Kanker

Het artikel 'Door met haar te vrijen, heb ik mijn vrouw helpen genezen' (Knack nr. 17) was voor mij een eyeopener. Hoe ga je hier als man mee om, ten aanzien van je partner? Ik verwijs graag naar de Gentse kunstenares Lieve Van Stappen, die de verwerking van kanker en het omgaan met intimiteit mooi, ruw, confronterend en toch delicaat verbeeldt met haar 'work in progress' Dear Agathe, Agathe dear, een multimediaproject over en met het gehavende lichaam.
...

Het artikel 'Door met haar te vrijen, heb ik mijn vrouw helpen genezen' (Knack nr. 17) was voor mij een eyeopener. Hoe ga je hier als man mee om, ten aanzien van je partner? Ik verwijs graag naar de Gentse kunstenares Lieve Van Stappen, die de verwerking van kanker en het omgaan met intimiteit mooi, ruw, confronterend en toch delicaat verbeeldt met haar 'work in progress' Dear Agathe, Agathe dear, een multimediaproject over en met het gehavende lichaam. Ik ben een VUB-collega van Jonathan Holslag. Ik ben niet altijd de grootste fan van zijn opinies in Knack, maar in 'Vecht voor je waardigheid' (Knack nr. 18) raakt hij zeer terecht een gevoelige zenuw. De wereld - ook de EU - houdt uitverkoop aan China, zonder erbij stil te staan wat er zal gebeuren als de koopjes voorbij zijn. De Grieken, uitgeperst en in de steek gelaten door de EU, hebben een grote en strategische haven verkocht, enkel en alleen voor het geld. Het is raar om daar Chinees en Grieks schrift naast elkaar te zien, maar er kan geen seconde worden getwijfeld over wie daar de scepter zwaait. Volvo, op sterven na dood, is inclusief alle indrukwekkende knowhow verkocht aan China en kent opeens een geweldige opleving en bloei. Tot alle kennis is geassimileerd en de Chinezen eindelijk zélf een behoorlijke auto kunnen bouwen? Intussen dreigt de Amerikaanse president Donald Trump met een handelsoorlog. Zou er een Chinees bestaan die dan níét heimelijk lacht? Als China morgen zijn aandeel in de Amerikaanse staatsschuld invordert, zijn de Verenigde Staten failliet en staat Trump met de broek op de enkels. Jonathan Holslag mag gerust wat kritische noten laten horen. Als het even tegenzit, worden critici over tien jaar zonder proces in de gevangenis gegooid. Ze kunnen daar Confucius lezen, en van Sun Tzu leren wat hun landgenoten beter niet hadden gedaan. Voor mij heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) volkomen gelijk met haar standpunt dat cannabis en de medicinale doeleinden ervan nog altijd illegaal zijn ('Overlevingscriminaliteit', Knack nr. 18). Het lijkt me ongeloofwaardig dat er geen alternatieven voor cannabisolie zouden bestaan, maar de drugslobby wendt alle middelen aan om haar slag thuis te halen - tot de genezing van hersentumoren toe. In 'De Israëlische lobby bestaat en is bijzonder actief, ook bij ons' (Knack nr. 18) beweert Ludo Abicht het volgende: 'Telkens als de moslims naar Europa kwamen, in het verleden, hebben we ze weggejaagd.' Hoezo, weggejaagd? Zij kwamen niet als toerist of als gastarbeider, maar telkens massaal op een voor Europa uiterst bedreigende veroveringstocht, waarbij hen gelukkig veelal (maar niet overal) een halt kon worden toegeroepen. Sommige landen op de Balkan en in Zuid-Europa dragen nog altijd de gevolgen van het feit dat moslims daar niet werden 'weggejaagd' maar die landen eeuwenlang hebben bezet en uitgebuit. De 'etnische zuivering' in 1948 is voor betwisting vatbaar, maar onomstreden is het feit dat, onmiddellijk na het uitroepen van de staat Israël op grond van VN-resolutie 181, troepen uit Arabische buurlanden Israël zijn binnengevallen en niet omgekeerd. Met als gevolg dat door de overwinning van het Israëlische leger (onverwacht) veel meer gebied werd ingepalmd dan door de VN was vastgelegd, waarna een groot deel van de Palestijnse bevolking op de vlucht sloeg. De thesis van historicus Ilan Pappé is gebaseerd op een 'door Israël vooraf geplande verdrijving van de Palestijnen'. Hoezo? Dit is een complex verhaal van oorzaak en gevolg - en van wederzijds onbegrip. Het gestook tegen regisseur Ken Loach past in een polemisch offensief van het Israëlische apartheidsregime en zijn verdedigers tegen elke politicus en elke bekende figuur die het aandurft om kritiek te hebben op de brutale bezetting van Palestina ('De duistere kant van Ken Loach', Knack nr. 17). In Groot-Brittannië ligt ook Labourleider Jeremy Corbyn al een jaar onder vuur omdat hij enkele antisemitische uitspraken zouden hebben gedaan. Israël voert al lang een internationale campagne om alle antizionisten te beschuldigen van antisemitisme, wat twee verschillende begrippen zijn. Als dat lukt, dan kan morgen niemand nog kritiek geven op de gruwelijke oorlogsmisdaden van de zionistische staat Israël, op straf van beschuldigd te worden van antisemitisme. Ik was verbijsterd toen ik in de rubriek 'Winnaar, verliezer, verrassing' (Knack nr. 17) Natalie Portman bij de verliezers zag staan. De joodse actrice weigerde een cultuurprijs van de Israëlische staat omdat ze het niet eens is met de manier waarop de Palestijnse bevolking behandeld wordt. De moed die zij daarbij opbrengt, zou haar net tot winnaar van de week moeten maken. En de staat Israël, die ook nog eens grondgebied bezet en het internationale recht met de voeten treedt, verdient de titel van verliezer. In 'Het onderwijs draagt de gevolgen van een veel te soft integratiebeleid' (Knack nr. 18) poneert Jacky Goris dit: 'Het basisidee van de vrijmetselarij is, letterlijk, verenigen wat anderszins gescheiden blijft.' Het zou een grote politieke fout zijn geen poging te doen om de huidige verdeeldheid in de wereld te overbruggen. Wat is het nut van de vrijmetselarij als dit basisidee geen ingang vindt in de politieke en economische doelstellingen van regeringen? Antwerpen heeft een van de grootste industriële chemieconcentraties in de wereld ('Lag de Belgische douane te slapen?', Knack nr. 18). Daarrond zitten verschillende grote en kleine exporteurs. De producent krijgt via een van hen een bestelling binnen, kent de bestemming en de eindafnemer, zet de etiketten op de verpakking en levert het product in de haven op de juiste kade, klaar voor verscheping. De exporteur ziet het product niet, hij verwerkt alleen de papierwinkel en de betalingen. Het is dus de producent die perfect weet aan wie of naar waar onder andere isopropanol geleverd mag worden, niet de kleine garnaal die gewoon zijn brood probeert te verdienen. Europarlementslid Marietje Schaake zou dat moeten weten, en zou naar de bron moeten kijken. Ik weet niet waarom Wouter Van Besien (Groen) zich zo druk maakt over de mobiliteit in Antwerpen. Waarschijnlijk is hij vergeten dat de groenen en aanverwanten zélf de oorzaak zijn van het mobiliteitsprobleem in de stad. Hij moet eens vragen aan Mieke Vogels, de gewezen voorzitster van Agalev, hoe enthousiast ze was over de Lange Wapper, de brug over de Schelde. Tot men enkele maanden later het fijnstof uitvond, en de brug in het water viel. Agalev nam een bocht van 180 graden. Nochtans was de bouw van de Lange Wapper noodzakelijk om Antwerpen te verlossen van het drukke verkeer, en de Ring eindelijk te verwezenlijken. In 'Als de bezetting van een buslijn te laag wordt, moeten we ingrijpen' (Knack nr. 16) poneert directeur-generaal Roger Kesteloot: 'We werken nu eenmaal met belastinggeld. Daar moet zuinig mee omgesprongen worden.' Dat geldt ook voor andere openbare diensten. Maar in de regio Brugge rijdt minstens één bus rond die jaarlijks 40.000 kilometer aflegt zonder reizigers! Zijn bestemming vermeldt altijd: 'Mijn collega pikt je op', 'Geen dienst' enzovoort. Ik ben ervan overtuigd dat er in heel Vlaanderen nog van die mysterieuze bestemmingen zijn, en dat mijn kilometerschatting minimaal is. Reginald Moreels was staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking in de regering Dehaene II voor CD&V en niet voor VLD ('Aan de Vistrap', Knack nr. 18). Onze excuses.