Jörg Haider (1)
...

Jörg Haider (1)Ik sta kritisch tegenover Jörg Haider die graag uitpakt met stoere verklaringen zoals over de 'corrupte Belgische regering' ('De echte strijd van Jörg Haider' en 'De week in de wereld', Knack nr. 6). Premier Dehaene (CVP) schoof Melchior Wathelet, die volgens de commissie-Dutroux in gebreke bleef, door naar het Europese gerechtshof. Anders kon hij zelf geen eerste minister blijven. Premier Verhofstadt (VLD) liet de eentalig onbekwame Busquin benoemen tot Europees commissaris, anders kon hijzelf geen eerste minister worden. Koning Albert II verwelkomde de veroordeelden Claes en Spitaels hartelijk op het huwelijk van de kroonprins. Mogelijk noemen ze dat alles in Oostenrijk corruptie. Als klap op de vuurpijl verdraaide Verhofstadt de uitspraak van Haider en maakte er 'corrupte Belgen' van. Ik sta niet alleen kritisch tegenover Haider.Jörg Haider (2)Talleyrand wist dat een begaafd diplomaat steeds twee zetten vooruit denkt. Guy Verhofstadt bezit die gave niet. Onder invloed van Louis Michel stapelt hij de blunders op. Waarom moet België het voortouw nemen in de actie tegen dictator Pinochet? Dat effect gaat verloren als Michel tegelijk 'democraat' Kabila omhelst en de Waalse minister van Landsverdediging 'militair-humanitaire' (sic) steun geeft aan Franse ex-kolonies in Afrika, kwestie van de Franse belangen in Afrika te verdedigen tegen de opdringende Angelsaksers. Resultaat: België haalt zich het ongenoegen op de hals van Spanje en van Vlaanderens beste bondgenoot Groot-Brittannië. Waarom moest België als eerste Europese lidstaat Europese sancties eisen tegen Oostenrijk? Als Haider niet wat domme dingen had gezegd over de Franse president Chirac zou Verhofstadt volslagen alleen hebben gestaan. Inmiddels heeft Verhofstadt de collega's van de Europese Raad een pad in de korf gezet en dat zullen ze niet snel vergeten. Als het de bedoeling was de regeringsvorming in Oostenrijk te verhinderen, is het mislukt. En binnen de Europese Unie is de kloof tussen de Latijnse en de Brits-Noorderlijke as alleen groter geworden. Vlaanderen heeft alle belang bij goede contacten met Britten en Nederlanders, maar wij worden door Verhofstadts ondoordachte optreden nog wat dieper in het Latijnse kamp geduwd. Wat in de kraam van Louis Michel past. Die mag dan al de sterke figuur zijn binnen de regering, mij zal hij niet commanderen. Ik ga skiën in Oostenrijk, net als de koningin van de diplomatiek verstandige Nederlanders.Jörg Haider (3)Nieuwe politieke cultuur op z'n smalst. De Verenigde Staten die na de Tweede Wereldoorlog nazi's inzetten om hun ruimtevaartprogramma uit te werken en de staatsgreep in Chili steunden, zullen hun relaties met Oostenrijk 'herzien'. Wereldkampioen in de democratie Frankrijk, dat zijn atoomproeven niet in eigen land uitvoert en met Front National-burgemeesters opgescheept zit, doet gretig mee. Moralist Louis Michel, die de Libische en Congolese leiders de hand schudt en Vlamingen- en vreemdelingenhater Nols in zijn partij loodste, vindt het 'moreel' onverantwoord te gaan skiën in Oostenrijk. Fatima Bali (Agalev) verklaarde dat we niet naar Oostenrijk kunnen gaan want we gaan toch ook niet naar Irak. Wanneer zet zij zich in voor de Belgen die in de democratie Marokko in gevangenissen zitten? En ondertussen vergeet iedereen dat de eerste slachtoffers van een toeristische boycot de Oostenrijkse gastarbeiders zijn die in de horeca werken.Jörg Haider (4)Oostenrijk wordt op veel manieren gecontroleerd. Hitler-Duitsland was geïsoleerd en dat was medeoorzaak van de gruwelijkheden.Jörg Haider (5)Wat Haider zei over de SS'ers - dat de oud-SS'ers onschuldig waren en slachtoffers van de oorlog - zeggen de Oostenrijkse socialisten heimelijk. In Oostenrijk was het enthousiasme voor de Anschluss zeer groot en alle officieren van het Oostenrijkse leger werden uitgenodigd in de SS te treden. Alle Hitlerjugend-jongens werden aangetrokken zodat Oostenrijk wellicht het hoogste percentage oud-SS-soldaten telt. Het valt dan ook te begrijpen dat in Oostenrijk de socialistische premier steeds zeer voorzichtig was, omdat hij de stemmen van de oud-SS'ers en hun familie moest ronselen. Geen enkele politicus kon aan deze brandende kwestie voorbijgaan, zonder politiek zelfmoord te plegen. Dat gebeurde trouwens ook hier. De CVP deed de katholieke gevangenisaalmoezeniers de gevangenen aanmanen om hun familie aan te sporen voor de CVP te stemmen. Zo veroverde Gaston Eyskens na de oorlog de absolute meerderheid. De socialist Bert Van Hoorick bezocht de minderjarige ex-Oostfronters om ze voor de SP te winnen.Jörg Haider (6)Mensen als Haider lijken acteurs. Ze spelen hun rol met verve en hopen gevierd te worden voor hun acteertalent. Maar, hoe zeer we het ook zouden willen, het is geen toneel. Tenzij met figuren als Haider als regisseur waarbij het stuk erin bestaat de toeschouwers tegen elkaar op te zetten en ze aan te sporen hun verborgen kant boven te halen tot ze eindelijk ontdekken dat ze figuranten zijn in een perfect georchestreerde nachtmerrie, waaruit geen ontwaken mogelijk is. De audities in ons land zijn al een tijdje bezig. Inschrijvingen uiterlijk tegen 8 oktober 2000.Jörg Haider (7)Er is een overdreven mediabelangstelling voor Haider. De parallel met Hitler is voor domme mensen: l'histoire ne se répète jamais. En dan maar klagen dat extreem-rechts groeit in Europa.Jörg Haider (8)Voor sommigen is de tijd blijven stilstaan in 1945. Dergelijke prietpraat zal Haider in Oostenrijk nog versterken.Eric Antonis (1)Eric Antonis is een achtenswaardig man en ik heb respect voor wat hij totnogtoe in Antwerpen heeft gepresteerd. Maar in 'Lente in Borgerhout' (Knack nr. 6) vindt hij het aanvaardbaar dat Het Raamtheater zou verdwijnen bij gebrek aan subsidie. De bevoegde Commissie voor Dramatische Kunst vindt traditie nog de enige rechtvaardiging van bestaan voor dat theater. Appreciatie: dertig miljoen subsidies geschrapt. Antonis geeft toe de jongste jaren het Raamtheater niet meer gevolgd te hebben. Ik wel en ik durf zonder aarzelen te beweren dat ik er in de laatste acht jaar genoten heb van hoogstaande opvoeringen. Hoeveel van die voorstellingen hebben leden van de Commissie zelf gezien? Waar elders kan je voor zo'n sterk en gevarieerd repertoire terecht? Is er dan geen plaats meer voor well-made play dat bij het Raamtheater ook nog maatschappij-kritisch is?Eric Antonis (2)Het is altijd interessant als een zelfingenomen persoonlijkheid in de spiegel kijkt. We luisteren liever niet naar zijn woorden, maar kijken naar zijn daden. Op architecturaal gebied was het beleid van Antonis een ramp. Het plein voor het Rubenshuis evolueerde tot een rommelige boel, met als klap op de vuurpijl een geprefabriceerd glazen kot voor de gevel. De Groenplaats is een versteende woestijn, die zelfs na ingrepen die een fortuin hebben gekost een slijkerige boel blijft. Antwerpen is de stad van de gemiste kansen. Precies daarom moet de hele oude politieke kaste eruit, anders leveren we de stad en zijn burgers uit aan het fascisme. En de lente in Borgerhout? In de nabijheid van twee scholen ligt wat de buurt de racebaan van Antwerpen noemt, een verbindingsweg naar de luchthaven van Deurne, een andere ellende voor de omwonenden. De kinderen worden er letterlijk omvergereden. Ondanks jarenlang protest heeft geen enkele politieke partij ingegrepen. En dan maar stellen dat je de Antwerpenaren het gevoel moet geven dat ze niet aan hun lot worden overgelaten.StalinLezeres Linda Mouakri-Asbergh heeft blijkbaar niet door dat de chaos waarin Rusland nu leeft, nog altijd de erfenis is van de grootste massamoordenaar die de wereld ooit heeft gekend. Vergeleken met Stalin was Hitler klein bier en Mussolini een koorknaap.Luc Broes, Brugge.,André Monteyne, gemeenteraadslid Jette.,Maria Janssens, Haacht.,Nand Van Dingenen, Aalst.,Alex. V. Colen, Gent.,Bart Roels, Lokeren.,André Cassiers, Brussel.,W. De Clercq,Ray Janssens, Aartselaar.,R. Cromhecke, Borgerhout.