Avontuurlijke sporten
...

Avontuurlijke sportenHet klopt dat de natuur in de Ardennen steeds vaker afgesloten wordt (Knack nr. 31, 'Bambi wordt Rambo'). Dat heeft alles te maken met de grove en ongedisciplineerde manier waarop de deelnemers aan avontuurlijke sporten al te vaak met de natuur omgaan. Ik heb de afgelopen jaren bijzonder weinig inspanningen gezien van de organisatoren van deze sporten om hun klanten enig respect voor de plaatselijke bevolking en de natuur te laten opbrengen. Indien de organisatoren er zelf niet in slagen enige discipline op te leggen, kan de overheid niet anders dan ingrijpen. Het is zoals gewoonlijk erg jammer dat diegenen die geen fouten begaan mee de rekening betalen. In de lange toeristische traditie van de Ardennen is de natuur nooit op dergelijke wijze onder druk komen te staan, al was het maar omdat de activiteiten niet massaal georganiseerd waren. Sinds echter de avontuurlijke sporten een groot percentage van de toeristische activiteiten uitmaken, is bescherming dringend nodig geworden. Vijftig mountainbikers of quads veroorzaken nu eenmaal een veel grotere ravage dan vijftig wandelaars. Wie de regio kent, is met grote regelmaat getuige van de aanvoer vanuit Vlaanderen en vooral Nederland van vrachtwagens vol kajaks, mountainbikes en quads. Het is moeilijk om daarvoor een evenwicht te blijven vinden. Er is nu eenmaal een grens aan wat de natuur en de bevolking kunnen verdragen.AntwerpenHet was te voorspellen dat het experiment met een veiligheidsschepen niet echt een succes zou zijn: niet in Antwerpen en niet in andere steden en gemeenten (Knack nr. 32, 'Bazaar in 't Stad'). Zelfs de VLD had er, toen zij dat schepenambt opeiste, nog niet over nagedacht wat die dan wel zou moeten doen. Toch staat of valt een coalitie niet met een schepen van Integrale Veiligheidszorg. Ik vind het dan ook jammer dat met het mislukken van de veiligheidsschepen, het volledige Antwerpse schepencollege met de grond gelijkgemaakt wordt, na amper iets meer dan een half jaar. Als men de kwaliteiten van het huidige college objectief vergelijkt met die van het vorige, kan men toch niet anders dan concluderen dat Antwerpen nu veel beter af is. Een paar SP-clowns van de oude stempel en een einzelgänger als CVP'er Wellens zijn verdwenen en in plaats daarvan kwamen mensen als Marc Van Peel, Kathy Lindekens en Tuur Van Wallendael. Mensen die men toch geen kwaliteiten kan ontzeggen. Wat me tevens verbaasde, was uw mening dat de groene inbreng in het huidige bestuur zwakker is dan ooit. Agalev heeft in het huidige college twee schepenen die elkaar goed aanvullen: Erwin Pairon wordt door alle partijen gewaardeerd voor zijn werklust, dossierkennis en diplomatieke eigenschappen. Zijn inbreng in de besparingsronde was mogelijk nog groter dan van de, eveneens nieuwe, schepen van Financiën Bungeneers. De andere groene schepen is een verademing in het al te duffe stadhuis. Er werd toch steeds geroepen dat er iets aan het imago van het stadsbestuur moest gebeuren. Welnu, dat zal dan toch van mensen als de jonge Chantal Pauwels moeten komen. De Antwerpenaren mogen dan zagers zijn, de pers brengt ook nog steeds liever (ongenuanceerd) slecht nieuws dan hoopvolle boodschappen. Zij heeft deze coalitie nooit enige kans gegeven om zich te bewijzen. Ook de media hebben blijkbaar vergeten conclusies te trekken uit de zwarte zondagen en hun rol daarin.Kristien Hemmerechts (1)Als collega van Kristien Hemmerechts, een dame die ik zeer waardeer, kan ik vrijwel volledig instemmen met wat zij over schrijven en schrijvers vertelt in het interview in Knack nr. 33 ('Ik was mijn tijd tien jaar vooruit'). Maar dan komt het oude verhaal van de blinden, de gehandicapte en de neger op de proppen. Natuurlijk moet je hen eerst en uitsluitend als mens zien en hen politiek correct behandelen. Maar wat is er nu verkeerd aan het woord 'neger', dat niet van 'nigger' maar van 'negro' (negroïde) komt? African/American lijkt me nogal onbruikbaar en 'zwarte' is ook niet erg duidelijk. En waarom een blinde uit een raar soort 'respect' voortaan een'visueel gehandicapte' noemen? In het land der visueel gehandicapten is eenoog koning? Dat is toch belachelijk en een soort verkleutering van het Nederlands, waarin ook nog de volgende volksgroepen voortdurend beledigd worden: roken als een Turk, gierig als een jood, dronken als een Zwitser...De nieuwe vrouw (1)In 'Madame est servie' (Knack nr. 33) lees ik 'vrouwen weten niet wat ze willen' en 'vrouwen willen beschermd worden en kunnen kiezen en alle vrijheden hebben'. Voor mij betekent een bevrijde vrouw zijn: de vrijheid om je eigen bewuste keuze te maken. Zelf heb ik ervoor gekozen om halftijds te werken: zo kan ik zelf mijn twee kinderen opvangen. Ik kook graag. Niet om 'zijn eten klaar te maken', maar omdat we er samen van kunnen genieten. Als ik sexy kledij draag, is het omdat ik het leuk vind om eens een dagje zo rond te lopen, en verder zijn daar geen bijbedoelingen mee gemoeid. Een laatste bedenking: alleen dankzij een man besef je welke vrijheden je hebt. Laat de mannen nu nog maar een beetje mee-evolueren. Een handige tip voor hen: leer luisteren en communiceren.De nieuwe vrouw (2)De femibijdrage van Ann Peuteman laat de tegenstrijdigheden zien van wat vrouwen nu (zouden) wensen. Al bij al weinig vleiend: het ideaalbeeld is nu een hoer met een grote en vuile bek. Wat een vooruitgang! Waarom zouden meisjes en vrouwen respect vragen als ze dat zelf niet kunnen opbrengen? Kristien Hemmerechts beweert alles te danken te hebben aan het feminisme. Tenzij dan kinderen aan haar man, mediabekendheid (het andere woord vermijd ik) aan haar vader en de reeds vergeten Herman de Coninck etc. Mijn dochter heeft ooit les gevolgd bij haar en was beschaamd in haar plaats. Arme 'katholieke' universiteit die een stripper moet inhuren als concurrentie tegen de VUB.Matthias StormeProf. Dr. Matthias Storme houdt in zijn lezersbrief (Knack nr. 34) een korte maar krachtige apologie van het tijdschrift 'Secessie'. Hij refereert daarbij ook aan zijn collega Raoul Van Caeneghem, bij mijn weten een onversneden liberaal. De ontleding van de hoogleraar houdt evenwel totaal geen steek: het gros van de Vlamingen heeft geen boodschap aan de afscheiding van België en de aansluiting bij Nederland, waarbij het Groot-Boergondische denkspoor inmiddels naar de annalen werd verwezen. Wat betreft de secessie: veeleer dan zoals De Croo in voorkomend geval naar het Walenland te verhuizen, sta ik over deze materie een referendum voor. De believers zullen zeer verwonderd opkijken hoe bekaaid ze eruit komen. Zoals men bij de volgende verkiezingen ook verwonderd zal zijn over het stemmenaantal van Luc Van den Bossche, die vanuit zijn ziekbed aantoont dat een sigaar ook voor een zieke deugd kan doen en dat de overgrote meerderheid van de bevolking lak heeft aan de vele verbodsbepalingen die ons via de acties van minderheden door de strot worden geramd.StatistiekenHet artikel 'Statistieken en leugens' (Knack nr. 34, 'Geld en Werk') wil de vloer aanvegen met het onderzoek van David Evans, maar volgens mij zijn z'n conclusies juist. Of de Wereldhandelsorganisatie dat nu graag heeft of niet, blijkbaar kan Marokko voor 1 frank een efficiëntere dienstverlening in de medische verzorging verschaffen dan België. Het is niet omdat men arm is, dat men niet efficiënt kan werken. Dat daardoor het totale plaatje minder goed uitvalt, is alleen te wijten aan het feit dat Marokko minder geld heeft dan België. Natuurlijk is de medische verzorging in België niet efficiënt. Met overbodige onderzoeken, radiografieën, medicijnen enzovoort die niets aan de kwaliteit toevoegen, maar wel heel veel kosten. Minister Frank Vandenbroucke heeft gelijk als hij liever wat geld aan de werkpaarden van de verzorging wil geven dan de belangen van de farmaceutische concerns te dienen. Ik wens hem veel succes, maar hij zal het moeilijk hebben.IJzerbedevaartTegen het te verwachten democratisch pluralisme van een jonge lekennatie in, joeg de CVP het puur katholieke symbool van het AVV-VVK-kruis boven de IJzervlakte door onze strot (Knack nr. 34, 'Gekibbel over vrede'), en herinnerde ons eraan dat haar zuil veel onschuldigen naar het Oostfront verscheepte. Ook hierdoor keerde de verzoeningsgezindheid van de naoorlogse generaties om.PensioenenDit is de tweede keer dat de liberalen de kleine burger een hak zetten (Knack nr. 34, 'Bijverdienen boven 65'). De eerste keer was bij de afschaffing van de hoogste aanslagvoet. Toen was Europa het excuus. Nu doen ze alsof het tekort aan werknemers en de aandacht voor de kleine pensioenen de reden is om de cumulatie pensioen-arbeidsinkomen te liberaliseren. Niets is minder waar. Een hoogleraar-emeritus, die ook senator en beheerder is, verdient pakweg 3,5 miljoen frank per jaar als senator en 2 miljoen frank per jaar als beheerder. Nu krijgt hij zijn emeritaat van 2,5 miljoen niet omdat hij te veel beroepsinkomsten heeft. Met Fientje Moerman krijgt hij die kwak van 2,5 miljoen er wel bij. Een burgemeester, oud-minister en senator, die weldra 65 wordt, zal nogal lachen. Van die mensen zijn er enkele honderden in ons land. Dat maakt dan pakweg 1 miljard frank per jaar dat Vande Lanotte niet in zijn vergrijzingsprovisie kan stoppen. Zilverfonds? Schuldafbouw? Sociale zekerheid en ziektekosten? Alleen met de centjes van de kleintjes. Zonder te gewagen van de toenemende kloof tussen hoge en lage inkomens, tussen de koopkracht van zieke en gezonde mensen. Een kleine gepensioneerde mag nu 'wit' 280.000 frank per jaar bijklussen. Met Moerman gaat hij om maaltijden te bestellen bijvoorbeeld, het dubbele verdienen in het 'wit'. Dus blijft hij 'zwart'. Want we mogen toch niet veronderstellen dat die kleine gepensioneerde gaat bijklussen als topmanager. Een liberaal blijft een liberaal, paars of blauw. De actieve welvaartsstaat heeft op alles een antwoord ... voor de overheid. Als het niet meer gaat, is de werkman fout.Klassieke talenIk betreur de teneur van enkele hele en halve zinnen die mij in het artikel 'Te vroeg voor begrafenis' in de mond worden gelegd (Knack van 29 augustus). Over de academische opleiding Klassieke Talen zei ik tijdens het interview onder meer: - dat ik de academische 'polarisatie' Gent/Leuven - waarmee ik bedoel: de duidelijk van elkaar verschillende curriculumopties - toejuich omdat ze potentiële studenten ruimere keuzemogelijkheden biedt. Ergo: dat de keuze voor 'filologie' een rechtmatige keuze is én zelfs een noodzakelijke. Zonder taalkenners onder meer geen vertalers, vulgarisatoren enz.; - dat ik het voor mezelf blijf betreuren dat het zwaartepunt in mijn opleiding zozeer op een welbepaalde vorm van 'klassieke' filologie lag en dat hierdoor de culturele, literaire, kritische, eigentijdse enz. component al te zeer werd weggedrukt; - dat ik als aankomend classicus begin jaren 1980 dus niet werd voorbereid om de 'culturele' en de nawerkingscomponent aan bod te laten komen in het secundair onderwijs. Dat heeft er in het algemeen toe geleid dat de plaats van klassieke talen nog altijd wordt bestendigd op grond van de zeer partiële en aanvechtbare - toegegeven: bij veel ouders populaire - argumenten 'denktraining' en 'disciplinevorming'; - dat academische classici afwezig zijn in het maatschappelijk-culturele debat, wat dat in Vlaanderen ook mag voorstellen; - dat er in een dergelijk artikel academici van verschillende strekkingen aan het woord moesten komen.Jo Lobel, Domaine de Viller Ste Gertrude.,Paula De Ceulaer, Borgerhout.,Henri van Daele, Kalken.,G. Derycke, Gent.,Lea Wauters.,Ivan Vonck, Ninove.,Paul De Block, Aalst.,J. Sorel, Nieuwpoort.,Marcel Vanbrabant, Bierbeek.,Patrick De Rynck, Leuven.