WTC (1)
...

WTC (1)In 'Op de trap van het WTC' ('Van de redactie', Knack nr. 39) valt Hubert van Humbeeck de financiële markten aan omdat ze naar aanleiding van de heropening van de beurs in Wall Street geen gehoor gaven aan de vraag van de Amerikaanse minister van Financiën Paul O'Neill en de koersen als een baksteen lieten vallen. Deze blijk van onafhankelijkheid van de financiële wereld zou ons echter moeten geruststellen. De vrije markt blijft zich immers gedragen als een vrije markt, onafhankelijk van politieke invloed. Een beter antwoord op de terreur kan het vrije Westen niet vinden. Terwijl de Amerikaanse politici elkaar bovendien tegenspreken, hielden de financiële markten het hoofd koel en handelden ze zo rationeel als mogelijk onder de omstandigheden. Als Amerika in oorlog is, moeten de beurskoersen een stuk lager, wat dan ook gebeurde. Als de financiële markten naar de politiek moeten luisteren, rijst de vraag of een instelling als het IMF nog onafhankelijke prognoses over de wereldeconomie mag publiceren? Gelukkig deed het IMF dat in de laatste week van september en het wees er impliciet op dat de aanslagen op het WTC geen zware impact op de wereldeconomie hoeven te hebben. Veel belangrijker voor de wereldeconomie zou zijn welke vorm de represailles van de VS zouden aannemen en of deze represailles op zich weer aanleiding zouden geven tot een spiraal van geweld. Onmiskenbaar een belangrijke overweging van de onafhankelijke financiële sector ten aanzien van de Amerikaanse president! De financiële markten hebben belang bij vrede. Wat wil de president? Gelukkig behoudt de financiële wereld haar onafhankelijkheid ten opzichte van de politiek op een ogenblik dat zelfs journalisten het nut ervan niet meer zien.Jan Hellinckx, ex?leraar Latijn?Grieks, Antwerpen.WTC (2)De slachtoffers zijn nog niet begraven of onze linkse intellectuelen overtreffen zich in hun beschuldigende geestdrift tegen de Verenigde Staten ('Naar de letter of naar de geest' en 'De adem van haat en verzet', Knack nr. 39). Wat kan deze afkeer tegen de VS verklaren als het gaat om landen die zij vijftig jaar geleden uit de kloof heeft gehaald?Hebben deze aanslagen de vrijheid van de volkeren bevorderd? De gelijkheid tussen de naties? De broederschap van godsdiensten? Neen, zij hebben de moeilijke vooruitgang van de mensheid naar idealen en waarden, die wij in het Westen en elders delen en verdedigen, achteruitgezet.De aanklagers van de VS moeten zich afvragen hoe de terroristen en de staten die hen bijstaan met deze waarden omgaan. Het is lasterlijk jegens de derdewereldlanden om de Bin Ladens van deze wereld als de verdedigers van hun belangen af te schilderen.Waarom verenigen de verschillende stromingen van de gematigde islam zich niet om een fatwa uit te spreken tegen fundamentalistisch geweld en om vrede en verdraagzaamheid aan te bevelen?Wat terrorisme karakteriseert en daarom ook onaanvaardbaar maakt, is dat het bewust non-combattanten als doelwit neemt. Oorlogvoerenden moeten onschuldige bevolkingen sparen. Uiteraard is het niet uitgesloten dat er in de klassieke oorlogsvoering ook burgers worden gedood, maar nooit vrijwillig. Wel als slachtoffers van een militaire actie die een strategisch objectief nastreeft. Terroristen bekommeren zich, per definitie, niet om deze onderscheiding.Doelwit en niet oorzaak houdt terrorisme en oorlogsvoering uit elkaar. Geen enkel belang wordt gediend noch verdedigd door misdaden van dit type. De oorzaak van het terrorisme mag dus niet in aanmerking worden genomen.Wat de strijd van de derdewereldlanden tegen de heerschappij van het Westen betreft, hoe gegrond die ook blijkt te zijn: er zijn andere middelen beschikbaar dan blinde terreur. De enige landen die zich in de jongste decennia hebben ontwikkeld, zijn de derdewereldlanden met vrije-markteconomie die zich bij de wereldhandel hebben geïntegreerd. Alle andere werden armer, kenden hongersnood en brachten dictators aan de macht.De terroristen zijn geen armoedzaaiers uit de straten van Kabul, Khartoum of Bagdad. Ze zijn afkomstig uit welgestelde kringen, hebben aan Europese en Amerikaanse universiteiten gestudeerd. Zij hebben genoten van het beste wat onze maatschappij te bieden had aan vrijheid, verdraagzaamheid en opvoeding.Zonder deze inherente onmenselijkheid wordt een terreuraanslag herleid tot een politieke actie, gemotiveerd door uw diverse en elkaar tegensprekende interpretaties.Dat de aanslag nog niet werd opgeëist, doet een diepe kennis van onze samenleving vermoeden. Wie de terreur een kader biedt, eist de aanslag zelf op. Wilden de daders een gewelddadige reactie provoceren of is het hen gelukt om binnen onze democratieën stemmen te vinden om hun barbaarse daden te interpreteren?Laat ons maar hopen dat degenen die nu verdedigd worden _ alleen al door hun acties niet radicaal te veroordelen _ niet dezelfden zijn die in de toekomst gelijksoortige aanslagen plegen in onze steden en wijken. Maar wellicht zal iedereen dan beseffen dat de verdedigers door de islamisten al lang als Amerikanen worden beschouwd.Jan Hellinckx, ex?leraar Latijn?Grieks, Antwerpen.WTC (3)De rook was nog niet opgetrokken, of we moesten begrip tonen voor de frustratie van de Arabische wereld. De frustratie van de Palestijnen is heel goed te begrijpen. Meer dan vijftig jaar na de eerste van vier oorlogen zit een groot deel van hen in kampen, verstoken van de meest elementaire rechten. Dat die kampen zich in Arabische staten bevinden, waar dezelfde taal wordt gesproken en dezelfde godsdienst wordt beleden, schijnt hen niet te helpen. Gedurende die vijftig jaar kregen ze van hun steenrijke Arabische broeders alleen wapens, springstoffen en opleidingskampen.Wij moeten nu hun frustraties wegnemen. Hoe? Door de joden in zee te drijven? Met minder zijn ze niet tevreden.Jan Hellinckx, ex?leraar Latijn?Grieks, Antwerpen.WTC (4)Zoeken we nog de reden van bestaan van het internationale terrorisme? Zoeken we nog naar de voedingsbodem voor de diepgewortelde haat tussen Oost en West, tussen Zuid en Noord? Hoeveel mensen, regio's en hele staten kunnen we laten opbloeien en ontplooien met de financiële middelen die tegen de komende militaire operatie van de VS aangegooid zullen worden?Ben ik nu een terrorist ? Neen, en ik ben ook niet van plan het te worden. Ik ben veeleer een realist: ik vraag me heel gewoon af hoe lang het nog zal duren voor de hele zaak uit elkaar spat.Wat ik ondertussen wel geleerd heb, is dat we niet moeten rekenen op drie sekten die onomstotelijk bewezen hebben geen toegevoegde waarde te kunnen aanreiken bij het oplossen van de wereldproblemen, te weten:- de religieuze leiders, hun doelstelling is immers macht.- de bedrijfsleiders en aandeelhouders, hun doelstelling is immers geld.- de politieke leiders, hun doelstelling is immers zichzelf.Voor elk rechtgeaard mens staan deze doelstellingen diametraal tegenover deze van de gebrek-aan-alles-lijders die op onze wereldbol verblijven.Ben ik dan de enige die zich zorgen maakt en deze vragen stelt? Hopelijk niet.Jan Hellinckx, ex?leraar Latijn?Grieks, Antwerpen.WTC (5)De internationale gemeenschap kan de daders opsporen en straffen via internationale rechtsregels, maar velen vergeten dat uitgerekend de VS weigeren een internationaal hof van oorlogsmisdaden te erkennen. De regering-Bush heeft zelfs een wet aangenomen waarbij het mogelijk wordt om Amerikanen die vastzitten wegens oorlogsmisdaden met geweld te bevrijden.In plaats van de VS blindelings in hun wraakactie te volgen ('Europa kent zijn plaats', Knack nr. 39), zouden de Europese regeringen de VS beter oproepen zelf de internationale rechtsregels na te leven.Jan Hellinckx, ex?leraar Latijn?Grieks, Antwerpen.NieuwpoortNieuwpoort is niet de enige jachthaven waar iets misloopt ('De wind in de zeilen', Knack nr. 35 en 'Het laatste woord', Knack nr. 38). In Blankenberge beslist de voorzitter van de plaatselijke jachtclub over het al dan niet toekennen van een ligplaats. Hij is ook handelaar in elektronica voor jachten. Op de landtong tussen de havenkommen heeft diezelfde club een clubhuis neergepoot. Normaal zou de landtong vrij van bebouwing gebleven zijn, maar omdat het hier over een clubhuis ging met sanitaire voorzieningen voor de jachthaven en een lokaal voor een zeilschool heeft die club een bouwvergunning gekregen. De zeilschool werd opgedoekt voor de bouw begon en het clubhuis wordt als een gewoon café-restaurant uitgebaat en doet zo door zijn unieke ligging de plaatselijke horeca zware concurrentie aan.De haven wordt ernstig vervuild door de lozingen van de stadsrioleringen. Daardoor is het slib zodanig vervuild dat de verwijdering ervan nu een grote meerkost meebrengt. Desalniettemin heeft men beslist om de haven uit te breiden alvorens dat probleem opgelost is, zodat men binnenkort met een nog grotere hoeveelheid vervuild slib zal zitten. Begrijpe wie begrijpen kan.Jan Hellinckx, ex?leraar Latijn?Grieks, Antwerpen.VerkeerdWas Paul Ooghe niet de laatste oudstrijder van de Eérste in plaats van de Tweede Wereldoorlog? (Uit het nieuws, Knack nr. 38)Jan Hellinckx, ex?leraar Latijn?Grieks, Antwerpen.Big BrotherDoor zich publiek te profileren als dé Marokkaan met politieke ambities heeft Bachir Boumaaza het voor zichzelf en de Vlamingen onmogelijk gemaakt. Dat dergelijke mensen bij Agalev onderdak vinden, is niet verwonderlijk. Zijn aanduiding en politieke profilering in het BB-huis is dan ook een stunt uit extreem-linkse hoek in de hoop bij volgende verkiezingen meer Agalevstemmen aan te trekken.De kijkers hadden dat door en hebben hem daarom weggestuurd en niet uit racistische overwegingen ('Die bruine', Knack nr. 37).Als het Vlaams Blok volgende keer opnieuw wint, kan dat weer als een reactie van racistisch Vlaanderen uitgelegd worden.Jan Hellinckx, ex?leraar Latijn?Grieks, Antwerpen.BridgeIn de Bridgerubriek (Knack nr. 38) worden de vier handen van een bridgegift vermeld, waarbij na een Muidenberg opening van de westgever Zuid in een vierschoppencontract eindigt, en waarbij de trouwe lezers gevraagd wordt 'zelf een keertje te proberen (het probleem) op te lossen'.Die zullen urenlang zoet gehouden worden met het zoeken naar de onmogelijke oplossing. Oost-West maken immers vier zekere slagen: hartenaas, klaveraas, troefvrouw en minstens één ruitenslag.Daarom een goede raad aan zowel de beginnende speler als de bridge-expert: tel altijd eerst de kaarten! Dan zal je bemerken dat in bovenvermeld bridgeprobleem Oost 14 kaarten heeft en er liefst vijf azen in het spel zijn.Jan Hellinckx, ex?leraar Latijn?Grieks, Antwerpen.DrugsIn 'Pro & Contra' (Knack nr. 37) wijst Mireille Vergucht op verslaving aan cannabis. Je kan inderdaad afhankelijk worden van cannabis, maar verslaafd? Het gedrag dat zij beschrijft, lijkt mij meer een gevolg van psychische en/of sociale problemen dan van cannabisgebruik.Cannabis zal inderdaad geestelijke problemen versterken. Mensen met problemen moeten eenvoudigweg geen enkel bewustzijnsveranderend middel gebruiken. Geen enkele cannabisgebruiker hoeft 'ontwenningsverschijnselen' te krijgen. Het gebruik ervan is zo verspreid dat iedereen wel iemand met cannabis op zak kent.Jan Hellinckx, ex?leraar Latijn?Grieks, Antwerpen.Klassieke talenEen ex-leraar Latijn-Grieks zou moeten weten dat het niet ethymologie is, maar etymologie ('Het laatste woord', Knack nr. 37). 'Etumos', het Grieks voor 'waar', heeft een tau. Misschien toch wat meer dan twee uur Grieks in de laatste twee jaar?Jan Hellinckx, ex?leraar Latijn?Grieks, Antwerpen.