Louis Tobback

Als de SP.A zo zwaar verliest, moet iemand met de ervaring, het inzicht en de leiderskwaliteiten van Louis Tobback tijdelijk het roer overnemen ('De andere partijen lachen zich een kriek met de SP.A', Knack nr. 42). Anders raken de problemen van de partij nooit opgelost.
...

Als de SP.A zo zwaar verliest, moet iemand met de ervaring, het inzicht en de leiderskwaliteiten van Louis Tobback tijdelijk het roer overnemen ('De andere partijen lachen zich een kriek met de SP.A', Knack nr. 42). Anders raken de problemen van de partij nooit opgelost. Sarah Lambrechts Het boek van Filip Van Beurden getuigt volgens mij van een tunnelvisie: alles wat is kan door de wetenschap van vandaag bewezen worden. Als dat niet het geval is, dan is het niet. Homeopathie zou de nieuwsgierigheid van een wetenschapper moeten prikkelen om de grenzen van de wetenschap te verruimen. Ontkennen dat homeopathie wel kan werken áls ze vakkundig wordt toegepast, geeft me het wrange gevoel dat er 'meer aan de hand is'. Het is betreurenswaardig dat intelligente mensen dergelijke houding aannemen. Harold Oosterlynck, Aalbeke Kan homeopathie alles genezen? Nee, allopathie ook niet trouwens. Het mooie zou zijn dat ze mekaar konden aanvullen en gelijke middelen krijgen. Maar dat zal niet vlug gebeuren. Daarvoor hebben we een volledig nieuwe economische mantra nodig. Ria Aerts, Assent Denderleeuw kiest resoluut voor de partij van Kristof Slagmulder (Vlaams Belang). Een meerderheid is niet zo tuk op al die gekleurde medemensen. Ze spreken geen Nederlands, ze hebben geen respect en ze verbranden hun huisvuil in den hof. 'Maar mijnheer, bent u dan al eens in dialoog gegaan?' Oorverdovende stilte. Is links nu een geweten geschopt? Ik hoop het! Mij heeft de uitslag alvast wakker geschud. Wat kan ik doen, waar kan ik heen om Denderleeuw een nieuw elan te geven en te communiceren over kleuren, talen, klasse, gender, leeftijd... Om te verbinden: tegen armoede, pro milieu, cultuur en leefbaar wonen voor iedereen. Deze 'iffra' wil uit haar ivoren, elitaire linkse toren komen en de dialoog aangaan. Wie doet mee? Misschien staan we er over zes jaar volledig anders voor. Tessa Stylemans Ik vind dat de verkiezingen vervalst worden als ik lees dat de helft van de verkozenen zijn mandaat niet opneemt. Dat zou verboden moeten worden. Jan Hermans, Kinrooi Het artikel 'Voor armen is politiek vaak een kwestie van leven of dood' (Knack nr. 41) schetst een realistisch beeld van hoe onze maatschappij omgaat met het armoedefenomeen. In een samenleving die verhardt is er weinig plaats voor armoedebestrijding. Zorgen voor een goed sociaal beleid met een eerlijke inning én verdeling van de centen is een opdracht voor de overheid. Het is een fundament van onze zo geprezen 'westerse' waarden. Maar 'hulp' is een gepersonaliseerd begrip geworden waarop bij gelegenheid aanspraak wordt gemaakt (donaties, vrijwilligers, ...) in plaats van de collectieve verantwoordelijkheid van de gehele gemeenschap. We voelen ons als individu wel solidair in het streven naar een betere luchtkwaliteit en mobiliteit, maar lucht en mobiliteit zijn niet de eerste aandachtspunten van wie de eindjes aan elkaar moet proberen te knopen om mondjes te voeden. Voor wie arm is, zal het verkiezingscircus weinig kleur hebben gehad. Frank Vancoillie, Roeselare In het onthullende hoofdartikel 'Importarmoede' (Knack nr. 41) heeft hoofdredacteur Bert Bultinck het over 'een opengrenzenprobleem' en over de 'instroom van mensen met een migratieachtergrond'. Daarin wordt de problematiek van de volksgezondheid niet aangeraakt. Wij zijn allemaal dragers van ziektekiemen en door de huidige migratiestromen komen er tot dusver weinig of niet bekende ziektekiemen tot bij ons. De overheid lijkt dat nieuwe gevaar voor de volksgezondheid niet voldoende in te schatten. Roger Jansoone, Ichtegem Kapitaalinbreng, opleiding en nieuwe technieken blijven uiteraard belangrijk voor elke vorm van ontwikkeling, maar de lokale inbreng en inzet zijn de cruciale factor voor succes, zoals het door Erwin Telemans uitgebouwde gezondheidsnetwerk in Afrika ('Kies voor simpele, lokale oplossingen', Knack nr. 41) duidelijk aantoont. Hoewel een betere onderlinge afstemming en aanpassing in de ontwikkelingssamenwerking zeker wenselijk zou zijn, mag toch niet zomaar neerbuigend gedaan worden over de goedbedoelde inbreng van de vele ngo' s en de bilaterale en multilaterale instanties. Het roer omgooien van 'hulp' naar 'partnerschap' is een goed idee. Maar denken dat 'aid' zomaar vervangen kan worden door 'trade', een oude slogan van ontwikkelingseconoom Raoul Prebish die nu door Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker wordt overgenomen, zal de vele humanitaire problemen niet oplossen. Johan Vandendriessche, Brugge