Taal (1)

Een van de mogelijke oplossingen voor de taalproblemen op de spoed ('Vlamingen moeten hun gêne overwinnen', Knack nr. 23) is meer buitenlandse verpleegkundigen toelaten. In een maatschappij waarin de diversiteit in taal en cultuur alleen maar toeneemt, is dat zeker geen verkeerde keuze. Op die manier kunnen we trouwens gedeeltelijk het grote tekort aan verpleeg- en zorgkundigen voor ziekenhuizen, woon-zorgcentra en andere zorginstellingen in Vlaanderen oplossen. Jammer genoeg staan zorginstellingen eerder afwijzend tegenover buitenlandse verpleegkundigen omdat ze de (streek)taal onvoldoende zouden beheersen. De administratieve rompslomp vormt een bijkomende hindernis voor arbeidsmigratie in zorgberoepen.
...

Een van de mogelijke oplossingen voor de taalproblemen op de spoed ('Vlamingen moeten hun gêne overwinnen', Knack nr. 23) is meer buitenlandse verpleegkundigen toelaten. In een maatschappij waarin de diversiteit in taal en cultuur alleen maar toeneemt, is dat zeker geen verkeerde keuze. Op die manier kunnen we trouwens gedeeltelijk het grote tekort aan verpleeg- en zorgkundigen voor ziekenhuizen, woon-zorgcentra en andere zorginstellingen in Vlaanderen oplossen. Jammer genoeg staan zorginstellingen eerder afwijzend tegenover buitenlandse verpleegkundigen omdat ze de (streek)taal onvoldoende zouden beheersen. De administratieve rompslomp vormt een bijkomende hindernis voor arbeidsmigratie in zorgberoepen. William de Marbaix Een van mijn dochters werkt als medisch secretaresse in een ziekenhuis in Brugge. Wat ze daar al meegemaakt heeft met anderstalige patiënten grenst aan het ongelofelijke. Wat bij mij steeds de oprisping opwekt: stel dat ik in Engeland, Frankrijk, Italië of Spanje in een ziekenhuis beland, wie zal mij daar begrijpen, laat staan in verre landen? Stellen dat wij een vreemde taal moeten durven te spreken in het belang van de anderstalige patiënt is erover. Ik heb twee jaar geleden een hartoperatie ondergaan. Toen ik al op de operatietafel lag, kreeg ik te horen dat de communicatie in het Engels zou verlopen omdat de gast-chirurg uit een Arabisch land kwam. Behoort dat bij de hedendaagse multiculturele norm? Johny Recour,Assebroek Gelooft er nu werkelijk ook maar iemand dat een mens in nood, die zich naar de spoed moet begeven en zo vlug mogelijk geholpen wil worden, ook maar één minuut twijfelt om duidelijk te maken wat er aan de hand is? Denken die zogenaamde onderzoekers nu echt dat iemand, vanwege verlegenheid of flamingantisme, niet de moeite zou doen om zo snel mogelijk duidelijk te zijn over het probleem waar men voor komt? Ik kom vaak in Brussel en ik kan u verzekeren dat het vooral de Vlamingen zijn die moeite doen om zich verstaanbaar te maken - in het Frans, het Engels of welke taal ook die men beheerst. Mia Clijsters De grote instroom van vluchtelingen is een probleem dat bij de wortel moet worden aangepakt ('Pushback Theo', Knack nr. 24). Velen komen uit conflictlanden en regio's die lak hebben aan mensenrechten. Dat Europa de enorme toevloed aan migranten niet aan kan, lijkt me niet meer dan logisch. Europa kan de wereldconflicten niet alleen oplossen. Zolang er geen duidelijke, wettelijke basis is om migranten al dan niet - eventueel tijdelijk - toe te laten, is het dweilen met de kraan open. Paul Van Herck Het is bijzonder eigenaardig dat het Rusland van Poetin nooit vermeld wordt als een mogelijke partner in de opvang. Om maar te zwijgen over Dubai, de Emiraten, Saudi-Arabie en zelfs Iran. Heel de zaak moet mondiaal opgelost worden. Jan Deheegher, Destelbergen, ex ontwikkelingsmedewerker in Congo Barbara Pas verkoopt dezelfde onzin als Bart De Wever ('De N-VA zit constant in de achteruitkijkspiegel naar ons te kijken', Knack nr. 24). Mensen gaan met hun kinderen niet zomaar in een koelwagen zitten. Je reist niet in één vehikel van Kurdistan naar België. De prijs is hoog, en je moet echt wanhopig zijn om die reis te ondernemen. Maar voor de mensensmokkelaars zijn mensen vee. Bert Herregods, Gent In de column 'Tournée nationale' (Knack 23) haalt uw redacteur terecht aan dat Machiavelli's Il Principe - ondanks het wijdverbreide 'het doel heiligt de middelen' - géén handleiding is voor het verkrijgen of het handhaven van (politieke) macht. Machiavelli's vergelijking van de Romeinse geschiedenis, zoals beschreven door Livius, met het Firenze en Italië van zijn tijd, levert praktische stellingen en inzichten op die Bart De Wever ongetwijfeld (zouden) bevallen. Misschien heeft hij er al enkele van toegepast. Wim Vinckx, Leuven Waar uw redacteur 'de al eeuwig in de steigers staande basiliek van Tongeren' heeft gezien, weet ik niet ('Maar de protestantse kerken zijn ook leeg', Knack nr. 24). Die basiliek pronkt al jaren, zonder steigers, in haar volle gotische pracht. Zij is zonder discussie het mooiste kerkgebouw in Limburg en de kerk met de oudste geschiedenis in Vlaanderen. Deze uitstraling is mede de verdienste van deken Palmans. Dankzij zijn persoonlijke inzet is deze basiliek het warme, kloppende hart van de Tongerse gemeenschap. Frits Berckmans, Bilzen De analyse over de afbouw van de overheidspensioenen ('De jacht op het pensioen van de ambtenaar', Knack nr. 23) is overdreven somber. Het niet benoemen van overheidspersoneel levert inderdaad een veel lager werknemerspensioen op. Daartegenover staat dat voor contractuelen sinds kort een aanvullend pensioenstelsel uitgerold wordt in de overheidssector. Maandelijks ontvangt een contractueel nu netto een pensioen dat 15 tot 30 procent lager ligt. Het aanvullend pensioen van de contractuelen zal op termijn de helft van dat verschil wegwerken. De verstrenging voor de traditionele zware beroepen schept ruimte om het zware beroep van heel wat bijkomende groepen te erkennen: huisvuilophalers, buschauffeurs, verpleegsters, gevangenisbewaarders, kinderverzorgsters, ... en niet te vergeten alle contractuelen met een zwaar beroep. Wie zo voor het eerst erkend wordt als zwaar beroep, kan vroeger stoppen en een hoger pensioen combineren. Wie stopt op de vroegst mogelijke datum zal een kortere loopbaan hebben voor de pensioenberekening. Wie doorwerkt, ontvangt een bonus. Daardoor wordt het pensioen op de oude pensioendatum een stuk hoger. Dat biedt keuzevrijheid. Joris Lermytte , stafmedewerker pensioenen en lokale besturen, ACV Openbare Diensten Is de midlifecrisis fictie of feit ('Midlife: crisis of kick', Knack nr. 23)? Mensen van vijfenvijftig à zestig jaar zijn professioneel 'afgeschreven' en die leeftijd zal alleen maar nog verder verlagen. De maatschappij wordt meer en meer door de jongeren gedragen. Ik noem dat de verketnetting van de samenleving. Een fenomeen dat zich nog zal versterken in de toekomst. Robert Vandenberghe, Gent Eindelijk iemand die het zegt zoals het is ('Filosofen in de politiek, God spaar ons daarvan!', Knack nr. 24). Filosofen hebben geen enkele reden om zich te bemoeien met politieke beslissingen. Dat houdt tegelijkertijd ook in dat de bemoeienissen van would-befilosofen als Patrick Loobuyck en Nick De Clippel aangaande het onderwijs (het afschaffen van de traditionele levensbeschouwingen als christendom, islam en zedenleer) totaal onterecht zijn. Jongeren kiezen in het onderwijs bewust en vrij voor een levensbeschouwing die bij hen past. Aan dat recht raken, is immoreel en een aanslag op de vrijheid van godsdienst. Steven Crauwels, Lier Ik las zopas uw recensie van 'Fahrenheit 451' (Knack Focus nr. 23). Jammer genoeg staat daarin dat 'volgens bepaalde bollebozen' de ontbrandingstemperatuur van papier geen 451F maar 450 °C zou moeten zijn. Wel, Bradbury heeft wel degelijk gelijk: naargelang van het soort papier en de dikte is de ontbrandingstemperatuur van papier tussen de 218 °C en 248 °C. de 451 °F van Bradbury valt dus perfect binnen die grenzen. David Martens