Dotatie (1)
...

Dotatie (1)De nieuwe racismewet is er (Knack, nr. 27, "Pro & Contra", en 29-30, "Het mikken van de pijltjes"). Proficiat. Vanaf nu kan de overheidsdotatie voor maximum een jaar worden ingehouden, als een partij (het Vlaams Blok) vreemdelingenhaat wil verkondigen. De Kamer moet verdergaan en ook de dotatie inhouden van partijen die in het verleden op onrechtmatige wijze gelden hebben ontvangen (Agusta, Dassault...). Wie cumuleert, met het gerecht in aanraking komt, leugenachtige verklaringen aflegt of zich op onrechtmatige manier verrijkt, moet ook minder geld krijgen. De honderden miljoenen die zo worden bespaard, kunnen worden gebruikt om nieuwe partijen te financieren zodat er eindelijk andere mensen kunnen aantreden. Ten dienste van de bevolking en niet van zichzelf of de partij.Dotatie (2)Volgens senator Joris Van Hauthem bedraagt de dotatie van het Vlaams Blok 52 miljoen frank. Dat is de helft van de inkomsten van zijn partij. Deze dotatie moet worden afgeschaft. Met belastinggeld bouwen de partijen een financieel imperium op en zijn kleine partijen kansloos. Vivant is daarop een uitzondering. Maar de uitzonderingen bevestigen de regel.Dotatie (3)Het Vlaams Blok moest zijn maskers niet laten vallen. De partij heeft altijd klaar en duidelijk gezegd en getoond waarvoor ze stond - alleen het aanzetten tot moord en doodslag ontbrak. Het merendeel van de kiezers van het Vlaams Blok is het niet eens met alle programmapunten. Maar deze kiezers zijn het nog minder eens met de andere partijen. Het Vlaams Blok zit niet te wachten op deelneming aan de macht, ook niet in Antwerpen. Stilaan worden wel punten van zijn programma uitgevoerd omdat de partijen aan de macht door paniek worden gedreven. Kijk maar naar Lokeren. Ik bewonder de harde aanpak en de pertinente vragen van Paul Goossens in het gesprek met Filip Dewinter. Maar nu weet ik nog niet wat racisme is. Als ik lees dat er enorm veel Franstalige druk was, dan zijn we waar we moeten zijn. De Franstaligen willen iets en alle Vlaamse partijen gaan op hun buik. Ze denken dat kiezers analfabeten zijn.Dotatie (4)Racisme is de officiële reden voor de mogelijke intrekking van de dotatie aan het Vlaams Blok. In uw interview met Filip Dewinter probeert u vooral te bewijzen dat zijn partij racistisch is. Zonder verdere verklaring. Alsof racistisch hetzelfde is als ondemocratisch. Het één heeft niets met het andere te maken. Stalin was militant antiracistisch, maar antidemocratisch. Tot lang na de Tweede Wereldoorlog waren de Verenigde Staten en Groot-Britannië naar hedendaagse normen racistisch. Negers, indianen en Chinezen waren in de Verenigde Staten derderangsburgers. Het Brits imperium was gegrondvest op de opvatting dat het blanke ras superieur was en dus het recht en de plicht had over de "mindere" rassen te regeren. Dat was allemaal veel racistischer dan de meest extreme interpretatie van het 70-puntenplan van het Vlaams Blok. Toch versloegen de racistische Britten en Amerikanen de nazi's. Ze herstelden de democratie in Duitsland en de rest van Europa. Wie een intellectueel debat wil voeren, mag racisme en anti-democratie niet verwarren. Maar om het Blok te treffen, is intellectuele eerlijkheid blijkbaar overbodig.Dotatie (5)De vraagstelling van Paul Goossens getuigt van een negatieve ingesteldheid ten aanzien van de democratie. Hij brengt de democratie in diskrediet door herhaaldelijk te verwijzen naar de nazi's die na verkiezingen aan de macht kwamen. Eigenlijk poneert hij zo dat de democratie onbetrouwbaar is en bijsturing nodig is. Zijn de parlementaire democratie en vrije verkiezingen dan verkeerde systemen omdat ze één keer in de geschiedenis een dictator als Hitler aan de macht hebben gebracht? De beste beschermers van de democratie zijn de kiezers. Haar ergste vijanden zijn de politici die zich te lang aan de macht vastklampen.Dotatie (6)Ik heb medelijden met Paul Goossens, ooit een voortrekker met een bijna revolutionair elan, nu een verdediger van het Belgisch establishment tegen een Vlaamse oppositiepartij. Dat establishment neemt de retoriek over van de linkse dictaturen in het vroegere Oostblok. Wie zich niet houdt aan de oekazen van de nomenclatura is een nazi, een fascist of een heimelijke volgeling van Hitler. Ooit was de VU voor velen een nazi-partij, nu is dat het Vlaams Blok. De democraten pleiten voor een partijverbod, voor censuur en voor minder middelen voor de oppositie. De anti-democraten pleiten voor het referendum en de vrije meningsuiting. Het Vlaams Blok is democratisch verkozen en pleegde - anders dan de marxistische terreurgroep Rote Armee Farktion - geen bomaanslagen, moorden of gijzelingen. Kunnen de democratische PS'ers Claude Eerdekens en Philippe Moureaux met de hand op het hart zeggen dat hun partij nooit iemand liet vermoorden?OpwarmingDe rubriek "Ontdek" (Knack nr. 25) heeft het over een studie, verschenen in het vakblad Nature, waaruit zou blijken dat recente jaren warmer waren dan alle vorige vanaf het jaar 1400, zodat de invloed van de mens op de verwarming overduidelijk wordt. Er bestaan voldoende wetenschappelijk gefundeerde aanwijzingen dat de periode 1400-1900 overeenkwam met een "kleine ijstijd", met een dieptepunt tijdens de zeventiende en achttiende eeuw. Tijdens de Middeleeuwen was het even warm als in deze eeuw. Wetenschappers hebben vastgesteld dat de temperatuur op aarde in onregelmatige cyclussen verloopt en dat het er in sommige perioden veel warmer toeging dan nu. Van een invloed van de mens kan daar dus geen sprake zijn. Flink gesteund onderzoek naar de echte oorzaak van de vroegere verwarming zou tenminste even nuttig zijn voor onze toekomst als het zich altijd vastpinnen op de menselijke invloed.BegrafenissenVoor mij is na de dood iedereen gelijk, beweert CVP-kamerlid Hubert Brouns ("Pro & Contra", Knack nr. 25). Zijn Waregemse partijgenoten denken daar anders over. Het CVP-bestuur van Waregem laat overledenen waarvoor de retributie van 20.000 frank niet is betaald, begraven op het zogenaamde armenkerkhof. Tot voor kort hadden deze graven geen graftekens. Nu dragen ze een bordje "rust in vrede".Hugo Claus (1)Ik las Dixit Hugo Claus (Knack 29-30) en dacht aan een zin, ooit gelezen in een boek over psychologie. "Wat Jan zegt over Piet, zegt meer over Jan dan over Piet."Hugo Claus (2)Toen schiep Hugo Claus hemel en aarde. Hij zag dat het niet goed was. In zijn eindeloze verwaandheid had hij per malheur ook nog God en de paus geschapen. Daarom hing hij zich de zevende dag op, tot grote vreugde van het volk dat hem hiervoor de zo begeerde Nobelprijs toekende. Postuum.Naschrift Veel lezers maakten zich boos om de krasse uitspraken van Hugo Claus over God en paus. Zoals altijd in de rubriek Dixit betreft het citaten uit andere media, in dit geval het Nederlandse spoorblad "Rails". Vandaar dat we ons beperken tot de publicatie van de twee bovenstaande brieven. De redactie.André Vanhaeren, Dilsen-Stokkem,Gustaaf Derdyn, Melsele,Nand Van Dingenen, Aalst,Christiane De Kerpel, Lokeren,Guy D'haeseleer, Ninove,An Deprins, Mechelen,Edmond De Langhe, emer. prof. Leuven,H. Glorieux, Gent,W. Roeland, Antwerpen