Dries Van Langenhove (1)

Ik hoop vurig dat de media stoppen met zo veel aandacht te besteden aan een nietsnut die denkt snel zijn populariteit te moeten verzilveren ('Ik vrees dat Dries aan het doordraaien is', Knack nr. 3). Iemand die een lijst trekt en vervolgens blijft volhouden dat hij niet aan politiek doet, verdient geen aandacht. Mensen als Dries Van Langenhove zijn uiterst gevaarlijk. Hij is 'de netjes geklede schoonzoon-advocaat', gespecialiseerd in oproer kraaien en mensen manipuleren die de jaren dertig en alles wat daarop volgde verheerlijken of vergeten zijn. In vergelijking met hem zijn Filip Dewinter en co. welopgevoede jongens. Ik hoop dat Vlaams-Brabant daar bij de verkiezingen in mei duidelijk over zal zijn.
...

Ik hoop vurig dat de media stoppen met zo veel aandacht te besteden aan een nietsnut die denkt snel zijn populariteit te moeten verzilveren ('Ik vrees dat Dries aan het doordraaien is', Knack nr. 3). Iemand die een lijst trekt en vervolgens blijft volhouden dat hij niet aan politiek doet, verdient geen aandacht. Mensen als Dries Van Langenhove zijn uiterst gevaarlijk. Hij is 'de netjes geklede schoonzoon-advocaat', gespecialiseerd in oproer kraaien en mensen manipuleren die de jaren dertig en alles wat daarop volgde verheerlijken of vergeten zijn. In vergelijking met hem zijn Filip Dewinter en co. welopgevoede jongens. Ik hoop dat Vlaams-Brabant daar bij de verkiezingen in mei duidelijk over zal zijn. Jos Digneffe, Kermt Het vergoelijken, gladstrijken, minimaliseren, tot en met goedpraten van de kwalijke strapatsen van Schild & Vrienden en consorten gaat maar door. Het duidelijk belijden van fascisme, discriminatie, racisme, seksisme, xenofobie, het prediken van haat, het aanzetten tot geweld en 'rassenstrijd', het lachen met aangespoelde kinderlijkjes op Turkse stranden of van honger stervende zwartjes: ex-Vlaams Belang-voorzitter Frank Vanhecke vindt dat 'flauwe kwajongenskul'. Meer nog: 'Die repressie zonder mate hoort eerder thuis in Noord-Korea.' Noord-Korea: waar mensen in straf- en martelkampen verdwijnen als de politie stof vindt op de verplichte portretten van de geliefde leider Kim Jong-un en zijn vader en voorganger Kim Jong-il. Hier zou de 'repressie' voor 'kwajongens' met hun nationalistische en fascistische gedachtegoed even hard toeslaan? Wat heeft zowel het Vlaams Belang als de N-VA, die 'de boel zou opkuisen', ondernomen tegen leden die sympathiseerden met S&V? Wie het weet, mag het zeggen. De 'leider' is op een schild gehesen en gaat bij de verkiezingen de Vlaams-Brabantse lijst trekken voor het VB. Gruwelijke repressie! Karel Anthierens, Sint-Genesius-Rode Eens te meer predikt Peter De Roover namens de N-VA-doctrine de angst voor globalisering, angst voor overrompeling door vreemdelingen, angst voor de teloorgang van onze sociale zekerheid ('We hebben met Marrakesh een blik geopend dat nooit meer dichtgaat', Knack nr. 2). Wellicht is hij geïnspireerd door de visie 'wie angst zaait, zal stemmen oogsten'. Het schrijnende is dat hij als oplossing voor het vreemdelingenprobleem en de globalisering het sluiten van de grenzen van België en Vlaanderen ziet. Van een politiek verantwoordelijke mag men toch verwachten dat hij oplossingen aanbrengt voor de manier waarop wij de onvermijdelijke globalisering kunnen integreren in de eigen natie, zonder onze eigenheid en identiteit te verliezen. Hij zou beter zijn oor eens te luisteren leggen bij de door hem bekritiseerde 'academici, technocraten en diplomaten', zonder weliswaar de eindbeslissing uit handen te geven. Gilbert van Laethem, Roosdaal Hendrik Vanmassenhove Jan Jambon federaal premier? Bart De Wever Vlaams minister-president? Il est permis de rêver, natuurlijk. Maar kritische journalisten weten wel beter. Zeker nadat ze nauwelijks een maand geleden nog opperden dat de N-VA na het zielige Marrakeshspektakel geen bondgenoten meer zou vinden voor welke regering ook. Dat was niet eens zo'n gewaagde voorspelling. Het Marrakeshspektakel leverde alleen het ultieme argument voor een hypothese die pientere politicologen al veel langer hanteren: na de verkiezingen van mei 2019 zullen oranje, blauw, rozerood en groen weinig moeite hebben om zowel op federaal als op Vlaams niveau een regering te vormen zonder de N-VA. Dat weten ze op het N-VA-partijsecretariaat natuurlijk ook, zelfs al van voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vandaar de toenemende paniek, de behoefte om stoer te doen, en ten slotte het naar voren schuiven van volslagen fantaisistische dromen. Ocharme. Edi Clijsters Dat politiek altijd om macht heeft gedraaid, is duidelijk. Wat dezer dagen op dat vlak gebeurt, is walgelijk. Alleen de partijpolitiek is van belang - zie de stoelendans bij de N-VA. Is deze partij een investeringsvehikel geworden om geld, macht en benoemingen te maximaliseren? Als burger vraag ik mij af of deze strategen eigenlijk nog bekommerd zijn om hun hoofdopdracht: besturen. Willy De Meyer, Mechelen Sociologe Stephanie Mudge ziet de teloorgang van linkse partijen vooral in hun keuze voor de Derde Weg in de jaren 1990 ('Mensen worden niet geboren als socialist', Knack nr. 2). De sociaaldemocratische partijen wilden toen inderdaad via die weg acceptabel worden voor de middenklasse en de bedrijfswereld. Maar de sociaaldemocratische partijen zijn verworden tot politieke machines die hun personeel rekruteren uit de elites, die liever vertoeven op tennisvelden dan in de volkshuizen. De gele hesjes hebben dat begrepen. In Frankrijk vreest men dat zij de rol zullen vervullen van het lompenproletariaat, met zijn zin voor agressie en vernieling. De centrumlinkse krant Le Monde fulmineert tegen het geweld, maar grote lagen van de bevolking hebben lak aan elitaire politici en aan journalisten, die onvriendelijk ' collabos' worden genoemd. Roger Vyverman, Ninove Philippe Destatte is een van de weinigen die de economische toestand van Wallonië eerlijk durft te omschrijven ('Tabak en alcohol', Knack nr. 2). Die is al meer dan 50 jaar ontluisterend. Het feit dat de werkeloosheid ook in de grensstreken zeer hoog is, stemt tot nadenken. Gaan werken in Vlaanderen, Nederland, Duitsland, Luxemburg of Frankrijk is bij velen uitgesloten. Ook de socialistische vakbond FGTB draagt daarin een verpletterende verantwoordelijkheid. De PS wijst de N-VA aan als de vijand: die heeft in het verleden meermaals de vinger op deze etterende wonde gelegd, en met het confederalisme zou er een einde komen aan de geldstroom. Als dat zou gebeuren, zal de nood hen hopelijk doen beseffen dat ze hun lot in eigen handen moeten nemen. Hendrik Declercq Het stoort mij hoe langer hoe meer dat wij allemaal pro-confederalismestemmers in wording zouden zijn. Je kunt geen radio of tv opzetten of je wordt geconfronteerd met een groep die denkt dat iedereen de Republiek Vlaanderen wil. Waar halen ze het in hun hoofd? Wij zouden ineens allemaal voor een eigen, niets betekende staat binnen Europa en de wereld moeten kiezen. Johny Recour, Assebroek De voortreksters van het donderdagprotest voor het klimaat, met al hun jeugdige enthousiasme, zijn door het Vlaams Parlement uitgenodigd om hun verzuchtingen bekend te maken. Verkiezingspropaganda of echt gemeend, wie zal het zeggen ('Spijbelen voor het klimaat', Knack.be)? Jongeren zouden het meest gebaat zijn bij lesuren over het klimaat, en over de berekening van de ecologische voetafdruk van wat ze doen. Dan kunnen ze zich een beeld vormen van de impact die zij ook zelf hebben op het klimaat. Marlene De Smedt Het is een verademing om het essay 'Haal God uit onze jaszak' (Knack nr. 1) van Rik Torfs te lezen. Helder en gestructureerd reikt hij oplossingen aan om deze gedigitaliseerde wereld niet te laten verzanden in een schrale religieuze woestijn waar God niet meer bestaat. Hij pleit voor meer mensen die wegwijzen, helpen zoeken, verbinden en godsdienst levendig houden, vertrekkend vanuit het dagelijkse leven. Zijn stem zou frequenter gehoord mogen worden. Elise Maenhout, Gent