Afghanistan (1)
...

Afghanistan (1)Afghanistan, een land met 26 miljoen inwoners van wie de meesten in armoede leven en enkel bezig zijn om elke dag opnieuw te proberen overleven. Amerika, het rijkste en machtigste land in de wereld, beschikt over een enorm arsenaal van wapens, enkel gemaakt om mensen en landen te vernietigen.Amerika bombardeert Afghanistan. Als je daar even bij stilstaat, zonder politiek of religie een rol te laten spelen, kun je toch maar tot één conclusie komen: dit is complete waanzin.De mensen in Afghanistan leven al jaren zonder enig uitzicht op een beter leven voor hen, hun kinderen, familie, buren, vrienden en medeburgers.Er is natuurlijk een probleem, maar de oplossingen die we verzinnen, zijn waanzinnig. Natuurlijk is bombarderen de eenvoudigste oplossing. Wapens zijn er in overvloed, ze worden gebruikt voor de vernietiging van 'mensen' en hun schaarse 'middelen' die ze zo nodig hebben om te proberen zelfstandig te overleven.Ze zullen jarenlang van buitenlandse hulp afhankelijk blijven. Nu krijgen ze voedsel, straks worden ze weer vergeten.Marijke Welvaert, Berchem.Afghanistan (2)De aanslag op het WTC is volgens de Amerikanen zelf een terroristische daad. Dat wil volgens mij zeggen dat, zoals het een rechtsstaat betaamt, de daders zich voor een rechtscollege moeten verantwoorden. Antwoord van de Amerikanen: bombardementen. Dat is dus wat de Amerikanen propageren: neem het recht in eigen hand.Alle landen scharen zich achter de Verenigde Staten. Ik wist niet dat dat zo vanzelfsprekend was voor een 'terroristische daad'. Kent de wereld de Bende van Nijvel? Bemoeit België zich met de drugskartels in Midden-Amerika?Opnieuw feiten: Amerika bombardeert een soeverein land. Als de staatshoofden consequent zijn en de internationale verdragen respecteren, moeten ze zich in aller ijl achter Afghanistan scharen wegens een aanval op een onafhankelijk land. Waar zit die solidariteit die de VN belichamen? Daaruit volgt natuurlijk ook dat president Bush wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Den Haag berecht zal worden.Marijke Welvaert, Berchem.Afghanistan (3)Niemand kan ontkennen dat de lakse houding van Amerika tegenover het probleem Palestina-Israël het ontstaan van terrorisme in de hand gewerkt heeft. Had Amerika een rechtlijnige houding aangenomen, dan was het niet zover gekomen.Marijke Welvaert, Berchem.Afghanistan (4)Telkens wanneer ik woordvoerders van Artsen Zonder Grenzen hoor, heb ik flashbacks over Srebrenica in maart 1993, waar een jeep met een team van AzG met ons mee de enclave binnendrong ondanks enorme tegenwerking van de Bosnisch-Servische nationalisten. Vele mensen zullen zich misschien de gijzeling van generaal Morillon herinneren, maar niet weten dat daar ook verschillende Belgen bij waren, onder wie ondergetekende.AzG was toen als eerste weer weg uit de enclave, met achterlating van een jeep, omdat die zogezegd als ziekenwagen zou dienen voor de Bosnische strijders in de enclave. De dag erna werden met deze jeep mortierbommen en kleine munitie vervoerd. AzG werd niet meer gezien.Geen van zijn vertegenwoordigers bleef om eens een voedseldropping te zien boven een enclave, maar wij waren er wél. Wij wisten door radiocontact waar en wanneer de vliegtuigen kwamen, en wij hoorden of zagen de C-130's nauwelijks, omdat ze zo hoog en zonder navigatielichten vlogen. Wij waren verbaasd dat de dropping inderdaad in de vallei terechtkwam, waar wij hem gevraagd hadden. Ondertussen zijn de technieken verbeterd _ toen gebruikte men nog palletten aan parachutes _ en ik twijfel er niet aan dat de hulp belandt waar men die wil hebben.De aanwezigheid van Special Forces in Afghanistan kan onmogelijk worden toegegeven door de verschillende landen die aan deze operatie deelnemen. Maar dat ze er zijn, is een feit en dat zij aan 'targeting' doen, is zeker _ dit is niet alleen targeting van uit te schakelen doelen, maar ook van te ondersteunen doelen zoals groepen vluchtelingen.Ik vind de schaamteloosheid waarmee AzG zich een monopolie van betweterige wereldverbeteraar aanmeet walgelijk. Als het gevaarlijk wordt, kruipen ze onder de paraplu van het dichtstbijzijnde troepenonderdeel van de VN. Maar als het er echt op aankomt, laten ze iedereen in de steek en doen ze humanitair werk als misplaatst af.Marijke Welvaert, Berchem.Afghanistan (5)Sinds de aanslag van 11 september kregen we van sommige Belgen echte scheldtirades te horen. Ik zou toch graag opmerken dat er niet enkel Bin-Ladenfundamentalisten 'bij ons' zijn ('Een vinger achter het web', Knack nr. 41), maar ook fanatieke katholieke extremisten. Aan de UCL heeft Opus Dei een onvoorstelbaar grote invloed. Ook die organisatie heeft een netwerk over de hele wereld. Niet gewelddadig, maar uiterst gesofisticeerd verzet de organisatie zich tegen de democratische principes. Net als de Taliban onderdrukt ze vrouwen. Ze baseert zich op financiële netwerken, die niemand kan ontraadselen. Een deel van hun geld komt van hoge ambtenaren in België en de EU. Die katholieke versie van al-Qaeda is onder ons en wordt door ons betaald. Het religieuze fanatisme bestaat hier ook.Marijke Welvaert, Berchem.Big Brother (1)Evenmin als Carl Decaluwé hang ik de moraalridder uit, maar het wordt tijd dat er reactie uit politieke kring komt. Ik hoor ook bij het voyeuristische publiek en dat heeft 'Big Brother' bewezen: dat er in ons allen een voyeur schuilt.Maar ik heb wel iets tegen de beelden die ongecensureerd rechtstreeks in de huiskamer worden gebombardeerd. Herman Bral beweert dat deze beelden niet provocerend zijn ('Pro & Contra', Knack nr. 41), ik kan zelfs de repliek voorspellen: 'draai de knop om'. Maar beseffen deze heren dan niet dat veel jonge fans op dat vroege uur aan de buis plakken en dat hun ouders deze perversiteit niet konden voorspellen?Op termijn vergiftigt dit mediavoer het brein van onze jongeren. De fundamentalisten worden met de vinger gewezen, maar zijn zij ook niet het product van een langzame hersenspoeling? Ouders, opvoeders, politici: doe iets.Marijke Welvaert, Berchem.Big Brother (2)De controverse over de erotische beelden in 'Big Brother' doet terugdenken aan het boek 'Geschiedenis van het seksuele probleem' (1968) van de Gentse seksuoloog J. van Ussel die vertrok van de vaststelling dat de seksualiteit in onze cultuur als problematisch wordt ervaren.Je had kunnen verwachten dat na de zogenaamde seksuele revolutie dat problematische karakter wat gemilderd zou zijn, maar blijkbaar levert het minste wat met seks te maken heeft nog altijd voldoende conflictstof op om bepaalde geesten in staat van alarm te brengen.Daardoor wordt de aandacht afgeleid van datgene wat ons het meest zou moeten ergeren: de bodemloze stompzinnigheid van dit programma en het concept op zich. Dat concept verwijst tot in zijn naam naar een boek dat ons wou waarschuwen voor een totalitair staatsbestel waarin elke burger voortdurend door de machthebber(s) in het oog wordt gehouden. Orwell was niet aan het raaskallen toen hij dat boek schreef: onder meer de DDR met zijn Stasi en verklikkers bewees dat '1984' meer was dan een vrijblijvend SF-verhaal. En met de aanleg van databanken, de computerisering van persoonlijke informatie, worden wij er ook in ons democratische bestel aan herinnerd dat privacy geen voorgoed verworven recht is.Dat het programma 'Big Brother' van deze bedreiging een spelletje maakt, inderdaad inspelend op lage impulsen als voyeurisme, is zijn ware perversie: dat zou ons moeten choqueren, veel meer dan het exhibitionisme van enkele malloten die op een carrière als playbacker of lintjesknipper hopen.Marijke Welvaert, Berchem.SabenaHet is overduidelijk dat maar één scenario levensvatbaar is: Sabena 'oude stijl' opdoeken en een herstart met een nieuwe (van alle lasten uit het verleden verloste) luchtvaartmaatschappij. Air Belgium lijkt me de gedroomde naam ('Sabena's blunderboek', Knack nr. 41). Maximum 4000 personeelsleden, een afgeslankt programma met sterke focus op Europa en mogelijk een paar Afrikaanse bestemmingen (Sabena's topknowhow).Dat dit zware gevolgen zal hebben voor het personeelsbestand van 12.000 medewerkers is nogal wiedes. Met het oog op de zware verantwoordelijkheden van de meerderheidsaandeelhouder, de Belgische staat, kan men dit personeel niet zomaar op de keien gooien. Een behoorlijke afvloeiingsregeling moet kunnen. Maar indien men de nieuwe maatschappij slaagkansen wil geven, moet men absoluut vermijden dit nieuwe bedrijf van bij de start met onnodige kosten op te zadelen.In zo'n scenario zal men makkelijk investeerders vinden. Vergeet niet dat Brussels Airport voor meer dan 20 miljoen reizigers staat. Een regionale luchtvaartmaatschappij heeft dus kansen en winstmogelijkheden.Marijke Welvaert, Berchem.BookerIn tegenstelling tot wat u beweert, werd 'The Moor's Last Sigh' van Salman Rushdie in 1995 op de shortlist geplaatst. Alsof de duivel ermee gemoeid is ('Vaste waarde of jonge hond', Knack nr. 41).Marijke Welvaert, Berchem.VoetbalAl bij al is het geen slechte zaak dat België zich nog niet gekwalificeerd heeft voor het WK voetbal 2002 en twee barragewedstrijden moet spelen ('Het is ver varen naar Japan', Knack nr. 40). Zo hebben we als lezer nog recht op twee voorbeschouwingen van Koen Meulenaere. Ik kijk er al naar uit.Marijke Welvaert, Berchem.KruiswoordraadselIk stel vast dat Pluizer nogal breeddenkend is in het formuleren van opgaven en de oplossingen daarvan. In het kruiswoordraadsel nummer 405 (Knack nr. 38) wordt als opgave gezet: lafbek. De oplossing zou zijn: papkind. Zoeken we dat op in Van Dale, dan klopt dat niet.Idem in nummer 406 (Knack nr. 39). Opgave: de Russische bureaucratie, oplossing: nomenklatoera. Maar daarvoor geeft Van Dale: de communistische bureaucratie. Is het niet zo dat er in de huidige omstandigheden een groot verschil is tussen 'Russisch' en 'communistisch'?Marijke Welvaert, Berchem.StatiegeldMinister Dua wil statiegeld op blikjes: goed zo ('Pro & Contra', Knack nr. 40). Alleen: waarom moest dit zo lang duren? Op onze nationale luchthaven is er geen enkel beleid om blikjes te recycleren. Duizenden blikjes komen elke dag tussen het gewone huisvuil terecht en niemand doet er wat aan. De kleine verbruiker doet zijn best, de grote verbruiker hoeft niets te doen?Marijke Welvaert, Berchem.CongoCobra's, oppositieleider Nguesso, een Kongo: welke lezer kan dit plaatsen ('Tout le monde est bombé-oh', Knack nr. 37)? Het verhaal mist duiding en Lieve Joris vindt het niet nodig om dit even te kaderen binnen de nakende presidentsverkiezingen in Congo-Brazzaville. Er zit ook weinig vaart in het langgerekte verhaal, wel staan Joris zelf en haar notitieboekjes centraal.Zwart Afrika is een andere realiteit waarbinnen andere systemen en denkpatronen functioneren en elke realiteit kan vanuit zoveel gezichtspunten worden belicht. Maar Lieve Joris neemt geen afstand van haar eigen culturele waarden, normen en denkpatronen. Mede daardoor geven haar reisboeken een erg eenzijdig beeld van de landen waardoor ze reist.Over Congo, een land verscheurd door een oorlog die zowat tien Afrikaanse landen meesleept en sinds augustus 1998 meer dan drie miljoen Congolezen het leven kostte. Aan een ooggetuigenverslag met duiding en informatie had Vlaanderen meer gehad.Marijke Welvaert, Berchem.