Gerechtsdeurwaarders/ 1

Het is zielig te moeten vaststellen dat een kwaliteitsblad als Knack aan onderzoeksjournalistiek wenst te doen en daarbij zijn bronnen niet vakkundig screent. De witte ridder die uw journalisten ten tonele voeren als eregerechtsdeurwaarder is destijds van zijn paard gevallen. De betrokkene diende de eer aan zichzelf te houden en, onder zachte druk, het ambt te verlaten. Dat hij zich nu als klokkenluider wil laten gelden om een volledige beroepsgroep over dezelfde kam te scheren, laat ik voor zijn rekening. Maar dat uw journalisten iemand aan het woord laten die al jaren geen voeling meer heeft met het beroep, de interne reglementen en de legislatieve wijzigingen is des te pijnlijker. Jammer dat u geen wederwoord hebt geboden aan de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, want dan zou u vernomen hebben dat : - de aangetekende brief bij toepassing van art. 38 $ 1 Ger.W. al jarenlang gebannen is;
...