Toekomst

In het commentaarstuk 'Toekomst' (Knack nr. 51) merkt hoofdredacteur Bert Bultinck op dat een groot onbehagen de geesten beroert. Hij verwijst daarbij naar Leonard Cohen, in wiens songs tragisch visionaire beelden opduiken over moderne ontwikkelingen in onze samenleving. Het is niet ongewoon dat grote kunstenaars zeer vroeg zicht krijgen op maatschappelijke evoluties die voor anderen verborgen blijven. Heinrich Heine, geëngageerd dichter en journalist, was een soort seismograaf en kwam door zijn studie van de romantische nostalgie van de Duitsers voor oude Teutoonse mythes en hun folklore van de wreedheid tot de profetie dat in Duitsland een werk zou worden opgevoerd waarbij de Franse Revolutie een onschuldige picknick zou lijken. Nu merkt men dat de migratiegolven als tektonische platen over de landsgrenzen schuren, het politieke discours vergiftigen en een sterk doemdenken tot uiting brengen. Tevens zorgen een punitief klimaatbeleid en een groeiende economische ongelijkheid voor een woekerende kanker in het sociale weefsel. Een permanente psychologische vernedering is het lot van zovelen in zovele landen die moeten werken voor een slavenloon, zodat een voorspelling van George Orwell naderbij komt: 'If you want a vision of the future, imagine a boot stamping on a hu...