Transportsector (1)

In 'Ook de Poolse chauffeur is te duur geworden' ( Knack nr. 40) wordt de rol van de verladers, de bedrijven die vrachten aanbieden, te weinig belicht. Verladers produceren onder de strengste omstandigheden en stellen zeer hoge eisen aan verkooppunten. Dus moet de tussenstap - logistiek en transport - zo goedkoop mogelijk zijn. Transporteurs worden keihard tegen elkaar uitgespeeld en zoeken noodgedwongen naar zeer goedkope werkkrachten.
...