Onderwijs (1)

Met interesse heb ik het artikel 'Zo missen we de Vlaamse Mark Zuckerberg' (Knack nr. 3) gelezen. Het is alleen maar rechtvaardig én logisch dat ook primussen alle kansen krijgen om volledig open te bloeien. Ik vind het wel jammer dat er daarin zelden verwezen wordt naar vzw's als Bekina waar begaafde kinderen en adolescenten terechtkunnen voor hulp en sociaal contact. Ook voor ouders bestaat er heel wat materiaal, denk maar aan de boeken van Tessa Kieboom. Zowel Bekina als gespecialiseerde literatuur kunnen een enorme meerwaarde bieden voor iedereen die met hoogbegaafdheid in aanraking komt.
...

Met interesse heb ik het artikel 'Zo missen we de Vlaamse Mark Zuckerberg' (Knack nr. 3) gelezen. Het is alleen maar rechtvaardig én logisch dat ook primussen alle kansen krijgen om volledig open te bloeien. Ik vind het wel jammer dat er daarin zelden verwezen wordt naar vzw's als Bekina waar begaafde kinderen en adolescenten terechtkunnen voor hulp en sociaal contact. Ook voor ouders bestaat er heel wat materiaal, denk maar aan de boeken van Tessa Kieboom. Zowel Bekina als gespecialiseerde literatuur kunnen een enorme meerwaarde bieden voor iedereen die met hoogbegaafdheid in aanraking komt. Michiel Van de Gucht Laagbegaafd, normaal begaafd, hoogbegaafd: waar halen we het in ons hoofd om onze kinderen zo te 'brandmerken'? Een hoogbegaafde in wetenschappen is misschien laagbegaafd in talen, en omgekeerd. Het wordt tijd dat we alle kinderen gelijkwaardig benaderen en hen daadwerkelijk alle kansen bieden die ze verdienen. Geef de kinderen inspraak in hun vakkenpakket en schaf het klassysteem gebaseerd op leeftijd af. Bied leerlingen de mogelijkheid om aan te sluiten op hun niveau in functie van het vak. Waarom zou een kind geen Engels voor gevorderden en houtbewerking voor beginners mogen combineren? Dit alles is al aanwezig in veel scholen. Peter Borry, Leuven Het schandaal rond de humanitaire visa is het zoveelste in een maatschappij waarin geen beperkingen worden gesteld aan de graaizucht ('Theo Francken wilde geen moslims helpen', Knack nr. 4). En altijd wordt transparantie beloofd. Mensenhandel is relatief nieuw in de reeks van erg lucratieve misdaden. Het achteroverdrukken van geld voor daklozen in Brussel en het aanrekenen van aanzienlijke sommen geld voor humanitaire visa mogen duidelijk tot de meest weerzinwekkende praktijken worden gerekend. Marcel Dierick,Aalst Een minister of staatssecretaris is verantwoordelijk voor alles wat er in zijn beleidsdomein gebeurt. Het Visaschandaal heeft zich bovendien voor een stuk afgespeeld binnen de muren van het kabinet-Francken en de spilfiguren waren partijgenoten van de gewezen staatssecretaris. Daarbovenop heeft Theo Francken zijn versie van de feiten al een paar keer aangepast. Hij is dus niet meer geloofwaardig. Jos Digneffe,Kermt In 'De schrik van de rijken' (Knack nr. 3) vraagt hoofdredacteur Bert Bultinck zich het volgende af: 'Sommige superrijken verkiezen te vluchten naar Kaapverdische eilanden in plaats van hier de situatie te helpen rechttrekken. Is dat de elite die onze gemeenschap moet dragen?' Ik denk dat het anders in elkaar zit, dat oorzaak en gevolg niet door elkaar mogen worden gehaald. Belastingontwijking, fiscale fraude en vluchten naar belastingparadijzen zijn een nuttig ontsnappingsmiddel om bedrijven van het nodige kapitaal te voorzien, wat hen in staat stelt werkgelegenheid en welvaart te creëren. Ieder van ons heeft daar belang bij. Het alternatief is méér armoede en méér werkloosheid. Willy De Wit Wie kijkt naar de kandidaat-politici die het Vlaams Belang bovenaan zijn kieslijsten zet, mag zich toch wel de vraag stellen of die partij het 'cordon sanitaire' niet aan zichzelf te danken heeft. Nu is er Dries Van Langenhove, de leider van een paramilitaire organisatie van fils à papa die graag stoer doen bij allerlei rechtse betogingen en voor het overige als internettrollen vunzige praat verkopen ('Ik vrees dat Dries aan het doordraaien is', Knack nr. 3). Kiezers stemmen op het Vlaams Belang om allerlei redenen, waaronder angst voor migranten en veranderingen in de maatschappij, maar ook als een proteststem tegenover de politiek waarbij al snel het woord 'postjespakkers' wordt gehanteerd. Maar wie kijkt naar wat de mandatarissen van het Vlaams Belang al die jaren hebben uitgevoerd, mag zich toch wel afvragen of een stem voor die partij, ongeacht de ideologie waar ze voor staat, iets oplevert. Ivan Derycke,Borgerhout In een gesprek met Newsmonkey eind vorig jaar had Bart De Wever een kerstwens voor Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken: hij hoopte dat die de meest extreme figuren uit zijn partij zou zetten. De laatste maanden leek Van Grieken goed op weg om een beetje meer fatsoen in de partij te brengen, om misschien eindelijk eens te kunnen meebesturen. Maar nu hij Dries Van Langenhove op de lijst heeft gezet lijkt die salonfähigkeit opnieuw veraf. Ik mag hopen dat de meerderheid van de Vlamingen snugger genoeg is om de wolven in schaapsvacht te ontmaskeren, zijnde de hardcore bruinhemden in maatpak. Davey Geysens,Gent Het artikel 'Een werkloze mag een job als poetshulp niet zomaar weigeren' (Knack nr. 3) is erg eenzijdig omdat alleen de mening van Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde aan bod komt. Ze spreekt over kwaliteitsvolle screening, uitsluitend voor de poetshulp uiteraard. Over werkgevers of cliënten wordt met geen woord gerept. Ik heb het in mijn carrière als poetshulp heel geregeld meegemaakt dat een opdrachtgever een neerbuigende, respectloze houding tegenover me had en ben drie keer onterecht beschuldigd van diefstal. Gelukkig heb ik ook voor mensen gepoetst die wel blijk gaven van een beetje fatsoen. Er zijn organisaties die het goede voorbeeld geven en openstaan voor opbouwende kritiek. Er zijn er evenwel vele andere waarover ik niets positiefs te vertellen heb. Karin Weyns Miranda Van Eetvelde spreekt over de laagdrempelige instroom van laaggeschoolden en migranten, maar vergeet dat er ook hoger geschoolde immigranten in deze zware jobs worden geduwd. Voor veel mensen is een job als poetshulp ook een vernedering. In feite zouden die jobs net meer betaald moeten worden. Laten we dus niet meer mensen tegen hun zin in zware, slecht betaalde jobs dwingen. Natuurlijk krijg je dan veel ziekteverzuim. Het wordt tijd dat we in Vlaanderen eindelijk eens serieus beginnen na te denken en experimenteren met een onvoorwaardelijk basisinkomen. Lander Meeusen, Piratenpartij Antwerpen In het artikel 'Waarop wacht Europa om maatregelen tegen Israël te nemen' (Knack nr. 3) vertelt Ilana Hammerman haarfijn hoe de Palestijnen op de Westoever moeten leven. Of liever, moeten overleven. De Westoever is dan nog een oase van vrijheid vergeleken met het 'concentratiekamp' van de Gazastrook. Die is afgesloten door prikkeldraad, wachttorens en een blokkade vanuit de Middellandse Zee. Ik was er als VN-waarnemer in 1996. We zijn meer dan twintig jaar verder en het is er daar alleen maar erger op geworden. Antoon Depla, Bredene De brexitsaga past in de Mars der Dwaasheid zoals bedoeld door de eminente Amerikaanse historica Barbara Tuchman (1912-1989) in haar gelijknamige boek ( The March of Folly, 1984) ('Exit brexit', Knack nr. 4). De Britse regering wenst haar beslissing door te drukken hoewel de meeste waarnemers het erover eens zijn dat het verlaten van de Europese Unie een monumentale blunder is. Jean-Luc Coolens, Hasselt - In 'Wat zaten die oostfronters daar verdomme te doen' (Knack nr. 4) staat dat het voormalig Oost-Pruisische zeeplaatsje Palmnicken nu Pools is. Dat moet Russisch zijn. - In Knack nr. 4 van 23 januari (blz. 18) stond dat Fons Duchateau 150.000 euro zou hebben uitgegeven aan privédetectives om frauderende leefloners op te sporen, waarbij één fraudeur werd gevat. In werkelijkheid werd er 80.000 euro gespendeerd, en werden in 6 van de 27 onderzochte zaken overtredingen vastgesteld. Onze excuses. De redactie