Transportsector (1)

In 'Ook de Poolse chauffeur is te duur geworden' ( Knack nr. 40) wordt de rol van de verladers, de bedrijven die vrachten aanbieden, te weinig belicht. Verladers produceren onder de strengste omstandigheden en stellen zeer hoge eisen aan verkooppunten. Dus moet de tussenstap - logistiek en transport - zo goedkoop mogelijk zijn. Transporteurs worden keihard tegen elkaar uitgespeeld en zoeken noodgedwongen naar zeer goedkope werkkrachten.
...

In 'Ook de Poolse chauffeur is te duur geworden' ( Knack nr. 40) wordt de rol van de verladers, de bedrijven die vrachten aanbieden, te weinig belicht. Verladers produceren onder de strengste omstandigheden en stellen zeer hoge eisen aan verkooppunten. Dus moet de tussenstap - logistiek en transport - zo goedkoop mogelijk zijn. Transporteurs worden keihard tegen elkaar uitgespeeld en zoeken noodgedwongen naar zeer goedkope werkkrachten. Het chauffeurstekort wordt maand na maand groter. Ook in Oost-Europa zijn er te weinig Polen of Roemenen die nog willen rijden. De reden: ook al verdienen ze meer dan het gemiddelde in hun land, de arbeidsomstandigheden doen aan moderne slavernij denken. In dit concrete dossier heeft de Europese Unie gefaald. Collega-journalisten uit Oost-Europa stellen dat de EU hun landen nog altijd als bron van goedkope werkkrachten beschouwt. Momenteel staan Oost en West met getrokken messen tegenover elkaar: na het mislukken van het zogenoemde Road Package van Europees commissaris Violeta Bulc hebben negen landen, waaronder België, zich verenigd in de Road Alliance. Het Road Package wilde de concurrentievervalsing, veroorzaakt door de manke en moeilijk te controleren Europese regels, tegengaan. De mislukking is een bijzonder pijnlijke zaak. De openlijke tegenwerking van de Oost-Europese lidstaten ligt hier aan de basis. Die landen hebben zichzelf in de voet geschoten, want een verstrenging was nodig om de instroom van nog goedkopere werkkrachten te beperken. Jan Voet, hoofdredacteur Transporama In de transportbedrijven zetten zowel de bazen als de chauffeurs de toon. De bazen, omdat in deze business de goedkoopste dikwijls de beste is. Maar ook de chauffeurs, die maar al te graag 2500 euro netto per maand opstrijken, om dan na enkele jaren in eigen land de grote jan uit te hangen. Zo zijn er in mijn organisatie verschillende (weliswaar Oost-Europese) chauffeurs die na tien jaar werken onder het regime dat ze zelf mogen kiezen - Belgisch, Brits of Pools - huizen of huizenblokken bezitten. Het nettoloon is doorslaggevend voor alle Oost-Europeanen. Zij zijn trouwens het minst vaak ziek en hebben ook de minste arbeidsongevallen. Sterker ras? Beter opletten? Ik geloof het niet. Het sociale vangnet beschermt de werknemer niet zo goed, maar daar malen die chauffeurs niet om. Zelf een paar honderd euro per jaar bijdragen voor een degelijke ziekte- en arbeidsongevallenverzekering zien ze niet zitten. Eric Mattheeuws, Mattheeuws Transport In 'Missionarissen van verloren zaken' ( Knack nr. 39) grijpt Walter Pauli de zaak rond het ontslag van Ian Buruma aan om te stellen dat 'het publieke debat in het zo vrije Westen in al zijn tolerantie bepaald onverdraagzaam begint te worden'. Waarom zijn de tegenstellingen links/rechts, man/vrouw, vegan/vlees enzovoort opnieuw zo heftig? Er moet gezocht worden naar de diepere oorzaak, naar wat de mens echt drijft, en dat is in belangrijke mate onze drang (behoefte) om een zin te geven aan alles wat hij doet en ervaart, een zin waarmee hij zich dan intens identificeert. Jan Amery, Brussel Amper 7% van alle studenten die een IT-opleiding aanvatten, is een vrouw ('Wiskunde als kinderspel', Knack nr. 39), laat staan dat er veel vrouwen afstuderen en in die sector aan de slag gaan. Nochtans zijn vrouwen even capabel als mannen. Er is geen gen waardoor mannen beter een computer begrijpen, net zoals er geen is dat het omgekeerde doet bij vrouwen. Maar dat is wél de basis van het probleem, want het is exact wat we onze kinderen aanleren. Al op jonge leeftijd planten we het idee dat jongens en meisjes aan een verschillend verwachtings- en gedragspatroon moeten voldoen. Philippe Urbain, solutions director Dimension Data De burn-outindustrie maakt zich meer en meer los van het klinische veld ('De burn-outepidemie zal nog toenemen', Knack nr. 40). De boeken die verschijnen, zijn van de hand van zelfverklaarde 'ervaringsdeskundigen', vaak niet gehinderd door kennis of educatie. 'Wij' als maatschappij en bedrijfswereld vinden een zelfverklaarde ervaringsdeskundigheid voldoende om de burn-outproblematiek, die wel degelijk bestaat, aan te pakken. De beslissing dat straks alleen nog klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en psychiaters therapie mogen bieden, heeft tot gevolg dat een volledige horde therapeuten en coaches zich een werkveld toe-eigent waar zij nog wel ongehinderd cliënten kunnen behandelen, soms met dubieuze onderbouwing en wisselend succes. Wekelijks krijg ik mensen over de vloer die vaak maandenlang zonder enige progressie dure sessies hebben gevolgd. De schade die dan moet worden hersteld, komt boven op de al ernstige klachten die de burn-out zelf teweegbrengt. Zolang commerciële belangen een gezonde en klinisch onderbouwde aanpak blijven verdringen, maak ik me zorgen over de toekomst. Annick Van den Nest, klinisch psycholoog en psychotraumatoloog De mogelijke onderbreking van de elektriciteitsbevoorrading leidt al jaren tot welles-nietesspelletjes ('Gascentrales zijn een aanvaardbaar overgangsmiddel', Knack nr. 40). De voornaamste oorzaak is de verkoop van Electrabel aan de Franse holding Suez (het huidige Engie). Sindsdien heeft België zich wat energiebevoorrading betreft tot een Franse kolonie gedegradeerd. René De Ranter, Aartselaar