Lanterfanten (1)

In veel opzichten ben ik het eens met uw redacteur, om de eenvoudige reden dat ik net als hij met genoegen wandel, liefst met of onder de mensen ('Alleen in de stad wordt nog gewandeld', Knack nr. 44). Toch moet me iets van het hart.
...

In veel opzichten ben ik het eens met uw redacteur, om de eenvoudige reden dat ik net als hij met genoegen wandel, liefst met of onder de mensen ('Alleen in de stad wordt nog gewandeld', Knack nr. 44). Toch moet me iets van het hart. Ik ben 85. 'Te voet gaan' was in mijn kinderjaren geen keuze. Het was een noodzaak, wilde je ergens raken. Mijn ouders hadden geen auto, zoals de meeste ouders destijds. We gingen te voet naar school en naar de jeugdbeweging. Op reis gaan? Daar was geen sprake van. Beklaag ik me over mijn jeugd? Helemaal niet. Maar 'te voet gaan', het was voor ons geen weelde. Jaren later, na onze studies, hadden mijn man en ik wel een auto. Onze kinderen groeiden er ook mee op. Het leven werd jachtiger, omdat het mogelijk werd overal te raken en aan van alles deel te nemen. Wandelen gebeurde tussen intense werkdagen door. Het werd een weelde: aan de keren dat we er tijd voor konden maken, denk ik nu dankbaar terug. Vandaag kijken mensen argwanend naar iemand die 'kuiert' of 'lanterfant'. Daarom is het des te belangrijker dat u dat blijft doen, meneer Tormans, al was het maar om gaandeweg het nieuws op te vangen dat onder de mensen leeft - en het dan weer aan andere mensen door te geven. Maddy Coppieters, Deurne Het artikel over flaneren en lanterfanten doet me denken aan een citaat van de Amerikaanse schrijver Sabastian de Grazia: 'Misschien is de innerlijke gezondheid van een land af te leiden uit het vermogen van zijn volk om niets te doen - om mijmerend op bed te liggen, om doelloos rond te kuieren, om rustig een kopje koffie te drinken - want iemand die kan nietsdoen, die zijn gedachten laat dwalen naar waar ze maar willen, moet wel in vrede zijn met zichzelf.' Wie om zich heen kijkt, zal zelf zien hoe 'gezond' onze samenleving is. Maar ik vrees dat we zelfs voor rondkijken vaak de tijd niet meer nemen. Davy Geysens, Gent Wanneer Sander Loones durft te verklaren in de media dat hij moeite heeft om de Belgische vlag te groeten en dat hij voor een splitsing van België is, wordt zijn benoeming als minister van Defensie behalve onverstandig ook onverantwoord en onbegrijpelijk ('Ik zou misschien liever een andere vlag groeten', Knack.be). Ze maakt België belachelijk in het buitenland en zou de oorzaak kunnen worden van tal van binnenlandse politieke conflicten. Rudolf Leplae In het artikel 'Importarmoede, bestaat dat?' ( Knack nr. 44) zijn de tien gestelde vragen nogal eenzijdig geformuleerd, gericht op een bevolkingsgroep die in ons land onder de armoedegrens leeft: mensen van allochtone origine. We kunnen er helaas niet meer omheen: België is de laatste decennia een immigratieland geworden. Dat is om financiële, culturele, religieuze en sociale reden niet meer houdbaar. De enige manier om de migratiestroom te stoppen, is investeren in - onder meer - educatie en onderricht in de thuislanden. Anders hou je de mensen dom en zullen ze ten prooi blijven vallen aan radicale ideeën vanuit een fundamentalistische religie. Annelies Guldentops Het interview met Jordan Peterson ('Wij leven níét in een tiranniek patriarchaat', Knack nr. 45) herleidt de Canadese psycholoog en cultuurcriticus vaak tot zijn meest controversiële uitspraken. Dat doet hem oneer aan. Van iemand die een talrijk publiek wereldwijd weet te boeien met zijn colleges en toespraken, kun je moeilijk zeggen dat hij de lieveling van de alt-rightbeweging is. Wie zich werkelijk in hem verdiept, zal hem anders portretteren. Blijkbaar was Kristien Hemmerechts niet de juiste gesprekspartner voor Peterson. Liliane Lembrechts Zeggen dat de gerechtsdeurwaarder extra geld verdient aan de aangetekende brief die hij aan Mohammed verstuurt is een leugen ('Deurwaarders willen nog meer macht', Knack nr. 44). Die aangetekende brief is lang geleden al vervangen door een gewone brief, en u zult geen enkel exploot vinden waarin meer dan de werkelijke kostprijs van een gewone postzegel wordt aangerekend. Nick Luyten, kandidaat-gerechtsdeurwaarder Kamerlid Yoleen Van Camp (N-VA) stelt terecht dat het beroep van verplegende aantrekkelijker moet worden ('Meer handen aan het bed', Knack nr. 44). Het financiële luik is ongetwijfeld belangrijk, maar ook de invulling van het beroep moet anders. De keuze om verpleegkundige te worden berust op het verlangen om 'de medemens te helpen'. Maar om te voldoen aan kwaliteitseisen en om de een of andere certificatie te verkrijgen, is de verplegende vooral iemand geworden die in de gangen van onze ziekenhuizen verwoed gegevens staat in te voeren op een computer. De patiënt? Hij is louter een bron van gegevens geworden. Een lastpost. Vandaar dit pleidooi: geef de verplegende de kans terug om - voor een eerlijk loon - zorg te verlenen aan zijn zieke medemens. Menselijk contact motiveert meer dan een computerscherm. Rik Van Kets, Drongen In ('Misbruiken moeten uit de zorgsector', Knack, nr. 44) klaagt Beweging.net terecht de commerciële zorgsector aan als loutere winstmachine ten nadele van patiënten en personeel. Maar de organisatie vergeet daarbij het Arco-debacle, waarbij zijzelf graag grabbelde in de grote geldpot, samen met de grote jongens. Haar geloofwaardigheid en het vertrouwen van haar leden terugwinnen: het zal niet eenvoudig zijn. Michel Bergmans, Lommel In het artikel 'Gezocht: schietschijven om gewrichten te genezen' (Knack nr. 44) haalt uw redacteur twee dingen door elkaar, maar dat is begrijpelijk. Wat bij ons 'artrose' heet, noemen ze in het Engels 'ostearthritis'. Dat is een degeneratieve aandoening, en daar heeft de Leuvense professor Rik Lories het over. Alles wat te maken heeft met inflammatoir (meestal, maar niet uitsluitend, auto-immuun) gewrichtslijden, heet in het Nederlands 'artritis'. Zo ook de spondyloartritis die je onder andere aantreft bij de ziekte van Bechterew en psoriatische artritis. Er bestaat al heel wat om de ziekte in een beginstadium aan te pakken, op oorzakelijke wijze. Frank Michiels, Asse Schrijfster Gitta Sereny heeft 23 jaar geleden al brandhout gemaakt van de Speer-mythe in haar boek Albert Speer: His Battle With Truth (1995) ('Hij werkte actief mee aan de Endlösung', Knack Extra-Boeken nr. 42). De studie van Magnus Brechtken lijkt me daarom geen revolutionaire nieuwe inzichten aan te dragen. Hilde Asaert In 'Ik ga niet dromen over een Europees leger' ( Knack nr. 45) staat dat Sander Loones de opvolger wordt van Steven Vanackere. Dat moet uiteraard Steven Vandeput zijn. Onze excuses. De redactie