de luidruchtige oostfronters behoorden de verzetstrijders inderdaad tot een 'Geheim Leger'. Concreet betekende dit dat zij hun uiterste best moesten doen om niet op te vallen en onder de radar van de Gestapo te blijven. Zij waren 'l'armée de l'ombre' en bleven dat ook na de bevrijding - wellicht vooral uit stil protest tegen de 'verzetslui-van- het-laatste-uur' die wél ostentatief in de kijker liepen en door hun brutale buitensporigheden het verzet in diskrediet brachten. Roger Jansoone, Ichtegem Huisartsen schrijven voor elke pijn een pijnstiller of ander opioïde geneesmiddel voor ('Het gebruik stijgt angstaanjagend', Knack nr. 4). Zo raakt de patiënt verslaafd en moet hij terugkomen om een voorschrift. Het is klantenbinding voor de huisarts, in dienst van de farma-industrie. Rita Van Damme, apotheker