Migratiepact/1

Het pact lijkt me eenrichtingsverkeer. Het verwoordt geen wederzijds engagement tussen migrant en gastland. Zeker in een land dat het pact, dat pijnlijke lacunes bevat, goedkeurde zijn de intentieverklaringen een leidraad voor juridische uitspraken. Men kan de N-VA terecht verwijten dat ze erg laat de rode kaart trok. Maar men kan even terecht de andere regeringspartijen, die altijd beweerd hebben een streng en rechtvaardig migratiebeleid voor te staan, verwijten dat ze het pact voor zoete koek hebben geslikt. Onvoorstelbaar ook dat men voor dit pact, dat waarschijnlijk zware sociaaleconomische consequenties in zich draagt, een referendum onnodig vindt, terwijl er in de Benelux wel een referendum in de maak is over de zomer- en wintertijd.
...