Onderwijs

Met voldoening las ik de visie van onderwijspsycholoog Wim Van den Broeck over het Vlaamse onderwijs ('Een kind komt altijd uit waar de lat voor hem wordt gelegd. Niet hoger', Knack nr. 36). Hij stelt terecht, net als onderwijsexpert Dirk van Damme in De Standaard, dat enkele decennia links onderwijsbeleid in grote mate de oorzaak zijn van de dalende onderwijskwaliteit. En hij kant zich tegen de verregaande betutteling en pampering van leerlingen en hun leerontwikkeling in ons onderwijs.
...