Sabena (1)
...

Sabena (1)Wat bij dit grootste economische drama in meer dan dertig jaar opvalt, is de haast misdadige lichtzinnigheid waarmee deze regering dit dossier behandeld heeft ('Geen vliegende start', Knack nr. 46). Bij de sluiting van de Limburgse steenkoolmijnen hadden de toenmalige regeringen lang bij voorhand een plan uitgewerkt om de sociale en economische gevolgen in de mate van het mogelijke op te vangen. Deze regering, die als hoofdaandeelhouder zeer goed op de hoogte was, bleef de werknemers van Sabena, de schuldeisers en de bevolking bewust (of uit onbekwaamheid) een rad voor de ogen draaien door te herhalen dat er geen vuiltje aan de lucht was. Premier Verhofstadt misleidt de eigen burgers, gedraagt zich als struikroverkapitalist door als hoofdaandeelhouder de schuld te laten oplopen tot 90 miljard frank (2,23 miljard euro), meer dan de bruto jaaromzet van Sabena. En hij zet niet alleen meer dan 12.000 werknemers (een veelvoud van Renault), maar ook de geldschieters voor schut, onder wie talrijke kleine toeleveringsbedrijfjes, met nog eens vele werknemers.Sabena is de eerste luchtvaartmaatschappij van de EU die failliet gaat, net op het ogenblik dat België het EU-voorzitterschap waarneemt! Verhofstadt heeft het imago van zijn land, dat al zwaar geschonden was door het eigengereide optreden van minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel, nog meer naar beneden gehaald.Paul Vingerhoets, Boechout.Sabena (2)Het faillissement van Sabena is mede het failliet van het 'Belgische' systeem. Eind jaren zeventig kwamen deskundigen al tot het besluit dat het enige reddingsmiddel voor Sabena de oprichting van een Beneluxmaatschappij, in samenwerking met het Nederlandse KLM, zou zijn. Maar de Franstaligen waren daartegen, dus kwam het er niet. Met alle gevolgen van dien. Jammer voor het personeel, maar daar liggen politici nu eenmaal niet wakker van.Paul Vingerhoets, Boechout.Gelijkaardige brief van Rik Marckx, Mechelen.Sabena (3)Ik ben aandeelhouder van een aantal bedrijven die vernoemd worden als kandidaat voor een mogelijke investering in een nieuw Sabena. Op zich heb ik daar niets tegen. Tenzij deze investering niet het gevolg is van een goed overwogen besluit op basis van rendement en mogelijkheid om winst te maken. En dat alles niet in de eerste plaats omdat dat bij wet het doel van een bedrijf moet zijn, maar ook omdat besluiten van een raad van bestuur aan de aandeelhouder een beeld moeten geven van gezond beheer ten behoeve van de leefbaarheid van het bedrijf, de werkzekerheid van werknemers en de vergoeding aan de aandeelhouders. Maar deze investering stoelt op 'vaderlandsliefde': dat aanvaard ik niet als sleutelargument om tot een investering te beslissen.Natuurlijk heb ik begrip voor de mensen die werkeloos worden door het Sabenadrama. Maar volgens mij is een investering op andere gronden dan rendement en continuïteit een bedrogscenario voor die mensen. De kans is immers levensgroot dat zij korte tijd na het huidige drama met een herhaling geconfronteerd worden omdat het nieuwe bedrijf niet op gezonde economische principes gebaseerd is. Bovendien is de kans dat dit nieuwe luchtvaartbedrijf het niet kan waarmaken sowieso al zeer groot. Sabena is immers maar de eerste in de lange rij van faillissementen in deze sector. Deze markt zal pas weer perspectieven bieden na een zware sanering. Daarbij zullen slechts enkele bedrijven overblijven, en daar zal een nieuwe DAT niet bij zijn. DAT is te weinig geprofileerd en is ingeburgerd in een nis die overlevingskansen biedt. Het startkapitaal is veel keren te klein om een zware en lange afvallingskoers te kunnen overleven.Ik ben dus, als gewoon burger maar ook als aandeelhouder, tegen een mogelijke investering in deze nieuwe maatschappij. Eén Sabenales waar ongezonde vermenging van politiek en economie tot een debacle leidde, is meer dan genoeg.Beter zou het zijn als een aantal bedrijven en financiers zouden werken aan een gezonde investering in een sector die wel mogelijkheden heeft en die kan helpen het werkloosheidsprobleem voor Sabenamensen echt en op lange termijn op te lossen. Zelfs Xeikon herkapitaliseren en Lernout & Hauspie heropstarten, zijn minder slechte investeringen dan het Nieuwe Sabena.Paul Vingerhoets, Boechout.Sabena (4)Als premier Verhofstadt 15,6 miljard frank (386,7 miljoen euro) uittrekt als sociale enveloppe voor 5100 ex-werknemers van Sabena, dan leert een eenvoudig rekensommetje dat iedereen gemiddeld de som van 3 miljoen frank (74.386 euro) ontvangt.Ik ken bedrijven waar de gedupeerden met veel minder naar huis gestuurd werden. In allerlei media getuigen dezer dagen ex-werknemers van Sabena dat zij met een karig inkomen verder zullen moeten leven. Hoe valt dat aan elkaar te knopen of is de waarheid nog iets anders?Paul Vingerhoets, Boechout.Zie ook het Forum op www.knack.beSabena (5)Als het scenario van Sabena een richtinggevend scenario is voor deze regering zal die andere verlieslatende maatschappij, de NMBS, mettertijd ook verdwijnen. Privatiseren maar, in het Verenigd Koninkrijk weten ze er alles van. De toekomst ziet er stralend uit.Paul Vingerhoets, Boechout.Zie ook het Forum op www.knack.beHomeopathieDe verhalen komen me bekend voor, de genezing met gewone geneeskunde geeft identieke resultaten ('Kippen in het parlement', Knack nr. 45). Wat me stoort, is dat Eric Vanden Eynde alle collegae die geen alternatieve geneeskunde beoefenen onder dezelfde noemer klasseert.De bijgeschoolde dierenartsen zijn zeker geen 'gewone winkeljuffrouwen'. Het is niet omdat dierenartsen preventieve geneesmiddelen voor onder meer vlooien en wormen verkopen dat ze alleen een handeltje drijven. Vlopreventie is niet de oorzaak van ziekten _ als we veralgemenen, zouden mensen die last hebben van teken en muggen dus ongezond zijn. Ook wij praten langdurig met onze klanten, meer dan twee tot drie patiënten per uur kunnen we niet aan. Dieren met specifieke problemen komen op afspraak, deze consulten duren vaak ook een uur per patiënt.Ik kan me tevens niet vinden in de redenering dat korrelvoeding minderwaardige voeding is. Korrelvoeding is veel hygiënischer en minder vatbaar voor besmetting dan rauw vlees. Er zijn in de handel voldoende goede voeders met anti-oxidantia, de levende structuur van de voeding doet volgens mij niet ter zake.Toen ik 23 jaar geleden afstudeerde, werd de gemiddelde kat of hond in mijn praktijk zelden ouder dan tien jaar, dankzij de kennis van geriatrie wordt die nu gemakkelijk vijftien of zestien jaar. De huisdieren van nu zijn dus wel gezonder dan vroeger, net zoals de gemiddelde levensverwachting van mensen is toegenomen.De opkomst van nieuwe virussen is niet alleen te wijten aan een verminderd immuunsysteem. Indien Vanden Eynde meer kennis van immunologie had, zou hij zich zo niet uitlaten. Ik kan desnoods ook beweren dat alle homeopaten meestal de eigenaar, de voeding, de omgeving, enzovoort de schuld geven van een ziekte bij hun dier in plaats van te bekennen dat ieder individu eigen genetisch materiaal heeft en daardoor immunologisch verschillend reageert op een bepaald virus, bacterie of allergeen. Dankzij de gewone geneeskunde kunnen nu dieren (mensen) overleven die vroeger moesten sterven.De hond is geëvolueerd van een dier dat gehouden werd voor de jacht (nutsdier) en als trekkracht tot een gezelschapsdier dat bij zijn eigenaars inwoont. Het dier wordt vertroeteld, soms iets te veel, maar die positieve band tussen het dier en de mens is goed voor beiden.Paul Vingerhoets, Boechout.NICC'Zelfs premier Guy Verhofstadt (VLD) raakte naar verluidt danig over zijn toeren, vooral toen duidelijk werd dat het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek waar de brief naartoe was gestuurd, niet in staat bleek om snel een sluitende analyse uit te voeren.' ('Er hangt wat in de lucht', Knack nr. 42) Dat maakt de volgende rechtzettingen noodzakelijk:[{bull}] Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, afgekort NICC, werd door het Brusselse parket voor de eerste keer gecontacteerd op vrijdagmiddag terwijl 'op woensdagavond bij de NAVO in Evere een eerste brief met een wit poeder arriveerde'.[{bull}] Omdat het NICC geen afdeling bacteriologie heeft (dus geen enkele bacterioloog in huis heeft en terzake ook niet is uitgerust), werd onmiddellijk het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) gecontacteerd en gepeild naar hun mogelijkheden, zonder bevredigend resultaat evenwel. Een werkleider van mijn departement is plichtmatig bijna de hele vrijdagnamiddag bezig geweest om ten slotte toch een deskundig laboratorium te vinden.[{bull}] Dat de premier 'danig over zijn toeren zou zijn geraakt', is weinig waarschijnlijk vermits onze voogdijminister, met name de minister van Justitie, perfect op de hoogte is van de operationele mogelijkheden van het NICC.[{bull}] Als de wetgevende machten dat wensen, zal het NICC elke forensische specialiteit uitbouwen die nuttig bevonden wordt in de strijd tegen de misdaad. Dit kan evenwel niet in een handomdraai en ook niet zonder een vlotte en permanente ondersteuning.Paul Vingerhoets, Boechout.VerkeerDe verkeersproblematiek waaraan miljoenen automobilisten zich dagelijks ergeren, zal nooit opgelost geraken zolang 'gezond verstand' niet opnieuw wordt ingevoerd in verkeersbeleid en -verslaggeving ('Anatomie van de file', Knack nr. 44). Dagelijks worden de automobilisten, van wie 99 procent, of vijf miljoen bestuurders, de weg niet opgaat met de bedoeling mensen te verwonden of te doden, geconfronteerd met een reeks verkeersmaatregelen die alle normen van het gezond verstand negeren en dus door de weggebruiker niet gerespecteerd worden.De lineair opgelegde snelheidsbeperkingen, ook in perioden van weinig of geen verkeer, de onverantwoorde verkeersdrempels (locatie en hoogte), de gevaarlijke inkrimping van vier- en drierijvakswegen tot wegen met respectievelijk twee- en één rijvak, zijn daar enkele schrijnende voorbeelden van. De automobilist ervaart dagelijks dat die en andere verkeersmaatregelen aan hem worden opgedrongen door politici die de hele verkeersproblematiek misbruiken om zich in de kijker te kunnen werken: verkeer is een mediatiek en demagogisch onderwerp. De 1400 jaarlijkse verkeersdoden worden misbruikt om hun imago en dat van hun partij op te krikken en de aandacht van de burger af te leiden van de echte verkeersoplossingen en van de andere maatschappelijke problemen.Om de files te helpen oplossen, zijn andere maatregelen nodig dan de demagogie van een aantal ministers en groene partijen. Een sensibiliseringscampagne voor alle weggebruikers, ook de fietsers en voetgangers, de terugkeer naar het gezond verstand in de verkeersreglementering, de efficiënte uitbouw van betaalbaar openbaar vervoer, en de nodige infrastructuurwerken op het vlak van gewone wegen, spoor- en waterwegen zullen op middellange termijn een aanzienlijke bijdrage leveren aan de oplossing van de files en de verkeersproblematiek. Paul Vingerhoets, Boechout.