NMBS (1)
...

NMBS (1)De vooruitgang heeft weer toegeslagen; de NMBS heeft zijn aanbod "geoptimaliseerd" ("Veel zeveraars op de tram", Knack nr. 24). Wat en waar geoptimaliseerd is, is voorlopig nog niet erg duidelijk. Als pendelaar naar Rotterdam had ik vijf jaar geleden de beschikking over twee "klokvaste" treinverbindingen per uur, plus de Parijs Express. Daar blijft er nu nog één van over. Eerst verviel de Parijs Express. Als je al van de Thalys zou willen gebruikmaken, kan je er niet op met een regulier abonnement, ook al zou je reservatie en meerprijs willen betalen. Je mag er enkel op mits aankoop van een volledig nieuw ticket. Een abonnement op de Thalys is onbruikbaar, want er zijn er geen in de ochtendpiek. Nu vervalt ook de tweede verbinding naar Nederland, zodat er nog één verbinding per uur overblijft. Die rijdt er bovendien acht minuten langer over. Daar valt misschien wel iets voor te zeggen, gezien de chronische vertragingen op deze lijn. De vooruitgang heeft dan tenminste toch eerlijkheid gebracht. En dan de betere verbindingen met de luchthaven van Zaventem. Ik heb dadelijk een spoorboekje aangekocht. Misschien gelden deze betere spoorverbindingen vanuit Erps-Kwerps of Zoerle-Perwijs, maar in elk geval niet vanuit Antwerpen. Vanuit Antwerpen mag je nog steeds gemiddeld een kleine vijf kwartier sporen over 37 kilometer. Antwerpen rekent waarschijnlijk nog steeds op zijn snelle verbinding van De Lijn met Deurne Airport, het Mortsel-Oude God van de luchtvaart. De Antwerpse CVP-politici (en pers) hebben zich bovendien weer eens voor het karretje van de promotoren van de plezierluchtvaart in Deurne laten spannen. Want dat is de enige dienst die Deurne nog schijnt te leveren aan de gemeenschap: luchtdopen boven de Antwerpse agglomeratie. En zo blijft Antwerpen uit dom chauvinisme zichzelf isoleren: er worden honderden miljoenen verknoeid in een luchthaven voor de speelvaart, terwijl alle reële verbindingen met het buitenland steeds meer verwaarloosd worden.NMBS (2)De dienstverlening van de NMBS wordt ten top gedreven: vanaf 24 mei werd daarom het vervoer van bagage en fietsen naar internationale bestemmingen afgeschaft. Het waarom is duidelijk: volgens de ombudsman van de NMBS stelt het transport van bagage en fietsen veel problemen. Oplossing: schaf het af en de problemen zijn wég. Identieke logica: schaf het voetbal af en er zijn geen problemen meer met hooligans. Ik heb in Europa voor het laatst de trein genomen.NMBS (3)Wat helpt het een treinverbinding te hebben naar de dichtstbijgelegen stad, dertig kilometer ver, als het anderhalf tot twee uur duurt om er te komen? We kunnen toch niet de enigen zijn die vanuit Klein-Brabant in Antwerpen-Centrum moeten zijn om negen uur en kinderen hebben die om halfnegen op school moeten zijn.X1 (1)Blijkbaar hallucineerde Frank De Moor een gesprek met mij, waarin ik hem inlichtte over wie mij al dan niet consulteert en over mijn mening in verband met het al dan niet bestaan van netwerken ("Broedkamer van geruchten", Knack nr. 23). Voor alle duidelijkheid wil ik meedelen dat ik De Moor nog nooit gesproken heb. Alles wat hij schrijft over mijnideëen of over mijn werk, kan hij dus enkel hebben van horen zeggen of uit zijn eigen fantasie.Naschrift Mevrouw Heyse is duidelijk vergeten wat ze op 2 oktober 1997 's ochtends verklaarde aan twee rijkswachters, die haar in opdracht van onderzoeksrechters in Brussel en Neufchâteau - en met de toestemming van haar patiënte X1 - in Gent verhoorden. Luidens het procesverbaal van haar verhoor: - wordt Bie Heyse, als therapeute, sinds 1993 gemiddeld één keer per week door X1 geraadpleegd. - "gelooft" Bie Heyse dat X1 met Meervoudige Persoonlijkheidsstoornis (MPS) te kampen heeft. - telt Bie Heyse bij X1 zo'n "164" personen (alters). - wijst Bie Heyse erop dat X1 reeds voor het losbarsten van de affaire-Dutroux al bepaalde namen noemde, die zij ook nadien ging noemen. - sluit Bie Heyse niet uit dat er pedofilienetwerken bestaan, waarvan de harde kern soms "hooggeplaatste personaliteiten" uitnodigt om aldus greep op hen te krijgen. - suggereert Bie Heyse om X1 al enkele dagen op voorhand de vragen te geven, die haar tijdens een verhoor zullen worden gesteld, om haar toe te laten haar geheugen beter voor te bereiden. - herinnert Bie Heyse eraan dat zij aan de ploeg De Baets de coördinaten doorgaf van haar collega Chantal Van Elsuwege, die sinds februari 1997 de ondervragingen van X1 begeleidde. (Frank De Moor)X1 (2)Mensen fantaseren, liegen, zijn psychisch gestoord of krankzinnig ("Ik weet het niet, ik weet het niet meer", Knack nr. 22). Toch is iedereen overdadig gefascineerd door alles wat ze doen en zeggen. Ze worden niet gestraft voor smaad of misdrijven. Ze wekken medelijden op. De media doen verwoede pogingen om dat geheim op te klaren. Ik heb nooit zoveel zorg en belangstelling voor gestoorden geweten. Het gaat zo ver dat nuchtere mensen, die verstandig leven en redeneren als saai, achterlijk en abnormaal worden bekeken. Over hen geen woord.BormsAugust Borms had geen benul van politiek, schrijft Marc Reynebeau schamper ("Wraak op België", Knack nr. 22). Hij kan best gelijk hebben. Alleen had ik graag geweten wat "benul van politiek" precies inhoudt? Is het soms zorgen dat men steeds aan de kant van de sterkste staat? Dat is inderdaad ook een politiek, die van waar-ligt-mijn-voordeel? Anders gezegd: de politiek van de man zonder principes en zonder persoonlijkheid. Borms zat verkeerd. Uiteraard, hij koos de kant van de verliezers. Wat stom was. Ook Elsschot had waarschijnlijk geen benul van politiek. Maar wat Elsschot had (en Borms ook), was een hart. En wie een hart heeft, is inderdaad geen politicus. Wat Reynebeau schrijft, is altijd political correct. Ik sta altijd een beetje wantrouwig tegenover mensen die steeds political correct uit de hoek komen. Het is slechts een vermoeden dat die mensen bij een Duitse overwinning de vurigste nazi's zouden zijn. Want ze hebben wel benul van politiek.GALWe waren erg geschokt door de karikatuur die u in Knack nr. 20 publiceerde naar aanleiding van de winnares van de Eurovisiewedstrijd, Dana International. De ster van David is voor het jodendom een symbool, met godsdienstige, nationale en culturele betekenis. We betreuren ten zeerste dat Knack er zich toe verlaagt dergelijke karikaturen - die ons ergens aan het sinistere nazi-tijdperk herinneren - te publiceren.Naschrift De tekening refereerde aan een discussie die op dat moment in Israël zelf werd gevoerd. Het was vanzelfsprekend niet de bedoeling om aan welk verleden dan ook te herinneren, of om de religieuze, nationale of culturele gevoelens van wie dan ook te kwetsen. Als dat toch is gebeurd, graag excuus.ALS-patiëntRilutek is het enige medicijn waarover ALS-patiënten beschikken (Knack nr. 10, "Pro & Contra"). Belgische ALS-patiënten blijven nu al meer dan zevenhonderd dagen wachten op de terugbetaling van een middel, dat medisch goedgekeurd werd en waarvan de prijs vrij vlug door het ministerie van Economische Zaken werd goedgekeurd, en dat de enige hoop is op een stukje langer leven - een paar maanden maar - met de ziekte ALS. 12.000 frank per maand voor hooguit 250 patiënten is een peulschil in vergelijking met andere medicijnen voor ziekten die op meer naambekendheid kunnen rekenen dan ALS en die wel worden terugbetaald. Dat vele ALS-patiënten zo'n dure bijkomende kost niet kunnen dragen, staat als een paal boven water. Moeten die dan maar wat vlugger dood gaan, of wat? Buiten farmaceutische raden en bedrijven zijn er ook gewoon mensen die aan ALS lijden, en die geen tijd hebben om te wachten tot de betrokken partijen over een aanvaardbare prijszetting willen gaan onderhandelen.L. Bonneux, Boechout.,L. Dhaese, Gentbrugge.,J. Mussche, Puurs.,B. Heyse, klinisch psycholoog, Gent.,W. Degheldere, Brugge.,G. van de Velde,G. Schnek, Centraal Israëlitisch Consistorie van België, Brussel.