Architectuur

Na de totale verloedering van het landschap door lintbebouwing en verkaveling moesten de dorpskernen eraan geloven met een wildgroei aan appartementsgebouwen. Nu zijn onze historische stadskernen, die wij de laatste decennia met zo veel zorg wisten te herwaarderen, aan de beurt ('Hoeveel visuele rommel kan een mens aan?', Knack nr. 24).
...

Na de totale verloedering van het landschap door lintbebouwing en verkaveling moesten de dorpskernen eraan geloven met een wildgroei aan appartementsgebouwen. Nu zijn onze historische stadskernen, die wij de laatste decennia met zo veel zorg wisten te herwaarderen, aan de beurt ('Hoeveel visuele rommel kan een mens aan?', Knack nr. 24).Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck komt tot in de kleinste dorpszaal verkondigen dat een appartementstoren vlak naast de kerktoren moet kunnen. Torens waren van oudsher het voorrecht van gemeenschapsgedragen gebouwen. Het MAS in Antwerpen moest van verre als een baken fungeren. Nu zien we het museum bijna niet meer staan tussen de appartementsblokken.Hoogbouw om gezinnen in onder te brengen is een gemakkelijkheidsoplossing: je sloopt enkele panden en je zet er hoogbouw op. De bestaande infrastructuur is toch al aanwezig. De impact op de skyline en de omgeving is desastreus. Een sterke toeristische troef van Vlaanderen is zijn historische stedenpatrimonium. Gaan we dat nu op het spel zetten? Onlangs werden de bevoegdheden van het Agentschap Onroerend Erfgoed sterk beknot en overgedragen aan de ontvoogde gemeenten. Ik hou mijn hart vast voor wat wij de komende jaren nog gaan zien. Je zou bijna durven te denken aan een aanslag georkestreerd door de overheid. Karel Beeck, architect, Mechelen Het klopt dat Amerikaanse handelsschepen, die tabak en katoen bij ons invoerden, terugkeerden met onze kasseien om het schip stabiel te houden ('Mooi zijn is soms een beetje lijden', Knack nr. 25). Enkele jaren geleden was ik in de Johns Hopkins-universiteit. Een collega daar wist me te vertellen dat de mooie 'cobblestone drive' die naar de universiteit leidt, werd aangelegd met zulke Belgische kasseien. Met onze kasseien ben je nooit ver weg van huis. Boudewijn Bouckaert, Prof. Dr. Em. UGent De 'oude' recepten en zogenaamde 'versleten' retoriek (aldus uw redacteur) van de vakbonden zijn meer dan ooit nodig om onze welvaart en sociale verwezenlijkingen te behouden ('Vakbonden in crisis', Knack nr. 24). Daartegenover zorgen de 'nieuwe' recepten van het patronaat en deze neoliberale regering alleen maar voor een enorme sociale achteruitgang. Roger Liekens, Kessel-Lo Eindelijk iemand die alles eens op een rijtje zet ('Waarom u wél ontslagen kunt worden als u ziek bent', Knack nr. 24). Zieken hebben namelijk geen 'stem'. Langdurig zieken en mensen met een handicap zijn maatschappelijke paria's aan het worden. De levens die verder verwoest worden door allerlei nieuwe 'maatregelen': ze zijn stilaan niet te overzien. Iedereen zit zich af te vragen wat er met hen gaat gebeuren. Op lange termijn is dit beleid nefast. De meeste mensen die ik ken, willen het liefst van al de maatschappij weer in, willen werken, willen niet hele dagen-weken-jaren tussen vier muren zitten. Ik ken geen moediger mensen dan chronische zieken. Maar als het niet gaat, dan gaat het niet. Sommige instanties lijken te denken dat thuis zitten met een schamele uitkering en hoge medische kosten een keuze is. Je kunt het zo gek niet bedenken. Els Van Hoof, Tremelo Ik herken het verhaal helemaal ('Een handicap? Straf voor wie trouwt of werkt', Knack nr. 25). We hebben een dochter van 26 die wegens een 'mislukte' herniaoperatie chronische zenuwpijn in rug en benen heeft. Na haar studie is ze gestart met deeltijds werk (4 x 3uur per dag), langer kan absoluut niet wegens de chronische zenuwpijn. Ze heeft geen recht op een mutualiteitsuitkering omdat ze deze aandoening al had voordat ze op de arbeidsmarkt kwam. Momenteel heeft ze de goedkeuring van de overheid voor een inkomensvervangende tegemoetkoming. Maar omdat ze 12 uur werkt, wordt er heel wat afgehouden van haar uitkeringen. Hoe kun je zo iemand blijven stimuleren om te werken als het financieel praktisch niets opbrengt? Ik dacht dat België een heel goed vangnet had voor dergelijke situaties, maar niets is minder waar. Familie Provoost -Meeus Het interview met professor Ria Janvier met betrekking tot het pensioendebat was verhelderend ('Ambtenaren zullen langer moeten werken voor een lager pensioen', Knack nr. 23). Janvier lijkt evenwel te pleiten voor een onhoudbare sociale quotiënt, met het achterhaalde argument dat de overheid daartoe genoodzaakt is om als werkgever voldoende aantrekkelijk te blijven voor getalenteerde arbeidskrachten. Maar dat geldt evenzeer voor belangrijke gesubsidieerde sectoren zoals welzijn, gezondheidszorg en sociocultureel werk. De wedden zijn daar niet hoger dan in door de overheid georganiseerde soortgelijke voorzieningen, de pensioenen daarentegen zijn onverklaarbaar laag. Het kan toch niet dat die sectoren ook niet de meest getalenteerde arbeidskrachten kunnen aantrekken? Een beroepscarrière van een master (licentiaat) in een gesubsidieerde sector eindigt nu met een pensioen van ongeveer 1670 euro. Zijn of haar collega-ambtenaar eindigt ruim boven de 2000 euro. Dat verschil valt niet langer te verantwoorden. Frank Schillewaert, Algemeen Directeur, CGG Noord-West-Vlaanderen vzw Over de problemen met de F-35 beweert professor Herman Matthijs dat het kinderziektes zijn ('F-35's én Rafales kopen is politiek de meeste haalbare oplossing voor Charles Michel', Knack.be). Hij geeft daar evenwel geen enkel bewijs voor, terwijl de Amerikaanse controledienst van het Congres (US GAO) onlangs een zeer negatief rapport over de F-35 afleverde en het Britse leger zelfs voorstelde om de levering van de F-35B onmiddellijk stop te zetten. Hij vergeet ook te melden dat alle 300 gebouwde F-35's dure aanpassingen zullen moeten krijgen. 'Als de F-35 toch zo'n slecht vliegtuig zou zijn, ' poneert Matthijs, 'waarom hebben dan onder andere de Verenigde Staten, de Britse Royal Navy, Italië, Nederland, Noorwegen, Denemarken, Australië, Japan en Israël de toestellen aangekocht?' Hij had daarbij moeten vermelden dat hun deelname aan het F-35-programma hun intussen al veel geld heeft gekost, zodat een uitstap moeilijk wordt. Toch is Canada wel degelijk uit het programma gestapt en wil Japan een aangepaste versie F-22/F-35. En Israël hoeft niet te betalen voor de F-35. Matthijs schrijft ook dat de F-35 een schaalvoordeel heeft aangezien er ongeveer 3000 bestellingen zijn. Maar alle kopers hebben hun bestelling intussen herzien, waardoor het voorziene aantal zowat gehalveerd is. Pierre Therie, kolonel op rust, lid Pjotrs Defensieteam Het zijn echt niet de zwartjes waar we vroeger zilverpapier voor spaarden die op de boot zitten. Het zijn goed geïnformeerde vluchtelingen ('De oplossingen voor de migratiecrisis', Knack nr. 25). Laat het nu economische, ideologische of politieke vluchtelingen zijn, zij weten waar het meeste geld te krijgen is. En dat is zeker niet in Spanje. Bij het bewuste spreidingsplan in 2017 in Italië bleven de bussen naar Spanje leeg. We hebben een verenigd Europa, maar blijkbaar hebben we nog geen Europees vluchtelingenbeleid. Walter Matthyssen In 'Je zou bijna zeggen aan de socialisten dat ze terug moeten naar de jaren '30' (Knack nr. 25) staat dat Boudewijn in 1951, zeven jaar na zijn vader koning Leopold III, afgebeeld werd op een koekjesdoos. Dat moet natuurlijk zeventien jaar na Leopold III zijn. Onze excuses. De redactie