Doping (1)
...

Doping (1)"Het is daar niet zuiver" (Knack nr. 31) naar aanleiding van de dopingperikelen in de Ronde van Frankrijk meldt dat: "wielrenners met meer ambities dan talent moeiteloos de weg vinden naar artsen en apothekers in plaatsjes als Zepperen en Lovendegem". Als enige apotheker in Zepperen werd ik doorcliënten herhaaldelijk geconfronteerd met deze zin. Ik wens mij uitdrukkelijk te distantiëren van de in uw artikel beschreven dopingpraktijken. Gedurende mijn hele loopbaan als apotheker (35 jaar) heb ik mij daarvan steeds afzijdig gehouden.Doping (2)In het artikel over doping, gebruikte u een grafiekje van mijn hand. Helaas is er bij overname een foutje in geslopen: de verticale as loopt van 60,5 tot 69 (seconden per rondje van 400 meter), terwijl in uw artikel deze as van 80,5 naar 89 loopt. Zelfs als veteraan kon ik deze tijd zonder epo aan. Voorts moet het me van het hart dat een grote atletiekmeting zonder wereldrecord ook door de pers vaak omschreven wordt, zoniet als mislukt, dan toch als taart zonder kriek erop. Indien het breken van een wereldrecord de enige voorwaarde zou zijn om een atletiekwedstrijd geslaagd te noemen en te blijven sponsoren, dan is dit een rechtstreekse aanmaning tot dopinggebruik.VoetbalSecretaris-generaal Jan Peeters van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vraagt zich af wie het voetbal kapot wil ("Sommigen willen het voetbal kapot", Knack nr. 34). Wel, ik ben 31 jaar lid van de KBVB en ik kan een resem redenen opsommen waarom de Belgische Voetbalbond geviseerd wordt. De misprijzende, arrogante houding tegenover hun leden, die bij strafprocedures nooit enig volwaardig recht op verdediging hebben gehad, wreekt zich nu uiteraard. Te pas en te onpas worden voetballers, trainers, begeleiders geschorst en beboet. Menige carrière van beloftevolle voetballers werd gebroken door wereldvreemde machtswellustelingen. Jean-Marc Bosman werd jarenlang uitgelachen, geminacht, bedreigd, met het arrest-Bosman tot gevolg. Elke vorm van kritiek vanwege eigen leden wordt systematisch de kop in gedrukt en represailles zijn nooit veraf. Clubs die zich legaal wensen te verdedigen, zullen promotiedromen kunnen opbergen. Logisch dat de politiek zich uiteindelijk tegen het voetbal keert nadat de bondsleiders zich jarenlang boven de wet hebben geplaatst en zichzelf onaantastbaar waanden. De totaal ongepaste invoering van de voetbalpasjes zal de stadions nog wezenlozer achterlaten. Het gewetenloos blijven beschermen van een aantal corrupte en onbekwame scheidsrechters is duidelijk een van de oorzaken van geweld tijdens voetbalwedstrijden. Redenen genoeg, meneer Peeters, om het voetbal kapot te willen.DioxineIn de rubriek "Ontdek" (Knack nr. 33) schrijft u: "Dioxine is een bijproduct van vele chemische processen die met chloor te maken hebben, zoals de productie van PVC." Dat klopt, voor 0,01 procent, zoals blijkt uit cijfers van de Vito voor Vlaanderen in 1995. De voornaamste bronnen van dioxine zijn nog steeds huisvuilverbranding, de huishoudelijke verwarming, de non-ferro metaalsector en de sinterprocessen (Sidmar). Jammer genoeg wordt weer de indruk gewekt dat PVC-productie een grote bron van dioxinen in het milieu is. Ook bij verbranding speelt de hoeveelheid chloor/PVC nauwelijks een rol. Verder was er een aardige paniek in de VS toen kippenvlees te hoge dioxinegehaltes vertoonde. De oorzaak: bentoniet, een kleisoort die aan de voeders werd toegevoegd om ze in de silo's free-flowing te houden.WinceIn uw artikel over WinCE wordt er op het einde beweerd dat er slechts één concurrent van WinCE is en het OS van PSion wordt genoemd ("Modem", Knack nr. 33). Als er enig onderzoek gedaan zou zijn, zou zeker de PalmPilot van 3Com als grootste en sterkste concurrent van WinCE moeten worden genoemd.Ierland"De nachtmerrie is uitgekomen" (Knack nr. 34) bevat een aantal fouten. Het Irish National Liberation Army werd inderdaad in 1975 opgericht, maar scheurde zich af van het official IRA, niet van de provisional IRA. Reden voor de afsplitsing was de wapenstilstand die het official IRA afsloot in 1972. Het INLA wordt algemeen beschouwd als een van de meest gewelddadige groeperingen uit het conflict. Toch staat er dat het INLA "vooral koos voor de dialoog". Republican Sinn Fein werd gevormd in november 1986, niet in 1994. Zij splitste zich af van Sinn Fein toen deze partij besloot te zetelen in het Ierse parlement.CongoIn "De stukken vliegen eraf" (Knack nr. 35) schrijft u: "De witte paters en andere leden van het bijna uitgestorven ras dat de missionarissen geworden zijn, hebben al voorzichtig het Belgische federale model gelanceerd als mogelijke optie voor het Congo van morgen." Wij werden hierover telefonisch bevraagd en lastiggevallen. Wij willen helemaal geen discussie aangaan over de inhoud van uw politieke prognose. Voor veel mensen zijn de "witte paters" leden van de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika - Witte Paters. Zij werken in 452 communauteiten, in 43 landen, in zeer veel regio's en bij zeer veel volksgroepen in Afrika. Wij zouden duidelijk willen stellen dat noch de "witte paters", noch de Sociëteit der Missionarissen van Afrika, noch iemand van haar leden politiek stelling heeft genomen over de toekomst van Congo. Dat is niet de opdracht of de gewoonte van de Witte Paters. De toekomst en de veiligheid van miljoenen Afrikanen zou erdoor gevaar lopen. Onze medebroeders leven zeer nauw samen met de bevolking om in lief en leed naar evangelische normen een betere toekomst sàmen op te bouwen. Deze nuance is belangrijk.Groen"Merkwaardig dat een christelijke partij geen respect opbrengt voor de schepping en dus voor het leefmilieu en de toekomst van de komende generatie", merkt Paul Staes op ("Wij zijn geen groene tovenaars", Knack nr. 33). Toch stelt hij dat hij in zijn vier jaar bij de CVP meer kon doen voor het milieu dan in zijn vijftien jaar bij Agalev. De lijst is inderdaad indrukwekkend: het verdwijnen van de polderdorpen, toenemende luchtvervuiling, mislukt Mestactieplan en de uitbouw van de luchthaven van Deurne. Die luchthaven moet de low-cost-maatschappijen aantrekken en daarmee de omwonende burgers de duivel aandoen. Staes heeft niet alleen goede medestanders bij de CVP, maar ook bij de socialisten die in hun laatste congres de groene kaart trokken en bereid zijn de gewestplannen te veranderen om mee te doen aan de uitverkoop van een behoedzaam leven voor de komende generaties.MannenIn "Het lichaam liegt nooit" (Knack nr. 34) bevestigt u nog maar eens dat voor u artsen mannen zijn en patiënten vrouwen. Drie foto's, drie artsen, drie mannen. Ik dacht dat Knack meer realiteitszin had en wist dat evenveel vrouwen als mannen geneeskunde uitoefenen. Ik dacht ook dat Knack progressiever en minstens bij de tijd was.Apotheker C. Bex, Zepperen,W. Van Rensbergen, Brussel,Naam en adres bij de redactie bekend,F. Engelbeen, Stabroek,H. Moors,Geert Struyve,R. Lenssen, Sociëteit der Missionarissen van Afrika,R. Cromheecke, Borgerhout,J. Van Remoortel, Lochristi