Partijen (1)
...

Partijen (1)Politici worden nog enkel door hun eigen soort au sérieux genomen. Ze beïnvloeden de samenleving maar in zeer minieme mate. In weerwil van alle ronkende verklaringen blijft justitie een log apparaat, raakt de politiehervorming maar niet op het juiste spoor, staat de herstructurering van de fiscale diensten compleet stil, heeft heel het asielbeleid een averechts effect en zo verder. Ik denk dat het politici enkel om de postjesverdeling en de daaraan verbonden lucratieve bezoldigingen te doen is. Ten bewijze: in Brussel is de Donnéa burgemeester af en onmiddellijk wordt een stoelendans opgevoerd waardoor deze nobele figuur het tot minister- president van het Brusselse Gewest brengt ('De week in België', Knack nr. 43). Dan komt de 'Blok-komedie' in Vilvoorde ('De week in België', Knack nr. 44) aantonen dat zelfs toppolitici tot alles in staat zijn om een postje te bemachtigen. Antwerpen ('De week in België', Knack nr. 45) levert het zoveelste bewijs dat de politici het nooit zullen begrijpen. Hier wordt volledig op veiligheid en mobiliteit gefocust want dat is de wens van de kiezer! Dus liggen alle grote invalswegen naar Antwerpen open en beginnen aannemers overal tegelijk te werken. Gemakshalve wordt vergeten dat het ongenoegen van de kiezer veel dieper zit. De kiezer is om diverse redenen ontevreden, niet het minst om de manier waarop hij of zij door de politiek wordt behandeld. Dus zal de volgende zwarte zondag er komen, tenzij de politici inzien dat het gemeenschapsbelang op de eerste plaats komt. De burger verlangt geen holle woorden zoals 'de politiek dichter bij de burger brengen', hij verwacht gewoon daden. De Volksunie valt ondertussen uiteen. Ook daar gaat het niet om ideologie, het is een 'Slag om de kas' (Knack nr. 45). En wat het Vlaams Blok betreft: ik vraag me af waarom de democratische partijen hebben toegelaten dat een ondemocratische partij zoals het Blok met belastinggeld wordt gesubsidieerd?Partijen (2)De verdeeldheid bij de Volksunie is maar het topje van de ijsberg. Een hele tijd geleden werden terecht allerlei instanties en verenigingen in het leven geroepen die toen uiterst zinvol waren, maar inmiddels hopeloos achterhaald zijn en toch hun belang blijven benadrukken. Ik denk hierbij aan de Bond van Grote en Jonge Gezinnen. Die heeft bewonderenswaardig werk verricht. Is dat inmiddels geen anachronisme geworden? Kinderen krijgen, is een bewuste keuze van twee individuen die eerder op hun eigen verantwoordelijkheid dan op het gemeenschapsgeld moeten teren. Ik denk aan de vakbonden die luid applaus verdienen voor hun strijd, maar hebben ze anno 2000 nog zin tenzij in derdewereldlanden? Idem voor de katholieke kerk, waar we als belastingbetaler elk jaar ettelijke miljarden betalen voor een instituut dat op sterven na dood is. Elke organisatie moet zichzelf ter discussie stellen, ook de Volksunie. De meeste Vlamingen willen Belg blijven, zegt elke opiniepeiling. Ook hier zegt het Vlaams Blok geenszins wat de meeste Vlamingen willen. Misschien moeten we eens beseffen dat we deel uitmaken van een gigantische wereld en een verjongingskuur beginnen door de hele ballast van het verleden overboord te gooien. Met alle geld en energie die daardoor vrijkomen, zouden prachtige projecten opgestart kunnen worden.CVPCVP-voorzitter Stefaan De Clerck meent dat een aantal marketing- en managersingrepen volstaan om de wervingskracht van de CVP te herstellen ('Bijenkorven zonder koningin', Knack nr. 43). Tegelijk maken we het beschamende Vilvoordse dorpstoneel met Dehaene in de hoofdrol mee. De christen-democratie moet met respect voor haar christelijke en sociale inspiratiebronnen een duidelijke maatschappijvisie ontwikkelen. Dan wordt klaar welke politieke hergroepering nodig is.VU-IDIk ben het eens met elk woord uit 'De slag om de kas' (Knack nr. 45). Ook professor Senelle heeft gelijk als hij stelt dat de Volksunie onmisbaar is en ID21 een onzalig Bert Anciaux-idee is ('Forum', Knack nr. 44). Door de jongste gemeenteraadsverkiezingen is enkel duidelijk gemaakt dat de lijsten met herkenbare Vlaams-nationalisten wel scoorden. Gaan vissen in de links-liberale vijver? Die zit allang vol.VLDIk ben een rechts VLD'er. Dat zou eigenlijk een tautologie moeten zijn, maar tegenwoordig is dat voldoende om uitgekreten te worden als Vlaams Blokker.AnciauxBert Anciaux de populairste politicus ('De week in België' Knack nr. 44)? Een man die minister werd door de eigen partijstatuten te verkrachten, zich liet verkiezen voor het Europees parlement, maar het mandaat niet opnam. Die om zijn ministerpost te behouden zelfs de terugkeer naar het oude België wil. Die niet reageert als in Brussel al jaren de taalwetten genegeerd worden.LeenrechtGraag enkele kanttekeningen bij de brief van lezer Frank Heylen ('Het laatste woord', Knack nr. 45). 1. Ik ken Roger Blanpain als een erudiet man, die niet zomaar niet-onderbouwde stellingen poneert. In de (onzalige) veronderstelling dat er geen bibliotheken zouden bestaan, zou de boekenverkoop zonder meer hoger zijn. 2. Het is een godvergeten schande dat België het vertikt om het leenrecht in te voeren. Nederland betaalt correct het leenrecht aan Vlaamse auteurs. Op grond van wat ik als auteur krijg uit Nederland, is de Vlaamse Gemeenschap mij over de jongste vijf jaar naar schatting 1,5 tot 2 miljoen schuldig. 3. Het eindeloze geleuter over het leenrecht ('drempelverhogend', 'recht op lezen voor kansarmen') komt mij zo langzamerhand de strot uit. Als kind betaalden wij in de jaren vijftig met de glimlach van ons zakgeld twee frank per boek per week in de Vrije Bibliotheek Kapelhof in Zele. Reken dat eens om in harde euro's van nu.OntwikkelingssamenwerkingIk ben het eens met staatssecretaris Boutmans, ontwikkelingssamenwerking kan beter op het federale niveau blijven ('De brief in het landingsgestel', Knack nr. 43). Waarschijnlijk is de splitsing van ontwikkelingssamenwerking het werk van de Volksunie. Wanneer bekijkt deze partij eens goed de uitslag van de verkiezingen en legt ze de boeken neer? Het is toch goed te zien aan de uitslag van de verkiezingen dat de Volksunie niet echt meer hoeft te bestaan voor de bevolking en dat de bevolking zich ook niet meer bezighoudt met de staatshervorming.Skepp (1)Ik vraag me af waarom er steeds zo negatief gedaan wordt over alternatieve geneeswijzen ('Wie zich zwak opstelt, staat sterker', Knack nr. 45). Alles wat het slikken van geneesmiddelen kan indijken, is welkom, ook al is het placebo. Ik ben negen jaar onthaalmoeder en weet uit ervaring hoeveel antibiotica kindjes te slikken krijgen. Ik weet ook dat homeopathie bij baby's werkt en dan kan je niet van een placebo spreken. Waarom niemand op het Skepp-aanbod om het bewijs te leveren ingaat? Omdat een goede homeopaat daar geen tijd voor heeft. Maar een dokter-homeopaat in elke gemeente zou de mensen en het ziekenfonds ten goede komen. Dat de geneesmiddelen niet terugbetaald worden, is niet erg, want ze kosten niets.Skepp (2)Vreemd dat wetenschappers bewijzen blijven zoeken voor God en andere niet-tastbare zaken. Mensen die in (een) God geloven, worden daardoor beïnvloed, gedragen zich anders, denken anders. Er moet dus 'iets' zijn waar de naam God op duidt: liefde bijvoorbeeld. Astrologie is een oude ervaringswetenschap die minder exact is dan vele volgelingen geloven. Het is een ondersteuning bij psychologische ontwikkeling. Vandaar de 'maar': u heeft een aantal zeer mooie kwaliteiten, maar er sluimeren ook minder fraaie kanten in u. Zo kunnen we tot zelfkennis komen. Het mooie kleedje van planeten en hocus-pocus helpt mensen leren door er wat mysterieuze verpakking om te doen. Sinterklaas en Zwarte Piet zijn mooie voorbeelden die kinderen leren wat oorzaak-gevolg en/of straf/beloning betekenen. In de geschiedenis van de mensheid werden veel middelen, technieken en methodes bedacht die ons helpen gelukkige of volwaardige mensen te worden. De Afrika-reportages van Frank de Moor zijn daarvan illustraties. Niet alles hoeft een bewijs te hebben om nuttig te zijn. Als het de mens ten goede komt, is er niks aan de hand. Dat is het mooie van alternatieve wetenschappen.Jean Peeters, Borsbeek.,Hugo Termont, Brugge.,Gust Adriaensen, Retie.,Klara Hertogs, VU-partijraadslid, Turnhout.,J-P. Goethuys, Tielt-Winge.,H. de Winter, Antwerpen.,Henri van Daele, Kalken.,Tim Segers, e-mail.,Maria Ooghe, Lichtervelde.